powered by
The global family office expert
Wie staat er in de toekomst achter het stuur?
Elke multi-family office ondersteunt u anders
Hoe verantwoordelijk zijn uw kinderen?
Wij ondersteunen u bij het opzetten van een single-family office
NL

The global family office expertheader

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is het proces van het vinden van een geschikte persoon, binnen of buiten de familie, om uw leidinggevende functie (of een andere essentiële functie) in het familiebedrijf over te nemen indien u (of een andere belangrijke medewerker) terugtreedt.

Voor een family office is het nagenoeg onmogelijk bij de concrete uitvoering van bedrijfsopvolging ondersteuning te verlenen, maar de family office kan wel behulpzaam zijn bij het opzetten van een concreet bedrijfsopvolgingsplan.


De overdracht van het familiebedrijf

Familiebedrijven groeien en bestaan soms generaties lang zonder enig intern probleem. Dit is echter het meest ideale scenario. In de praktijk kan het bijzonder lastig blijken om binnen de familie de juiste opvolger te selecteren om het familiebedrijf in de toekomst te leiden.Symbolische overdracht van de sleutel van het familiebedrijf

De volgende generatie kan geen interesse in het familiebedrijf hebben of de volgende generatie ontbreekt het aan de kennis en capaciteiten om de huidige generatie leidinggevenden af te lossen. Het komt ook voor dat juist meerdere kinderen over de benodigde capaciteiten beschikken om uw rol over te nemen en dat ook wensen, maar er enkel plaats is voor een van hen als voorzitter van de raad van bestuur.

Ook kan de situatie zich voordoen dat juist niét-familie leden beter geschikt zijn voor uw leidinggevende functie en voor het bedrijf zou het wel eens van essentieel belang kunnen zijn dat ook niet-familie leden een goed carrièreperspectief wordt geboden. Het gehele proces rond dit thema wordt bedrijfsopvolgingsplanning genoemd.

Voorbereiding van de bedrijfsoverdracht

Niet alleen de bedrijfsovergang zelf, maar ook de voorbereiding daarop is erg belangrijk. De volgende generatie dient goed voorbereid te zijn op de verantwoordelijkheid om het familiebedrijf zelfstandig te leiden. Het is daarom essentieel dat de kinderen over de noodzakelijke kennis en kunde beschikken op het moment dat zij het bedrijf moeten gaan leiden. Maar hoe zorg je ervoor dat de volgende generatie op dat moment ook daadwerkelijk de noodzakelijke kennis heeft opgebouwd en over de juiste vaardigheden beschikt? Een multi- of single-family office kan hierbij professionele ondersteuning verlenen.

Bedrijfscontinuïteit in het familiebedrijf

Een ander kant van bedrijfsopvolging bestaat uit gedegen voorbereiding op het onverwachte. Wat gebeurt er als u onverwacht komt te overlijden? Staat vast wie op dat moment de leiding over het bedrijf op zich zal nemen? En is deze persoon daar voldoende op voorbereid? Indien de kinderen op dat moment nog heel jong zijn, wie waarborgt dan de bedrijfscontinuïteit totdat de kinderen de leiding kunnen overnemen en wie zorgt ervoor dat zij daarbij goed worden begeleid?

Elk familiebedrijf moet plannen voor het onverwachte

Allemaal zaken om gezamenlijk met uw family office bij stil te staan, voordat het te laat is. Het thema bedrijfsopvolging is sterk verweven met het thema family governance. Meer informatie hierover treft u aan op onze family governance pagina.

Voor een multi-family office is het nagenoeg onmogelijk om ondersteuning te verlenen bij de concrete bedrijfsopvolging, aangezien dit een operationele bedrijfssituatie is. Maar een multi-family office kan als uw sparring partner functioneren bij het organiseren en opzetten van een concreet bedrijfsopvolgingsplan. Vaak is een single-family office nauwer betrokken bij dit proces, bijvoorbeeld door scholing van de volgende generatie.

Onze service

Heeft u vragen over bedrijfsopvolging of family governance of overweegt u in de nabije toekomst samen te gaan werken met een family office, of er een zelf te willen oprichten, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/