powered by
The global family office expert
Kunt U door emigratie naar Hong Kong uw plannen verwezenlijken?
Gebruik de kennis en ervaring van een vooraanstaand vermogensadviseur
Hong Kong biedt ondernemende families een geweldig investeringsklimaat
FOSS geeft U onafhankelijk en objectief advies
NL

The global family office expertheader

Emigreren naar Hong Kong

Het feit dat Hong Kong sinds 1997 een autonome regio van China is, heeft welgestelde families er niet van weerhouden zich in de voormalige Britse kolonie te vestigen. Hong Kong ligt aan de zuidgrens van China en behoort tot de dichtst bevolkte soevereine staten ter wereld. Hong Kong wordt beschouwd als een van de meest competitieve jurisdicties ter wereld en heeft een uitzonderlijk liberale markteconomie.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. De geschiedenis van Hong Kong
 2. Regering & economie van Hong Kong
 3. Belastingen in Hong Kong
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Hong Kong
 5. De voordelen van wonen in Hong Kong
 6. Visa en verblijfsvergunningen
 7. Inwoner van Hong Kong worden
 8. Staatsburgerschap van Hong Kong
 9. Uw land verlaten en emigreren naar Hong Kong
 10. De stap daadwerkelijk zetten

De geschiedenis van Hong Kong

Hong Kong werd een Britse kolonie na de eerste Opium Oorlog (1839-1842) tussen de Britten en de Chinese Qing-dynastie. De Britten bezette het eiland Hong Kong in 1841 en het werd officieel, en voor altijd, overgedragen aan de Britten op 29 augustus 1842 krachtens het Verdrag van Nanking. De Britse kroonkolonie werd in 1860 uitgebreid met de overdracht van het schiereiland Kowloon, en werd in 1898 verder uitgebreid met de New Territories (Nieuwe Gebieden), die voor een periode van 99 jaar van China werden gepacht.Victoria haven van Hong Kong

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Volksrepubliek China (verder China) niet de intentie had de pachtovereenkomst voor de New Territories te verlengen, op het moment dat het contract in 1997 zou aflopen. Tevens werd duidelijk dat China de intentie had om ook van Hong Kong en het schiereiland Kowloon weer Chinees grondgebied te maken.

Na enkele jaren onderhandelen, tekenden het Verenigd Koninkrijk en China op 19 december 1984 de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring, waarin overeengekomen werd dat Hong Kong per 1 juli 1997 aan China zou worden overgedragen. De twee jurisdicties kwamen overeen dat Hong Kong een Speciale Administratieve Regio (SAR) zou worden voor een periode van 50 jaar, dus tot 2047. Gedurende deze periode zou Hong Kong zijn eigen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht behouden.


Regering & economie van Hong Kong

Hong Kong (officieel: Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China) is een autonoom gebied binnen China, maar het maakt geen deel uit van het vasteland van China. Buiten Hong Kong is er nog maar één andere SAR: Macau.

Als SAR heeft Hong Kong een autonoom bestuur. Het heeft zijn eigen juridische en monetaire stelsel (– met de Hong Kong Dollar, HK$), en zijn eigen immigratiebeleid. Ook beschikt Hong Kong over zijn eigen eenheid voor openbare veiligheid. Alleen voor Hong Kongs buitenlandse zaken en defensie is China verantwoordelijk.Vanaf de Victoria-piek uitzicht op de skyline van Hongkong

Hong Kong heeft een Angelsaksisch rechtssysteem. De basiswet van Hong Kong fungeert als Hong Kongs grondwet. De Chief Executive, de hoogste bestuurder van Hong Kong, is het staatshoofd. Hij wordt geadviseerd door de Uitvoerende Raad, die fungeert als kabinet. De Wetgevende Raad van Hong Kong is het parlement – de leden van het parlement worden gekozen door de permanent ingezetenen van Hong Kong.

Hong Kong heeft meer dan zeven miljoen ingezetenen en is een van de meest dichtbevolkte jurisdicties ter wereld. De belangrijkste gesproken talen in Hong Kong zijn Kantonees en Engels. Een absolute meerderheid van de ingezetenen van Hong Kong is van Chinese komaf.

Hong Kongs economie

In tegenstelling tot China’s socialistische economie, is Hong Kongs economie een ware kapitalistische markteconomie. De basis voor dit verschil ligt besloten in het grondwettelijk principe 'Eén land, twee systemen' dat door Deng Xiaoping geformuleerd werd – China’s leider voordat de hereniging van China met Hong Kong plaats had.

Hong Kong is wereldwijd een van de meest liberale economieën, die steeds aan de top van de Index van Economische Vrijheid prijkt. Ook is het een van de meer prominente financiële centra ter wereld. Het heeft een eigen effectenbeurs en huist vele hoofdkantoren van Aziatische en andere internationale bedrijven.

Hong Kong biedt U een territoriaal belastingsysteem

Hong Kongs economie bestaat voornamelijk uit een dienstensector. Internationale handel is een van de belangrijkste sectoren waar Hong Kong groot in is. Door zijn ligging fungeert Hong Kong als een van de toegangspoorten tot China en als distributiekanaal voor producten die in China worden geproduceerd. Hong Kongs diepzeehaven en het internationale vliegveld spelen hierbij een belangrijke rol.

Afhankelijk van welk ratingbureau men raadpleegt heeft Hong Kong een credit rating van AAA of AA.


Belastingen in Hong Kong

 • Inkomstenbelasting: Nadat u geëmigreerd bent naar Hong Kong, bent u aldaar ook aan de belastingheffing onderworpen. Hong Kong hanteert een territoriale belastinggrondslag om vast te stellen in hoeverre u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Dit houdt in dat ingezetenen van Hong Kong enkel inkomstenbelasting verschuldigd zijn over inkomsten die zijn ontstaan in of verkregen uit Hong Kong. Inkomsten verkregen uit buitenlandse bronnen of gegenereerd buiten de jurisdictie, zijn vrijgesteld van belasting, ook wanneer deze op een later moment naar Hong Kong worden overgeboekt.Yumcha. Duidelijke som in bamboestoomboot, chinese keuken


  Het inkomstenbelastingtarief is progressief. Het maximaal toepasbare tarief bedraagt 17% (vanaf HK$ 120.000). Naast het erg gunstige territoriale belastingsysteem zijn sommige inkomenscategorieën ook nog volledig vrijgesteld van belasting, hieronder zijn dividenden en vermogenswinsten die niet beschouwd kunnen worden als zijnde afkomstig uit handelsactiviteiten.

 • Vermogensbelasting: Inwoners van Hong Kong zijn geen vermogensbelasting verschuldigd.

 • Successie- en schenkingsrecht: Hong Kong heft geen successie- of schenkingsrecht.

 • Stamp duty (zegelrecht) en Btw: Hong Kong heft geen belasting op toegevoegde waarde. Sommige transacties zijn onderhevig aan stamp duty; onder andere de overdracht van vastgoed.

 • Exitheffingen: Hong Kong heft geen exitbelasting, maar wie voornemens is Hong Kong te verlaten om naar een andere jurisdictie te emigreren, dient wel vóór het verlaten van de jurisdictie de belastingautoriteiten van Hong Kong op de hoogte te brengen.

Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Hong Kong

Buitenlanders die zich in Hong Kong vestigen, vallen niet onder een bijzonder belastingregime. Net als andere ingezetenen van Hong Kong kunnen immigranten profiteren van Hong Kongs uitermate gunstige territoriale belastingregime.


De voordelen van wonen in Hong Kong

Hong Kong is een bruisende internationale metropool, die onder meer bekend is om zijn indrukwekkende skyline. De stad is weliswaar dichtbevolkt, maar is omgeven door een groot aantal mooie natuurparken. Hong Kong heeft ook een aantal geweldige stranden, en er zijn meer dan 200 eilanden. Er zijn ontelbaar veel restaurants en bars te vinden. Dag en nacht kan men in alle wijken van de stad genieten van gerechten uit heel Azië.Sharp Peak, Sai Kung, Hong Kong

Het openbaar vervoer is uitstekend georganiseerd, vooral via de MTR metro (rapid transit system) en talloze buslijnen. De meeste inwoners van Hong Kong maken dan ook gebruik van het openbaar vervoer. De veerdienst van Hong Kong en andere onafhankelijke veerdiensten nemen in het dagelijks leven van de bevolking van Hong Kong ook een prominente rol in.

Hong Kong heeft een subtropisch klimaat, met een vrij hoge luchtvochtigheid. De zomers zijn er heet en vochtig, met gemiddelde temperaturen die ruim boven de 30°C uitstijgen, en met regelmatig tropische regenbuien. De winters zijn mild. De herfst wordt gezien als het beste seizoen.

De gezondheidszorg in Hong Kong laat niets te wensen over en draagt bij aan de hoge gemiddelde levensverwachting van de inwoners van Hong Kong, momenteel is dat zelfs de hoogste ter wereld. Er zijn zowel openbare als privé-ziekenhuizen, waaronder enkele die tot de beste ziekenhuizen van de wereld worden gerekend. Ook het onderwijssysteem in Hong Kong krijgt internationaal de hoogste waardering. Onderwijs wordt in het Chinees (Cantonees) gegeven, met geschreven Chinees en Engels. Hong Kong heeft negen universiteiten.


Visum en verblijfsvergunning

Om vertrouwd te raken met Hong Kong, is een bezoek aan de jurisdictie van harte aan te raden, alvorens emigratie naar Hong Kong te overwegen. Bezoekers afkomstig uit de meeste jurisdicties hebben vooraf geen visum nodig om Hong Kong binnen te komen. Het is desondanks verstandig even na te gaan of een visum vereist is, en hoeveel dagen men zónder visum mag verblijven in Hong Kong. Bezoekers moeten tijdens hun verblijf in Hong Kong over voldoende financiële middelen beschikken om hen in staat te stellen (zonder werk) in hun onderhoud te voorzien. Daarnaast moeten ze beschikken over een retour- of doorreisticket.


Inwoner van Hong Kong worden

In het verleden bood Hong Kong vermogende families diverse manieren om naar Hong Kong te emigreren en er zich te vestigen. De status van ingezetene was te verkrijgen via Hong Kongs 'Capital Investment Entrant Scheme' (toetredingsregeling op basis van een financiële investering) of via het aanvragen van een Business Investment Visa (een investering in de jurisdictie als ondernemer). De mogelijkheid het Capital Investment Entrant Scheme te gebruiken is per 15 januari 2015 opgeschort, wat betekent dat het aanvragen van een Business Investment Visa de enige overgebleven optie is voor vermogende families, om te emigreren naar Hong Kong.

Een investering als ondernemer in Hong Kong, wat tot een verblijfsvergunning in Hong Kong leidt, staat open voor iedereen die aan de criteria voldoet. Enkel Chinese ingezetenen afkomstig van het Chinese vasteland, en staatsburgers uit Afghanistan, Cambodja, Cuba, Laos, Noord-Korea, Nepal en Vietnam zijn uitgesloten.Chinese lantaarns in een straat markt in Hong Kong

De belangrijkste voorwaarden om ingezetene van Hong Kong te worden zijn:

 1. Er moeten geen bezwaren zijn tegen de aanvrager op basis van veiligheidsoverwegingen, en de aanvrager mag geen strafblad hebben.
 2. Een goede opleiding, bij voorkeur een academische graad, alhoewel een indrukwekkende loopbaan ook voldoende kan blijken (onderbouwd met de nodige documentatie).
 3. De aanvrager moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan de economie van Hong Kong door het vestigen van een bedrijf, of mede te investeren in een lokale start-up.

De aanvraagprocedure voor een Business Investment Visa (bedrijfsgerelateerde verblijfsvergunning) voor Hong Kong is relatief eenvoudig. Toch doen geïnteresseerden er goed aan een lokale adviseur of private bank in te schakelen om hen hierbij te begeleiden.

De derde voorwaarde in meer detail:

 1. Businessplan. Er moet een uitgebreid businessplan voor een periode van twee jaar worden ingediend. Hierin moeten onder andere worden opgenomen: de voorspelde winsten en verliezen, balansen, kasstromen, enz. Het businessplan wordt beoordeeld om vast te stellen of het bedrijf de economische ontwikkeling van Hong Kong voldoende bevordert.

 2. Bedrijfsomzet. Indien de aanvrager al betrokken is bij relevante bedrijfsactiviteiten in zijn/haar thuisjurisdictie of elders, moeten betreffende resultatenrekeningen en balansen aangaande het voorgaande jaar worden ingediend (relevante ervaring zal worden meegenomen in de beoordeling).

 3. Financiering. Bankafschriften van privé- en zakelijke rekeningen moeten worden ingediend om aan te tonen dat er voldoende middelen zijn om het nieuwe bedrijf op te richten en het businessplan uit te voeren.

 4. Investeringsbedrag. Schriftelijk bewijs van de daadwerkelijk kapitaalinvestering dient te worden overgelegd.

 5. Aantal arbeidsplaatsen. De rol van het menselijk kapitaal moet worden belicht. Hoeveel banen, welke functies, etc.

 6. Introductie van nieuwe technologieën of vaardigheden (indien van toepassing). Uitleg over hoe deze nieuwe technologieën of vaardigheden de lange-termijnontwikkeling van Hong Kong ten goede komen.
Skyline van Hong Kong

Aanvraagprocedure

 1. De aanvrager vult een aanvraagformulier in (ID 999A).
 2. Een sponsor vult een aanvraagformulier in (ID 999B). De lokale sponsor kan een individu of een bedrijf zijn.
 3. Recente pasfoto
 4. Kopie van geldig reisdocument
 5. Bewijs van academische kwalificaties en werkervaring (CV)
 6. Bewijs van financiële middelen (persoonlijke en bedrijfsmiddelen)
 7. Kopie van arbeidsovereenkomst(en)
 8. Ondernemingsplan voor eerstvolgende twee jaar
 9. Ieder aanvullend bewijs in relatie tot het bedrijf in oprichting (en bestaande bedrijfsactiviteiten wanneer het in Hong Kong te vestigen bedrijf verband houdt met reeds bestaande bedrijfsactiviteiten buiten Hong Kong)
 10. Kopie van huurcontracten/ondersteunende documenten betreffende de vestiging van een kantoor
 11. Kopie van certificaat voor bedrijfsregistratie in Hong Kong
 12. Kopieën van documentatie die ingediend is bij het Handelsregister
 13. Kopie van de noodzakelijke vergunningen/certificaten om het bedrijf te kunnen voeren
 14. Betaling van de noodzakelijke vergoeding voor de aanvraag

  In alle gevallen moeten de documenten naar behoren worden ingevuld en ondertekend. Wanneer de aanvraag tevens van toepassing is voor personen die financieel van u afhankelijk zijn (echtgenoot of kinderen), moet deel B van aanvraagformulier ID 999A worden ingevuld en ondertekend door iedere persoon afzonderlijk.

Na succesvolle voltooiing van de aanvraagprocedure, wordt een visum / inreisvergunning verstrekt. Bij aankomst in Hong Kong moet dit document aan de immigratiebeambte worden voorgelegd. Wanneer men eenmaal daadwerkelijk geëmigreerd is naar Hong Kong, zal men aanvankelijk 24 maanden mogen blijven, onder de voorwaarde van tewerkstelling. Verlenging van de verblijfsvergunning is mogelijk mits men nog steeds aan de voorwaarden van de Business Investment Visa voldoet. Nadat men zeven opeenvolgende jaren ingezetene van Hong Kong is geweest, kan men een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning indienen.Verkeer in Hongkong bij zonsondergang


Staatsburgerschap van Hong Kong

Er bestaat geen mogelijkheid het Hong Kongs staatsburgerschap te verkrijgen. Er bestaat ook geen speciaal staatsburgerschapsprogramma voor Hong Kong. Het feit dat Hong Kong een SAR van de Volksrepubliek China is, maakt dat men alleen het Chinese staatsburgerschap kan aanvragen. Aangezien China zijn staatsburgers geen dubbele nationaliteit toestaat, zou men zijn eigen bestaande nationaliteit moeten opgeven. Omdat er geen specifieke voordelen verbonden zijn aan het hebben van het Chinese staatsburgerschap, en de te volgen procedure relatief lastig is, hebben de meeste personen die naar Hong Kong emigreren vrede met het uiteindelijk verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning.


Uw land verlaten en emigreren naar Hong Kong

Wanneer men eenmaal zijn bedrijf in Hong Kong heeft gevestigd, de overheid van Hong Kong de verblijfsvergunning heeft toegekend en men daadwerkelijk verhuisd is, wordt men als fiscaal ingezetene van Hong Kong beschouwd mits men ten minste 180 dagen per jaar in de jurisdictie verblijft.

Ondernemende families emigreren in steeds groteren getale naar Hong Kong

Hoewel de jurisdictie internationaal niet als belastingparadijs wordt aangemerkt, is het voor vermogende families toch van groot belang goed na te denken, over hoe zij van plan zijn hun huidige thuisjurisdictie te verlaten. Het schenken van voldoende aandacht aan het daadwerkelijk verlaten van het (voormalige) woonland, is een essentieel element in iedere emigratiestrategie. Dit is des te belangrijker bij emigratie naar Hong Kong, aangezien Hong Kong een territoriaal belastingregime heeft.


De stap daadwerkelijk zetten

wegwijzerwegwijzer

Als u overweegt naar Hong Kong te verhuizen, zorg dan voor begeleiding in dit proces, door een lokale private bank, multi-family office of bekwaam juridisch adviseur. Als u meer informatie wil ontvangen over de voordelen en de mogelijkheden van emigratie, neem dan contact op met ons. Wij zijn u graag van dienst*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/