powered by
The global family office expert
Zal emigratie naar Jersey al uw doelen verwezenlijken?
Maak gebruik van het inzicht en de knowhow van een vooraanstaand vermogensadviseur
Jersey heeft een rijke geschiedenis en verbluffend mooie natuur
FOSS biedt onafhankelijk en onbevooroordeeld advies
NL

The global family office expertheader

Emigreren naar Jersey

Jersey is, wellicht ten onrechte, niet zo een bekende jurisdictie om naar te emigreren. Echter, voor vermogende families vanuit de hele wereld kan Jersey juist een heel aantrekkelijke jurisdictie blijken. Jersey biedt vermogende families politieke en economische stabiliteit, een Engels schoolsysteem, een gematigd klimaat en bijzonder mooie natuur. Door de ligging net voor de kust van Frankrijk is er een interessante mix tussen de Engelse en de Franse cultuur op het eiland. Vermogende families die besluiten naar Jersey te emigreren, kunnen bovendien gebruik maken van Jerseys ‘High Value Residency’ programma.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. De geschiedenis van Jersey
 2. Bestuur & economie van Jersey
 3. Belastingen in Jersey
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Jersey
 5. De voordelen van wonen in Jersey
 6. Visum en verblijfsvergunning
 7. Inwoner van Jersey worden
 8. Staatsburgerschap van Jersey
 9. Uw land verlaten en emigreren naar Jersey
 10. De stap daadwerkelijk zetten

De geschiedenis van Jersey

Jersey (officiële naam: Bailiwick of Jersey, ofwel: Baljuwschap Jersey) is een van de drie gebieden die direct onder de Britse kroon vallen; Brits Kroonbezit (deze gebieden zijn onafhankelijk en maken geen onderdeel uit van het Verenigd Koninkrijk) – de andere twee zijn Guernsey en het eiland Man. Jersey was in zijn vroege geschiedenis gedurende enkele eeuwen beurtelings onder invloed van Frankrijk en Engeland. In 1259, toen het Verdrag van Parijs werd ondertekend, verwierf Jersey al zijn status als autonoom gebied van Engeland (later het Verenigd Koninkrijk). Vandaag de dag wonen er om en nabij 100.000 mensen in Jersey.


Bestuur & economie van Jersey

Jersey is een autonoom gebied in bezit van de Britse kroon. Het is een zogeheten parlementaire constitutionele monarchie. Het parlement heet de Staten van Jersey en heeft zijn zetel in Saint Helier, Jerseys hoofdstad. In tegenstelling tot veel andere jurisdicties, heeft de volksvertegenwoordiging in Jersey maar één parlementaire kamer, die 49 leden telt. De regering bestaat uit een Minister President en een kabinet van tien ministers, en heet de Ministerraad. De huidige monarch van Jersey is koningin Elisabeth II. Zij is tevens het staatshoofd. Jersey heeft een volledig autonome regering, maar is voor internationale vertegenwoordiging grotendeels afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.Historisch gebouw in het centrum van St. Helier

Jersey maakt geen deel uit van de Europese Unie (EU), maar heeft een speciale relatie met de EU door de nauwe band met het Verenigd Koninkrijk. Jersey kan dankzij deze relatie gebruikmaken van de vrije handel in goederen en diensten binnen de EU. De munteenheid op Jersey is de Jersey Pond, die op zich zelf geen officiële munteenheid is, maar een uitgave van munten en biljetten in Pond Sterling onder Jerseys monetaire unie met het Verenigd Koninkrijk. Zowel de Jersey Pond als de Pond Sterling zijn wettelijke betaalmiddelen in Jersey.

Financiële dienstverlening en toerisme zijn Jerseys belangrijkste economische pijlers. De belangrijkste financiële diensten zijn private banking en trustbeheer. Hoewel het grootste deel van het eiland bestaat uit landbouwgrond, draagt de omzet in de landbouw amper bij aan de economie van Jersey. Het eiland wordt internationaal beschouwd en gerespecteerd als een goed-gereguleerde jurisdictie.


Belastingen in Jersey

Jersey heeft een relatief eenvoudig inkomstenbelastingsysteem. Het inkomen van Jerseys inwoners wordt belast met één vast tarief aan inkomstenbelasting (vlaktaks).

 • Inkomstenbelasting: Families die in Jersey wonen, betalen inkomstenbelasting volgens het standaardtarief van 20%, onafhankelijk van de bron van inkomen. Vermogenswinsten vallen buiten de grondslag voor de inkomstenbelasting en zijn daardoor onbelast.

 • Vermogensbelasting: Er is geen vermogensbelasting in Jersey.

 • Successie- en schenkingsrecht: Er wordt geen successie- of schenkingsrecht geheven in Jersey.

 • Btw: Jersey past een Goods and Services Tax (GST) toe met een standaardtarief van 5%. Sommige diensten zijn vrijgesteld van GST.

 • Exitheffing: U hoeft geen exitheffing te betalen wanneer u Jersey verlaat om naar een andere jurisdictie te emigreren.

Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Jersey

Buitenlanders die emigratie naar Jersey overwegen, kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van Jerseys ‘High Value Residency’ programma. Als u voldoet aan de voorwaarden om High Value Resident (vermogende ingezetene) te worden (zie onderstaande voorwaarden) mag u zich in Jersey vestigen (wonen en werken) en zal u anders belast worden dan reguliere ingezetenen.

Als High Value Resident wordt u als volgt belast:

 • Uw eerste GBP 625.000 aan inkomsten zal worden belast met het standaard inkomstenbelastingtarief dat Jersey kent, namelijk 20%.
 • Al uw wereldwijde inkomen dat uitstijgt boven GBP 625.000 zal slechts worden belast met een tarief van 1%.
 • Inkomsten ontvangen uit in Jersey gelegen vastgoed zal altijd worden belast met een tarief van 20%. Voor inkomsten uit andere bronnen, of dat nu wel of niet aan Jersey gerelateerde bronnen zijn, gelden alleen de bovenstaande twee regels.
Gorey

Het minimale bedrag aan inkomstenbelasting dat u jaarlijks dient te betalen, bedraagt ten minste GBP 125.000 (20% van GBP 625.000). In het jaar dat u naar Jersey verhuist, wordt dit bedrag pro rata vastgesteld, afhankelijk van de maand van aankomst.

Het indienen van een aanvraag voor Jerseys High Value Residency’ programma, kan aantrekkelijk zijn voor families met een aanzienlijk inkomen uit een beleggingsportefeuille of personen die hun bedrijfsactiviteiten naar Jersey kunnen verhuizen.

Verschil tussen EU- en niet-EU-onderdanen

Zowel EU- als niet-EU-staatsburgers die willen emigreren naar Jersey, kunnen gebruik maken van Jerseys High Value Residency programma.


Voordelen van wonen in Jersey

Jersey biedt ingezetenen iets anders dan de meeste andere jurisdicties die bekend staan om het aantrekken van vermogende families. Het is een relatief klein eiland met ongelooflijk mooie stranden, klippen en een prachtig binnenland. Families die naar Jersey emigreren, treffen daar een interessante mix aan van een ontspannen eiland-mentaliteit, Engelse efficiëntie en professionaliteit.Mooie golfbaan in Jersey

Dankzij de geografische ligging en de invloed van de zee, geniet Jersey van een gematigd klimaat zonder temperatuurextremen in de zomer en in de winter. Veel van de eilandbewoners doen aan watersport, zoals zeilen, zwemmen en surfen, maar ze genieten daarnaast natuurlijk ook gewoon van de vele mooie stranden. Op Jersey zijn ook veel prachtige golfbanen te vinden.

Jersey biedt uiteraard ook een aantrekkelijk fiscaal klimaat door het relatief lage tarief aan inkomstenbelasting en het ontbreken van vermogensvermogensbelasting en successie- en schenkingsrecht. Uitgezonderd nutsbedrijven en financiële dienstverleners betalen de meeste bedrijven op het eiland 0% vennootschapsbelasting. Families die naar Jersey verhuizen op basis van Jerseys High Value Residency programma wordt niet alleen toegestaan een nieuwe onderneming op het eiland te starten of een bestaande familieonderneming naar het eiland te verhuizen, maar worden zelfs aangemoedigd dit te doen.

Jersey heeft diverse dagelijkse vliegverbindingen met Londen en andere Europese hoofdsteden. Ook is het eiland met de veerboot bereikbaar, met regelmatige overtochten van en naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Jersey biedt u een ontspannen lifestyle

Het schoolsysteem in Jersey is van goede kwaliteit en gebaseerd op het Engelse systeem. Er zijn zowel privé- als staatsscholen te vinden.

Onroerend goed is verkrijgbaar in verschillende prijsklassen. Van personen die gebruik maken van Jerseys High Value Residency programma, wordt over het algemeen verwacht dat zij onroerend goed kopen of huren in het topsegment van de markt.


Visum en verblijfsvergunning

Emigratie naar Jersey begint over het algemeen met een eerste bezoek aan het eiland. De meeste mensen reizen daarbij via het Verenigd Koninkrijk. Er zijn in principe geen grenscontroles tussen Jersey en het Verenigd Koninkrijk, maar u wordt desalniettemin geadviseerd een paspoort bij u te dragen wanneer u via deze route naar Jersey reist.

Staatsburgers uit de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) hebben geen visum nodig om naar Jersey te reizen. Wél dienen ze een geldig paspoort of een geldige id-kaart te kunnen tonen bij aankomst.Greve de Lecq strand, Jersey

Niet-EU-staatsburgers hebben een geldig reisdocument nodig en in de meeste gevallen ook een bezoekersvisum, om naar Jersey te kunnen reizen. Jersey heeft dezelfde visumvoorwaarden als het Verenigd Koninkrijk. In het woonland dient men zich te wenden tot de ambassade van het Verenigd Koninkrijk, alwaar men een visum kan aanvragen. Het visum dient geldig te zijn gedurende het hele verblijf in Jersey. Daarnaast dient u over voldoende financiële middelen te beschikken om enerzijds uzelf en de van u financieel afhankelijke personen te kunnen onderhouden gedurende uw verblijf en anderzijds uw terugreis te kunnen betalen. Dit alles dient schriftelijk te worden onderbouwd. Afhankelijk van de reden van uw reis, kunnen aanvullende documenten opgevraagd worden. De toegestane verblijfsduur in Jersey verschilt per type visum.


Inwoner van Jersey worden

Onderdanen van EU-jurisdicties, EER-jurisdicties en Zwitserland hebben geen immigratietoestemming nodig om zich in Jersey te vestigen.

Onderdanen van andere jurisdicties kunnen niet zomaar naar Jersey verhuizen, maar moeten eerst een verblijfsvergunning aanvragen. Afhankelijk van iemands persoonlijke situatie, kunnen verschillende typen verblijfsvergunningen worden verkregen. Deze kunnen samenhangen met bijvoorbeeld studie of werk op het eiland, of met een aanvraag voor het van High Value Residency progamma – de mogelijkheid waar we ons in dit artikel op richten.

Samengevat kunnen EU-onderdanen dus vrij naar Jersey verhuizen en moeten niet-EU-onderdanen een verblijfsvergunning aanvragen. Maar wat de procedure in Jersey bijzonder afwijkend maakt in vergelijk met andere jurisdicties is dat het kopen en bewonen (huren) van woningen op het eiland geheel onder de controle van Jerseys regering valt. De Jersey Housing Committee (volkshuisvesting) is de controlerende instantie en een aantal complexe regels is van toepassing.

De eerste stap die iedereen die naar Jersey emigreert, dient te zetten is het aanvragen van een registratiekaart (registration card). Wanneer u hiervoor een aanvraag indient, krijgt u een specifieke bewonersstatus toegekend: ‘geregistreerd’, ‘toestemming om te werken’, ’met vergunning’ of ‘met toestemming’. Uw bewonersstatus bepaalt in hoeverre u in aanmerking komt voor het bewonen (huren of aankopen) van vastgoed. Personen ‘met toestemming’ kunnen vastgoed kopen, verkopen of huren/leasen in Jersey (en kunnen tevens zonder werkvergunning overal aan de slag). De ‘met toestemming’ status wordt normaliter slechts toegekend aan mensen die al meer dan 10 jaar in Jersey wonen.Zeiljachten regatta

Er is één uitzondering. De Minister President kan de ‘met toestemming’ status toekennen aan iedere persoon die kwalificeert als High Value Resident. Hierdoor verleent hij deze persoon toestemming vastgoed in Jersey te huren of aan te kopen. In andere woorden: wanneer u kwalificeert als High Value Resident, ontvangt u automatisch uw verblijfsvergunning (registratiekaart) en de ‘met toestemming’ bewonersstatus. Van een High Value- Ingezetene wordt wel altijd verwacht dat hij een object van ten minste GBP 1.750.000 koopt of een object least dat is ingedeeld in de categorie 1(1)K, wat een duurder object betreft.

High Value Residency in Jersey: de voorwaarden

Emigreren naar Jersey begint voor een vermogende familie met het verwerven van de High Value Resident status. Hiervoor moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U dient een inkomen te genieten van meer dan GBP 625.000 per jaar – er wordt van u verwacht dat u ten minste GBP 125.000 aan inkomstenbelasting betaalt (een lager bedrag kan onder omstandigheden worden geaccepteerd indien uw aanwezigheid grote economisch voordelen met zich meebrengt voor het eiland);
 2. Het eiland dient voordeel te hebben van het feit dat u ingezetene wordt van Jersey, hetzij vanuit zakelijk, hetzij vanuit sociaal oogpunt.

Andere elementen die de Minister President mogelijk in beschouwing neemt, zijn:

 1. Uw deelname aan vrijwilligerswerk;
 2. Initiatieven in relatie tot jeugd- en/of educatieve organisaties betrokken bij opleidingen of sport;
 3. Actuele of potentiële media-aandacht die u geniet – positief dan wel negatief;
 4. Uw aantoonbare culturele interesses of vaardigheden waarmee u uw huidige woonplaats een dienst heeft bewezen en die mogelijk interessant zijn voor Jersey;
 5. Uw familieomstandigheden en manier van leven in het algemeen;
 6. Het bestaan van een eventueel strafblad of onwenselijke achtergrondfactoren.

De aanvraagprocedure:

De procedure voor de aanvraag is vrij eenvoudig. De volgende documenten dienen te worden ingediend:

 1. Een persoonlijke aanvraagbrief
 2. Uw zakelijke profiel
 3. Een profiel van uw financiële situatie
 4. Twee persoonlijke en twee zakelijke referenties
 5. Een gewaarmerkte kopie van uw paspoort
 6. Uw huwelijksakte, indien u vastgoed wenst aan te kopen als gezamenlijke eigenaars
 7. Een certificaat van goed gedrag van de Disclosure & Barring Service van het Verenigd Koninkrijk.

Bovenstaande documenten dienen alle in origineel te worden ingediend. Om de autoriteiten van Jersey van dienst te zijn, dient u ook van alle documenten een kopie in te dienen.Kasteel en haven van Gorey, Jersey

U moet uw aanvraag indienen bij het Locate Jersey-departement van de regering van Jersey; de directeur van het High Value Residency programma beoordeelt uw aanvraag. Het Locate Jersey-departement geeft er de voorkeur aan dat u zich laat vertegenwoordigen door een intermediair uit Jersey gedurende het hele proces. In het gunstigste geval duurt de verwerking van uw aanvraag slechts twee weken. Zolang de aanvrager blijvend voldoet aan de criteria voor High Value Residency is hem/haar toegestaan permanent in Jersey te verblijven.

Verschil tussen EU- en niet-EU-onderdanen

Zowel EU- als niet-EU-staatsburgers kunnen een aanvraag indienen voor ingezetenschap van Jersey als High Value Resident. Beide dienen dezelfde procedure te doorlopen.


Staatsburgerschap van Jersey

Er bestaat geen staatsburgerschap van Jersey. Aangezien Jersey Brits Kroonbezit is, zijn Jerseys onderdanen Britse staatsburgers.

De voorwaarden om een Brits paspoort te verkrijgen terwijl men in Jersey woont, zijn dan ook gelijk aan de voorwaarden waar buitenlanders wonende in het Verenigd Koninkrijk aan moeten voldoen. U vindt meer over de van toepassing zijnde regelgeving hier.

Om een Brits paspoort te verkrijgen hoeft u niet uw eigen nationaliteit op te geven. Uw verzoek om Brits staatsburgerschap kan worden afgewezen.


Uw land verlaten en emigreren naar Jersey

Hoewel Jersey onder de Britse kroon valt is de jurisdictie op geen enkele manier te vergelijken met het Verenigd Koninkrijk. Ieder jaar emigreert een groot aantal vermogende families naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl er maar een zeer gering aantal voor Jersey als nieuw woonland kiest. De jurisdictie Jersey is in het bijzonder geschikt voor een familie met een bepaald profiel, op zoek naar een alternatieve, meer ontspannen levensstandaard.

Jersey is een aantrekkelijke jurisdictie om een onderneming te vestigen

Jersey heeft niet alleen een duidelijk proces om inwoner te worden, maar heeft ook een bijzonder aantrekkelijk vennootschapsbelastingsysteem, gericht op mensen die een nieuwe onderneming willen vestigen op of een bestaande willen verhuizen naar het eiland.

Net als bij alle andere bestemmingen waar men naar toe kan verhuizen, geldt voor Jersey dat het daadwerkelijk verlaten van uw woonland vaak een grotere uitdaging is, dan ingezetene worden van Jersey. Zorgvuldige overwegingen en een professionele planning zijn vaak onontbeerlijk om exitheffingen te voorkomen of om te voorkomen dat uw poging uw thuisland te verlaten, zelfs in het geheel wordt genegeerd.


De stap daadwerkelijk zetten

wegwijzerwegwijzer

Families die overwegen te emigreren naar Jersey doen er goed aan begeleiding voor het proces te regelen, door een (lokale) private bank, een multi-family office of een toegewijd juridisch adviseur.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van emigratie naar welke belastingvriendelijke jurisdictie ook, neemt u dan contact op met ons. Wij zijn u graag van dienst*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/