powered by
The global family office expert
Zal emigratie naar de Bahama’s uw doelen verwezenlijken?
Maak gebruik van de kennis en kunde van een vooraanstaand vermogensadviseur
De Bahama’s biedt een relaxte tropische omgeving aan families vanuit de hele wereld
FOSS biedt onafhankelijk en onbevooroordeeld advies
NL

The global family office expertheader

Wonen in de Bahama's

De Bahama’s zijn alom bekend als een tropisch paradijs en fiscaalvriendelijke bestemming. Maar al zijn de Bahama’s bij de meeste mensen vooral bekend als geweldige vakantiebestemming, voor vermogende families en gepensioneerden is het ook een serieuze optie als woonland. Als gevolg van de aantrekkelijke geografische ligging net voor de kust van Florida, het gunstige belastingstelsel en het fantastische subtropische klimaat, zijn de Bahama’s reeds sinds lange tijd een geliefde emigratiebestemming voor vermogende families.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. Geschiedenis van de Bahama’s
 2. Regering & economie van de Bahama’s
 3. Belastingen in de Bahama’s
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar de Bahama’s
 5. De voordelen van wonen in de Bahama’s
 6. Visa en verblijfsvergunningen
 7. Inwoner van de Bahama’s worden
 8. Staatsburgerschap van de Bahama’s
 9. Uw land verlaten en verhuizen naar de Bahama’s
 10. De stap daadwerkelijk zetten

Geschiedenis van de Bahama’s

Christopher Columbus ontdekte de Bahama’s in 1492. Het Gemenebest van de Bahama’s, de officiële naam van het land, werd oorspronkelijk bewoond door het Lucayan-volk.

De Spanjaarden maakten geen kolonie van de Bahama’s maar namen in plaats daarvan een groot deel van het Lucayan-volk gevangen, om deze vervolgens als slaven in Hispaniola te werk te stellen. De Bahama’s veranderden hierdoor in een vrijwel verlaten eilandengroep. Rond 1650 kwamen de eerste Engelsen aan op de Bahama’s en in 1718 werd het een Britse kolonie.Luchtfoto van de Bahamas-eilanden

In 1973 werden de Bahama’s onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar het maakt nog altijd deel uit van het Britse Gemenebest en heeft dan ook de Britse koningin Elisabeth II als staatshoofd. De eilandengroep van ruim 700 eilanden wordt bewoond door ongeveer 325.000 mensen. Slechts een klein aantal van de eilanden is daadwerkelijk bewoond. Ongeveer twee derde van de bewoners van de Bahama’s woont op het eiland New Providence, waar ook de hoofdstad ligt, Nassau.


Regering & economie van de Bahama’s

De zetel van regering van de Bahama’s bevindt zich in Nassau. Het bestuurlijk- en rechtssysteem heeft sterke overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk – niet verwonderlijk na enkele eeuwen onder Brits gezag.Parlement

De Bahama’s is een parlementaire constitutionele monarchie, met een parlement bestaande uit twee kamers – de Tweede Kamer (House of Assembly) met 38 leden, en de Senaat, met 16 leden. De regerende partij levert de minister-president, die op zijn beurt het kabinet vormt, de uitvoerende macht. Net als in de andere jurisdicties binnen het Britse Gemenebest, wordt de koningin vertegenwoordigd door een plaatselijke gouverneur, die gewoonlijk een zittingstermijn van vijf jaar heeft.

De Bahama’s zijn door zowel de geschiedenis als ligging nauw verbonden met respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Er wordt vooral Engels gesproken. De officiële munteenheid van de Bahama’s is de Bahama’s dollar (BS$), die één op één gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar.

Toerisme en financiële diensten

Toerisme is de spil van de economie. De eilanden behoren tot de favoriete vakantiebestemmingen van de Amerikanen, en de diverse havens in de Bahama’s worden dagelijks aangedaan door een groot aantal cruiseschepen.Pierlandschap in Nassau

Op de tweede plaats vormt de financiële dienstensector een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de Bahama’s. Financiële diensten die op de Bahama’s worden aangeboden hebben een sterk internationale focus. Niet alleen is er een aanzienlijk aantal internationale (private) banken (waaronder Zwitserse private banken), maar u vindt er ook veel verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren. De Bahama’s heeft zelfs een eigen effectenbeurs: de Bahamas International Securities Exchange.


Belastingen in de Bahama’s

 • Inkomstenbelasting: Net als de oorspronkelijke bevolking van de Bahama’s, hoeven families die geëmigreerd zijn naar de Bahama’s geen inkomstenbelasting te betalen. Dit betekent dat alle soorten inkomsten, zoals salaris, pensioenen en opbrengsten uit beleggingen, volledig van belasting vrijgesteld zijn.

  Silhouetten van palmbomen bij zonsondergang
 • Vermogensbelasting: De Bahama’s heffen ook geen vermogensbelasting.

 • Successie- en schenkingsrecht: De Bahama’s heffen geen successie- of schenkingsrecht.

 • Stamp duty (zegelrecht) en Btw: De Bahama’s innen slechts indirecte belastingen; onroerendgoedbelasting, Btw, stamp duty, invoerrechten en accijnzen. Het Btw-tarief is 7,5%. Stamp duty wordt geheven op bepaalde transacties en formaliteiten bij de rechtbank. Invoerrechten gelden voor alle goederen die ingevoerd worden in de Bahama’s.

 • Exitheffingen: De Bahama’s leggen u geen exitheffingen op over uw vermogen of (niet-gerealiseerde) winsten wanneer u de Bahama’s verlaat en naar een andere jurisdictie emigreert.

Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar de Bahama’s

In de Bahama’s is geen bijzonder belastingregime van toepassing voor personen die zich er nieuw willen vestigen.


De voordelen van wonen in de Bahama’s

Families die emigreren naar de Bahama’s kiezen voor een geweldig (sub)tropisch klimaat en een ontspannen Caribische levensstijl.Paar aan het strand

De Verenigde Staten (Miami, Florida) liggen op minder dan een uur vliegen van New Providence (Nassau) en ook per veerboot bent u vanuit de Bahama’s binnen enkele uren in de Verenigde Staten. De belangrijkste andere eilanden hebben ook goede vliegverbindingen naar de Verenigde Staten en directe vluchten naar een aanzienlijk aantal Zuid-Amerikaanse en Europese bestemmingen.

Een toenemend aantal vermogende families heeft interesse in het wonen in de Bahama’s, niet alleen vanwege de zon en het belastingklimaat, maar ook omdat het hen de mogelijkheid biedt hier hun bedrijf te vestigen. De Bahama’s int geen vennootschapsbelasting, waardoor ondernemers de opbrengsten van hun activiteiten geheel vrijgesteld van belasting kunnen realiseren.

Gezondheid, onderwijs en vastgoed

De kwaliteit van de gezondheidszorg en de zekerheid voor inwoners en hun bezittingen, hangt af van het eiland waarop u verblijft. De gezondheidszorg is over het algemeen goed, met een aanbod van zowel openbare ziekenhuizen als privéklinieken, maar u kunt zich voorstellen dat dit alleen geldt voor de gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid. Hoe dunner bevolkt het eiland van uw keuze, hoe meer privacy u zult genieten, maar hoe meer u ook op uzelf aangewezen zult zijn.

Het onderwijssysteem in de Bahama’s vertoont nog altijd grote gelijkenissen met het Britse onderwijsstelsel. Naast een veelvoud van zowel openbare basis- als middelbare scholen, ook op de meer afgelegen en dunner bevolkte eilanden, is er ook een klein aantal internationale scholen op de meest dichtbevolkte eilanden. Er is één hogeschool op de Bahama’s, in Nassau.

De prijzen van vastgoed in de Bahama’s zijn fors gedaald in de financiële crisis in 2008 en in de jaren die erop volgden, maar hebben zich sindsdien weer hersteld. U kunt op de eilanden vastgoed in alle prijsklassen vinden, variërend van enkele honderdduizenden dollars tot aan tientallen miljoenen dollars. Eén ding maakt de Bahama’s volkomen uniek vergeleken met andere jurisdicties waar u naartoe kunt emigreren: het biedt u niet alleen de mogelijkheid om een huis of appartement te kopen, maar zelfs uw eigen privé-eiland.Villa aan het strand


Visa en verblijfsvergunningen

Onderdanen van de Europese Unie en Zwitserland hoeven geen visum aan te vragen als eerste stap op weg naar ingezetenschap van de Bahama’s. Zij kunnen naar de Bahama’s reizen met enkel een geldig paspoort (minimaal zes maanden geldig vanaf de geplande datum van vertrek vanuit de Bahama’s). Onderdanen van een groot aantal andere jurisdicties is ook toegestaan zonder visum naar de Bahama’s te reizen – zij dienen echter wel goed te controleren welke voorwaarden voor hen van toepassing zijn.

Steeds meer vermogende families verhuizen naar de Bahama’s

Veel vliegverbindingen naar de Bahama’s gaan via de Verenigde Staten, wat betekent dat wie naar de Bahama’s reist vaak ook de reis-, paspoort- en visumvoorwaarden van de VS goed in de gaten moet houden.

Voor een verblijf van langer dan twee maanden in de Bahama’s, dient u een verblijfsvergunning aan te vragen bij de immigratie-autoriteiten in de Bahama’s.


Inwoner van de Bahama’s worden

Er zijn verschillende wegen naar ingezetenschap in de Bahama’s. Men kan een vergunning als eigenaar van een vakantiewoning aanvragen, een tijdelijke verblijfsvergunning geldig voor een jaar of een permanente verblijfsvergunning. Gezien het doel van dit artikel, behandelen wij hier alleen de permanente verblijfsvergunning (Economic Permanent Residency [EPR]).

Er zijn twee mogelijke procedures voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning voor de Bahama’s:

 1. De versnelde aanvraagprocedure voor een permanente verblijfsvergunning, voor aanvragers die:
  • een woning kopen met een waarde van ten minste USD 1,5 miljoen,
   of
  • een aanzienlijke investering doen in de Bahama’s van ten minste USD 1,5 miljoen, die extra werkgelegenheid voor de bevolking van de Bahama’s creëert.

 2. De standaard aanvraagprocedure voor een permanente verblijfsvergunning, voor aanvragers die:
  • vastgoed verwerven met een minimumwaarde van USD 500.000,
   of
  • een investering doen in de Bahama’s van ten minste USD 0,5 miljoen, die extra werkgelegenheid voor de bevolking van de Bahama’s creëert.
Jachten in jachthaven in Nassau

Het enige feitelijke verschil tussen beide procedures is hoe snel de overheid op uw aanvraag reageert. Bij de versnelde procedure moet binnen drie weken na de datum van indiening een beslissing genomen zijn. Bij de standaardprocedure duurt dit iets langer.

Ondanks de eenvoud van de aanmelding voor een permanente verblijfsvergunning, raden we toch aan u gedurende dit proces te laten begeleiden door een lokale private bank en/of juridisch adviseur.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan (in detail)

 1. Meerderjarigheid (>18),
 2. Een verklaring van de aanvrager dat hij/zij zich permanent wil vestigen op de Bahama’s,
 3. De aankoop van een woning dan wel het doen van een aanzienlijke investering in de Bahama’s,
 4. De volgende documentatie moet (minimaal) worden overgelegd:
  • Een kopie van een geldig paspoort;
  • Een originele gecertificeerde geboorteakte. Indien het originele document niet in het Engels is, dient ook een gecertificeerde Engelse vertaling te worden verstrekt. De vertaling dient te worden verzegeld door de consulaire post, voorzien van een in de Bahama’s uitgegeven postzegel van BS$10. De geboorteakte van de echtgenoot (indien van toepassing) dient op gelijke wijze aangeleverd te worden;
  • Een trouwakte, scheidingsakte of overlijdensakte van de echtgenoot (indien van toepassing);
  • Een actuele verklaring van goed gedrag (uittreksel uit het strafregister) verstrekt door de autoriteiten van het oorspronkelijke woonland. Het document moet een periode van ten minste vijf jaar beslaan;
  • Een originele, recente medische verklaring – hierbij moet worden aangetekend dat de Bahama’s geen verplichte ziektekostenverzekering kent;
  • Originele schriftelijke karakter-referenties van twee personen die de aanvrager gedurende ten minste vijf jaar hebben gekend;
  • Financiële referenties (bijvoorbeeld verstrekt door een [lokale] private bank) die een indicatie geven van uw wereldwijde vermogen en bezittingen;
  • Twee recente (paspoort)foto’s van de aanvrager, met op de achterkant de volledige naam geschreven (voluit);
  • Het volledig ingevulde officiële aanvraagformulier, moet in tweevoud worden ingevuld en ingediend. (Het is verplicht het document te laten legaliseren door een lokale jurist of door de Justice of the Peace (vrederechter);
  • Een in de Bahama’s uitgegeven postzegel van BS$4,00;
  • Een bedrag van BS$100,00 aan behandelkosten dient te worden voldaan (niet terugvorderbaar).
 5. Wanneer het Departement van Immigratie van de Bahama’s uw aanvraag goedkeurt, moet een eenmalige vergoeding van BS$10.000 worden betaald.

De volledige aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in de Bahama’s, inclusief de ondersteunende documentatie, moet worden ingediend bij het Departement van Immigratie van de Bahama’s. In tegenstelling tot een vergunning als eigenaar van een vakantiewoning en de tijdelijke verblijfsvergunning met geldigheid van een jaar, is de permanente verblijfsvergunning, wanneer deze eenmaal aan u is verstrekt, levenslang geldig (tenzij deze actief wordt ingetrokken).Koraalrif en gekleurde vissen

De voorwaarden voor het aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning voor een jaar zijn grotendeels vergelijkbaar met de voorwaarden voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning, uitgezonderd de plicht tot aankoop van een woning dan wel het doen van een investering. Men zou dan ook kunnen overwegen het emigratieproces in gang te zetten door eerst een woning te huren en een aanvraag voor de tijdelijke verblijfsvergunning van een jaar in te dienen.

Het is ook mogelijk een werkvergunning te krijgen in de Bahama’s. Deze mogelijkheid valt buiten het bereik van dit artikel.


Staatsburgerschap van de Bahama’s

Het is voor een buitenlander niet gemakkelijk het staatsburgerschap van de Bahama’s te verkrijgen. Er is geen speciaal staatsburgerschapsprogramma (zoals bijvoorbeeld een investor visa of citizenship by investment program) dat in sommige andere jurisdicties aangeboden wordt.

Een verzoek om staatsburgerschap kan worden ingediend door personen die:

 • Door de jaren heen opgeteld in totaal tien jaar of meer rechtmatig in de Bahama’s hebben gewoond,
  en
 • daar gedurende ten minste de laatste zeven jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag constant hebben gewoond.

Het verzoek om staatsburgerschap moet, met de vereiste documentatie, worden ingediend bij het Departement van Immigratie van de Bahama’s, dat deze aanvraag onafhankelijk zal beoordelen.Luchtfoto van de stad Nassau


Uw thuisland verlaten en verhuizen naar de Bahama’s

Omdat de Bahama’s geen inkomstenbelasting heft, heeft het weinig belangstelling voor de daadwerkelijke tijd die u daar jaarlijks doorbrengt nadat u officieel naar de Bahama’s verhuisd bent. Dit geeft u natuurlijk veel vrijheid, maar het wil niet zeggen dat uw voormalige woonland hier hetzelfde tegen aankijkt.

De jurisdictie die u van plan was te verlaten, houdt mogelijk geen rekening met uw definitieve vertrek wanneer u niet gedurende ten minste zes maanden per jaar verblijft in de Bahama’s. Er zijn ook jurisdicties die de Bahama’s als belastingparadijs beschouwen en om die reden het feit dat u naar de Bahama’s bent verhuisd, eenvoudigweg negeren. In dat geval zou uw oorspronkelijke thuisland u nog altijd als volledig belastingplichtige ingezetene kunnen beschouwen of aanvullend bewijs van het feit dat u in de Bahama’s woont, kunnen verlangen.Bahamasteken

In andere woorden, al lijkt het wonen op de Bahama’s op het eerste gezicht een ideale keuze en oogt het immigratieproces gemakkelijk, u zult het wellicht moeten combineren met een zorgvuldige en uitvoerige planning in uw oorspronkelijke woonland (exit planning). Om deze reden kan het zo zijn dat de Bahama’s in sommige gevallen juist helemaal geen geschikte jurisdictie is om naar toe te verhuizen. Hoe dan ook dient u er bij stil te staan dat in elk emigratieproces de belangrijkste stap het voorgoed verlaten van uw oorspronkelijke woonland is.


De stap zetten

wegwijzerwegwijzer

Als u emigratie naar de Bahama’s overweegt, verzekert u zich dan van begeleiding gedurende het hele emigratieproces door een lokale private bank, multi-family office of een gespecialiseerde advocaat. Wilt u meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van emigratie, neemt u dan contact op met ons. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/