powered by
The global family office expert
Wat is de grootste uitdaging voor uw onderneming?
Niet elke family office ondersteunt u bij internationale fiscale planning
Hoe selecteert u de beste family office structuur?
Onze experts navigeren u door de family office industrie
NL

The global family office expertheader

Fiscale planning met gebruik van belastingverdragen

Als gevolg van het feit dat wereldwijd belastingwetgeving steeds complexer wordt, wordt het ook voor internationaal georiënteerde familiebedrijven een steeds grotere uitdaging om de internationale bedrijfsstructuur binnen de mogelijkheden van de wet fiscaal efficiënt te maken.

Aangezien vermogende families vaak internationale bedrijfsactiviteiten hebben, is het juist voor deze groep belangrijk om internationale structuren te gebruiken die compliant en efficiënt zijn. Een family office van hoge kwaliteit kan u ondersteunen bij het fiscaal compliant optimaliseren van uw bedrijfsactiviteiten op basis van belastingverdragen.


Wat is een belastingverdrag?

Een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (ook wel belastingverdrag genoemd) is een verdrag tussen twee landen (bilateraal) waarin wordt overeengekomen welke belasting en hoeveel belasting elk land gerechtigd is te heffen in het geval van inkomsten die gerelateerd zijn aan grensoverschrijdende investeringen en activiteiten. Op basis van het belastingverdrag worden inkomsten, bijvoorbeeld dividend dat uitgekeerd wordt aan een holding in het buitenland, niet twee keer belast. Enkel een van de twee landen is op basis van het belastingverdrag gerechtigd tot heffing. Hetzelfde principe is van toepassing in het geval van rente, royalty's en vermogenswinsten die worden gerealiseerd en naar een ander land stromen (en tevens bij andere inkomstenbronnen, zoals loon, pensioen, etc.).

Vaak worden in belastingverdragen ook diverse belastingvoordelen toegewezen aan investeerders uit het andere land. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een lagere of zelfs in het geheel geen heffing van dividendbelasting op dividenduitkeringen aan de buitenlandse investeerder.

Vaak gebruikte jurisdicties

Bekende jurisdicties voor fiscale planning op basis van belastingverdragen zijn Cyprus, Hong Kong, Hongarije, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Al deze landen hebben een groot aantal belastingverdragen getekend, waarvan vele ook nog bijzonder goede condities hebben. En de lokale belastingwetten in die landen maken het daarbij mogelijk voor vermogende families om hun vermogen fiscaal efficiënt en compliant te structureren. Veel van de genoemde landen worden ook gebruikt om de holding van de familie te vestigen.

Indien de family office een fiscaal jurist in dienst heeft, zal die als onderdeel van de family office dienstverlening regelmatig de bestaande vennootschappelijke structuur van de familie doorlichten.

Compliant structureren

Geavanceerde fiscale planning binnen de grenzen van de wet is de sleutel tot het optimaliseren van de bedrijfswinst en wordt vaak gecombineerd met het opzetten van structuren ter bescherming van het vermogen (beschermingsconstructie). In veel gevallen worden de aandelen van de familieholding gehouden door een trust of door een familiestichting (bijvoorbeeld een stichting administratiekantoor of stichting particulier fonds). Echter, fiscale planning op basis van belastingverdragen is bijzonder gecompliceerd en zal in de komende jaren alleen maar complexer worden.

Indien een grensoverschrijdende vennootschappelijke structuur niet op de juiste wijze wordt opgezet, kan dit vergaande consequenties hebben. Onder andere een thema zoals de 'substance' (economische werkelijkheid) van de structuur zal in de komende jaren een zeer belangrijk onderwerp worden bij het opzetten van internationale ondernemingsstructuren.

Vooral een kleinere multi-family office, die voornamelijk actief is in vermogensbeheer, zal het bijzonder lastig vinden om u te ondersteunen met fiscale planning op basis van belastingverdragen. Aangezien het merendeel van de multi-family offices opgericht is door voormalig bankiers en niet door belastingadviseurs, zou het wel eens lastig kunnen zijn om een multi-family office te vinden met goede kennis over vennootschappelijke en/of internationale fiscale structuren. Er zijn namelijk weinig kantoren met eigen fiscaaljuristen in dienst.

Bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten

Bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO's) zijn overeenkomsten tussen twee landen waarin deze twee landen overeenkomen dat investeerders uit het andere land in geen enkel opzicht worden gediscrimineerd of achtergesteld in vergelijking met lokale investeerders. Tevens wordt hierin geregeld dat de buitenlandse investeerder altijd in de mogelijkheid is om winsten en opbrengsten die gerealiseerd worden in het andere land terug te brengen naar zijn eigen land.

Een IBO kan essentieel zijn om de investeringen van de familie te beschermen

In het geval dat er geïnvesteerd wordt (of er eigendommen worden gehouden) in politiek of economisch onstabiele landen kan een IBO essentieel zijn om de investeringen van uw familie te beschermen. De afspraken gemaakt in een IBO voorkomen onteigening en de IBO bevat ook altijd regels op basis waarvan conflicten opgelost dienen te worden.

Idealiter worden de voordelen van belastingverdragen en IBO's gecombineerd in het geval dat een grensoverschrijdende vennootschappelijke (holding)structuur wordt opgericht. Zwitserland heeft IBO's afgesloten met een groot aantal landen. Aangezien Nederland en Zweden ook veel IBO's hebben afgesloten, wordt ook via deze landen vaak een structuur opgezet om in een andere jurisdictie te investeren. Er zijn bijzonder weinig family offices die bij het adviseren van vermogende families rekening houden met IBO's.

Over FOSS

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot de selectie van een professionele multi-family office in Zwitserland. Of leest u meer over onze activiteiten als single-family office adviseur in 'Onze dienstverlening' of onze 'Veelgestelde vragen' rubriek. Wij zijn u graag van dienst.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/