powered by
The global family office expert
Kunt u door emigratie naar Engeland uw plannen verwezenlijken?
Gebruik de kennis en het inzicht van een vooraanstaand vermogensadviseur
Londen biedt mondiale families een unieke kosmopolitische omgeving
FOSS biedt onafhankelijke en onbevooroordeelde ondersteuning bij emigratie
NL

The global family office expertheader

Emigreren naar Engeland (het Verenigd Koninkrijk)

Al tientallen jaren is Londen (Engeland) een geliefde bestemming voor een groot aantal vermogende families die willen emigreren. Londen is een internationale hot spot die veel te bieden heeft; politieke en economische stabiliteit, uitstekende gezondheidszorg en een scala aan erkende internationale scholen en universiteiten. Daarnaast heeft men in Londen zeer goede toegang tot financiële dienstverlening en heerst er een kosmopolitische sfeer die haast nergens ter wereld geëvenaard wordt.

In combinatie met de bijzonder attractieve "non-domiciled" belastingheffing, waarvan buitenlanders die emigreren naar Engeland gebruik kunnen maken, zijn dit meer dan voldoende redenen voor vermogende families om Engeland als hun nieuwe land van verblijf te kiezen.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. De geschiedenis van Engeland (het Verenigd Koninkrijk)
 2. Bestuur & economie van het Verenigd Koninkrijk
 3. Belastingen in het Verenigd Koninkrijk
 4. Speciale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Engeland, of elders in het Verenigd Koninkrijk
 5. De voordelen van wonen in Londen
 6. Visa en verblijfsvergunningen
 7. Ingezetene worden van het Verenigd Koninkrijk
 8. Het Brits staatsburgerschap
 9. Uw woonland verlaten en emigreren naar Londen
 10. De stap daadwerkelijk zetten

De geschiedenis van Engeland (het Verenigd Koninkrijk)

Engeland maakt samen met Wales, Schotland en Noord-Ierland deel uit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (verder het Verenigd Koninkrijk of het VK).

Engeland is al sinds de tiende eeuw een soevereine staat. In die tijd sprak men van het Koninkrijk van Engeland. Vanaf het einde van de dertiende eeuw omvatte dit koninkrijk eigenlijk ook het grootste deel van het vorstendom Wales, maar wettelijk gezien hoorde Wales er pas vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw officieel bij. Twee Akten van Eenheid, respectievelijk gepasseerd in Schotland in 1706 en in Engeland in 1707, zorgden voor de vereniging van de Koninkrijken van Engeland en Schotland tot één koninkrijk: het Koninkrijk van Groot-Brittannië. Op dat moment hadden zij al dezelfde koningin, namelijk Koningin Anne (Queen Anne).

Iets soortgelijks gebeurde in het jaar 1800 toen het Koninkrijk van Groot-Brittannië en het Koninkrijk van Ierland vergelijkbare Akten van Eenheid passeerden en per 1801 de soevereine staat van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vormden, vandaag de dag vaak kortweg het Verenigd Koninkrijk genoemd, of soms Groot-Brittannië (al is dat officieel de naam van het grootste eiland). Wij gebruiken hier verder de gangbare naam Verenigd Koninkrijk als verkorte naam van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Soms verwijzen we ook eenvoudigweg naar Engeland, aangezien het merendeel van de mensen naar dit land wil emigreren, en vaak in het bijzonder naar Londen.Gevechtsschip HMS Victory

Het Britse Rijk

Het Verenigd Koninkrijk was op zijn hoogtepunt in de achttiende en negentiende eeuw. Het vergaarde macht over talloze jurisdicties en gebiedsdelen overal ter wereld, in de vorm van bijvoorbeeld koloniën en protectoraten. Op zijn hoogtepunt beheerste het zogeheten Britse Rijk bijna een vijfde van de wereldbevolking en omvatte nagenoeg een kwart van het wereldoppervlak.

Engeland heeft een lange rijke geschiedenis en heeft aanzienlijke invloed gehad op veel andere landen in de vorm van de Engelse taal, het Angelsaksische rechtssysteem (de common law – het Engelse systeem van gemeenschappelijk recht) en de Anglicaanse Kerk. Ook het Engelse parlementaire stelsel is door een aanzienlijk aantal landen gekopieerd.


Bestuur & economie van het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is een zogeheten constitutionele monarchie. De huidige vorst(in) is Koningin Elisabeth II. Zij is tevens het staatshoofd. De premier is het hoofd van de regering. Hij benoemt alle andere leden van het kabinet. Het Britse parlement bestaat uit twee huizen – het Lagerhuis (House of Commons) en het Hogerhuis (House of Lords). Beide zijn in Londen gevestigd.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de 28 lidstaten van de Europese Unie (Brexit is nu begonnen), maar maakt geen deel uit van de Schengenzone. Ook heeft het niet voor de Euro gekozen; de officiële munteenheid van het Verenigd Koninkrijk is het Pond Sterling (GBP), vaak gewoon het (Britse) Pond genoemd.Big Ben en Huis van het Parlement in Londen

De industriële revolutie begon in Groot-Brittannië. De Britse economie is nu een van de grootse economieën ter wereld en behoort ook tot de top drie economieën binnen de EU. Het Verenigd Koninkrijk maakt dan ook deel uit van zowel de G7 als de G20. Vergelijkbaar met andere ontwikkelde economieën bestaat de Britse economie vooral uit een sterke dienstensector.

Londen is de veruit favoriete bestemming voor de meeste vermogende buitenlanders die naar Engeland wensen te emigreren, maar er zijn natuurlijk ook veel andere aantrekkelijke (woon)plaatsen in het Verenigd Koninkrijk te vinden. Londen is de hoofdstad, zowel van Engeland als het VK, en heeft ruim 8,5 miljoen inwoners. Het is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van de wereld, met veel beroemde attracties, zoals bijvoorbeeld Buckingham Palace en Piccadilly Circus. Londen is een enorm internationaal georiënteerde stad met inwoners vanuit de hele wereld.

Londen is ook een van de belangrijkste financiële centra ter wereld en vestigingsplaats van de London Stock Exchange. De financiële dienstensector is tevens Londens grootste industrie. Men kan in Londen filialen van banken uit de hele wereld vinden. Ook Zwitserse banken zijn goed vertegenwoordigd in Londen.


Belastingen in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft een inkomstenbelastingsysteem dat vergelijkbaar is met belastingstelsels in andere Europese jurisdicties, maar door de gedetailleerde regelgeving is het aanzienlijk ingewikkelder.

 • Inkomstenbelasting: Families die emigreren naar Engeland, worden - wanneer zij niet opteren voor de non-domiciled belastingheffing (zie onder) - belast met een progressieve inkomstenbelastingheffing op hun wereldwijde inkomen, ongeacht de bron. Alle inkomsten dienen te worden aangegeven bij de Britse belastingdienst (Her Majesty's Revenue and Customs, ofwel HMRC), of deze nu afkomstig zijn uit werkzaamheden in loondienst of zelfstandige arbeid, uit vastgoed of uit roerende zaken zoals een beleggingsportefeuille.St. Paul's Kathedraal in Londen


  Een progressief tarief wordt toegepast op en vastgesteld aan de hand van het type inkomsten in kwestie. Het standaard toegepaste tarief varieert tussen de 20% en 45%, waarbij het hoogste percentage van toepassing is op inkomsten boven de GBP 150.000. Ontvangen dividend wordt op basis van een apart tarief belast variërend van 10% tot 38,1%. Vermogenswinsten zijn ook belast. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal een tarief van 10% of 20% gelden over alle gerealiseerde vermogenswinsten (tarieven van 18% of 28% zijn van toepassing op winst gerealiseerd met de verkoop van woningen en op 'carried interest').

 • Vermogensbelasting: Het Verenigd Koninkrijk heft geen vermogensbelasting van haar ingezetenen.

 • Successie- en schenkingsrecht: Alle personen met domicilie in het Verenigd Koninkrijk zijn successierecht verschuldigd. Het toepasselijk belastingtarief is 40% en wordt geheven op het wereldwijde eigendom van de overledene.

  Het Verenigd Koninkrijk heft in principe geen schenkingsrecht. Tijdens het leven gedane schenkingen worden echter wel meegenomen bij de vaststelling van het verschuldigde successierecht indien de schenker binnen zeven jaar na de schenking komt te overlijden. Wanneer een schenking minder dan drie jaar voor het overlijden heeft plaatsgevonden, dan wordt het bedrag van die schenking volledig meegenomen bij de berekening van het successierecht. Wanneer schenkingen tussen de vier en zeven jaar voor het overlijden van de donor plaatsvinden, worden ze slechts gedeeltelijk belast. Alle schenkingen die langer dan zeven jaar voor het overlijden van de schenker plaatsvinden, zijn volledig van belastingheffing vrijgesteld.

  Erfenissen en schenkingen tussen echtgenoten met domicilie in het Verenigd Koninkrijk zijn volledig vrijgesteld van belasting. Alle andere begunstigden kunnen gebruikmaken van een vrijgesteld bedrag (de nil rate band) van GBP 325.000 - een ingezetene met domicilie in het Verenigd Koninkrijk mag tot GBP 325.000 nalaten zonder dat erfgenamen hier belasting over hoeven te betalen. Opmerkelijk genoeg zijn wat betreft het toepasbare belastingtarief de hoogte van het geërfde bedrag en de mate van verwantschap niet van invloed, in tegenstelling tot in ander jurisdicties.

 • Btw: In het Verenigd Koninkrijk wordt Btw (VAT) geheven. Op de meeste goederen en diensten is het hoge tarief van 20% van toepassing. Voor sommige goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld bepaald voedsel en openbaar vervoer, zijn gereduceerde tarieven van 5% en 0% van toepassing.

 • Exitheffingen: het Verenigd Koninkrijk past geen exitheffing toe op het - gedurende het verblijf aldaar gegenereerde - vermogen wanneer vermogende families het Verenigd Koninkrijk verlaten om naar een andere jurisdictie te verhuizen. De emigrant wordt echter nog wel vijf jaar gevolgd door de Britse vermogenswinstbelasting en voor personen met domicilie in het Verenigd Koninkrijk blijft het Britse successierecht van toepassing zelfs nadat zij zich in een ander land hebben gevestigd.

Speciale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Engeland, of elders in het Verenigd Koninkrijk

Buitenlanders die emigreren naar Engeland kunnen gebruikmaken van de zogeheten ‘non-domiciled’ belastingheffing (speciale fiscale regelgeving voor niet-gedomicilieerden). Om dit gunstige belastingsysteem goed te kunnen begrijpen, moet allereerst het verschil tussen ingezetenschap en domicilie verduidelijkt worden.Zeven Zusters Nationaal park, witte kliffen, Oost-Sussex

Ingezetenschap en domicilie: het verschil

Veel landen gebruiken beide termen (in het Engels; residency en domicile) door elkaar wanneer verwezen wordt naar mensen die in hun jurisdictie wonen. De Britten doen dat niet; zij maken een duidelijk (juridisch) onderscheid tussen enerzijds ingezetenschap en anderzijds domicilie;

 • De term ingezetenschap wordt in het Verenigd Koninkrijk gebruikt voor personen die daadwerkelijk verblijven (woonachtig zijn) in het Verenigd Koninkrijk (onder bepaalde omstandigheden kan men al als fiscaal ingezetene beschouwd worden na een verblijf van 46 dagen in een jaar in het VK, zie onder), waar,
 • Domicilie (of domicilie van oorsprong (domicile of origin)) geen fiscaal concept is, maar feitelijk aanduidt welk land of welke staat iemand als zijn vaderland (permanente thuisland) beschouwt. Personen met een Britse vader hebben het Verenigd Koninkrijk als domicilie (van oorsprong). Als uw vader het Verenigd Koninkrijk niet als domicilie heeft (gehad), zou het zeer goed mogelijk kunnen zijn dat u als een 'non-domiciled' in het VK kwalificeert.

  Domicilie wordt ook wel omschreven als "de plaats waar iemand na allerlei omzwervingen zou willen terugkeren om van zijn oude dag te genieten, en de plaats waar hij zou willen terugkeren voor zijn overlijden". Het feit dat iemand gedurende lange tijd niet in zijn vaderland woont, vormt geen beletsel voor het aldaar gedomicilieerd zijn, op voorwaarde dat die persoon het voornemen heeft om terug te keren naar dat land of die staat om daar weer te gaan wonen.

 • Aangezien het Verenigd Koninkrijk een Angelsaksisch rechtssysteem heeft, wordt niet eenvoudigweg op basis van de wet bepaald wat het domicilie van een persoon is, maar kan deze uiteindelijk alleen worden vastgesteld op basis van jurisprudentie en juridische statuten.

Een persoon die in het Verenigd Koninkrijk woonachtig is kan derhalve kwalificeren als een gedomicilieerd ingezetene (resident domiciled) of als niet-gedomicilieerd ingezetene (non-domiciled resident):

 • Alle personen die als gedomicilieerd ingezetene kwalificeren, worden belast op basis van het algemene belastingsysteem van het Verenigd Koninkrijk, terwijl
 • Alle personen die kwalificeren als niet-gedomicilieerd ingezetene in het Verenigd Koninkrijk gebruik kunnen maken van de bijzonder gunstige speciale fiscale regelgeving voor niet-gedomicilieerden.
Tower Bridge in Londen

Belastingheffing voor niet-gedomicilieerden

Op basis van de fiscale regelgeving voor niet-gedomicilieerden heeft elke persoon die emigreert naar Engeland (en kwalificeert als non-domiciled) de keuze om:

 • belast te worden op basis van hun wereldwijde vermogen en inkomen (wat betekent dat zij belasting verschuldigd zijn over hun wereldwijde inkomen en winsten in het jaar dat deze worden genoten, zoals hierboven beschreven),
  of
 • belast te worden als non-domiciled op basis van 'remittance'; enkel over inkomsten die worden genoten in het VK. In dit geval wordt men enkel belast over:
  • inkomsten en winsten die ontstaan binnen het Verenigd Koninkrijk (inclusief VK-bankrekening en VK-effecten, zelfs wanneer deze in een beleggingsportefeuille buiten het Verenigd Koninkrijk gehouden worden), en
  • inkomsten en winsten die gegenereerd worden buiten het Verenigd Koninkrijk maar vervolgens worden overgeboekt (remitted) naar het Verenigd Koninkrijk (de zogeheten remittance basis).

Dankzij dit speciale belastingsysteem voor niet-gedomicilieerden is het voor vermogende families mogelijk om geheel belastingvrij in Engeland te wonen, indien hun bankrekeningen en ander vermogen waaronder zakelijke activiteiten, private equity, kunstcollecties enz. zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden.

Het Britse fiscale stelsel voor niet-gedomicilieerden is bijzonder aantrekkelijk voor buitenlanders

Inkomsten en vermogenswinsten die buiten het Verenigd Koninkrijk gegenereerd worden en die nadien ook buiten de jurisdictie worden gehouden (dus niet worden overgeboekt naar het VK) blijven volledig onbelast. Pas na overboeking naar het Verenigd Koninkrijk, in hetzelfde jaar of in een later stadium, worden deze inkomsten daadwerkelijk belast. In het geval van overboeking zijn de gangbare belastingtarieven in het Verenigd Koninkrijk van toepassing op deze overgeboekte bedragen.

De regels voor niet-gedomicilieerden kan men kosteloos genieten gedurende de eerste zeven jaar van ingezetenschap in het Verenigd Koninkrijk (men hoeft zich er niet voor aan te melden). Nadat iemand over een periode van negen jaar zeven jaar ingezetene is geweest van het Verenigd Koninkrijk, zal een jaarlijks bedrag van minimaal GBP 30.000 in rekening worden gebracht indien hij/zij verder gebruik wenst te maken van dit bijzonder voordelige fiscale systeem (dit wordt verhoogd tot GBP 60.000 nadat iemand over een periode van veertien jaar twaalf jaar ingezetene is geweest).

Wanneer niet-gedomicilieerde personen over een periode van twintig jaar vijftien jaar ingezetene zijn geweest, worden zij voor de fiscale wetgeving verondersteld hun domicilie in het Verenigd Koninkrijk te hebben (deemed-domiciled for taxation purposes). Vanaf dat moment vervalt de mogelijkheid om te opteren voor het gunstige stelsel van belastingheffing voor niet-gedomicilieerden. In de navolgende jaren worden zij volledig belast op basis van hun wereldwijde vermogen en inkomen in het jaar dat deze worden genoten.

Erven en schenken onder het non-domiciled belastingheffingssysteem

Niet-gedomicilieerde personen zijn geen successierecht verschuldigd in het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van vermogen binnen het Verenigd Koninkrijk). Maar iedereen die over een periode van twintig jaar vijftien jaar ingezetene is geweest, wordt met betrekking tot het successierecht verondersteld domicilie in het Verenigd Koninkrijk te hebben (deemed-domiciled for inheritance tax purposes). Waar dat op neerkomt, is dat niet-gedomicilieerden personen na vijftien jaar in Engeland of elders in het Verenigd Koninkrijk te hebben gewoond, toch onderworpen zijn aan successierecht over het wereldwijde vermogen.

Verschil in procedure voor EU- en niet-EU-staatsburgers

Zowel EU- (inclusief de EER landen en Zwitserland) als niet-EU-staatsburgers die naar Engeland emigreren (of elders in het Verenigd Koninkrijk), kunnen profiteren van de attractieve 'non-domiciled' belastingheffing. Niet-EU-staatsburgers, die sowieso erg geïnteresseerd zijn in emigratie naar Engeland, en zich in het bijzonder aangetrokken voelen tot deze speciale fiscale regelgeving, moeten eerst een visum voor investeerders (of een ander type visum) aanvragen. Meer over het Britse 'Tier 1' visum voor investeerders treft u hieronder aan.Landschap in het Verenigd Koninkrijk


De voordelen van wonen in Londen

De meeste personen die naar het Verenigd Koninkrijk emigreren, kiezen voor Londen als woonplaats. Londen is een ware smeltkroes van culturen, waardoor niemand zich lang een buitenstaander voelt. En dit heeft nog een bijkomend voordeel: in Londen is een scala aan restaurants met culinaire mogelijkheden vanuit de hele wereld.

Londen heeft maar liefst vier verschillende luchthavens in en rondom de stad. Voor wie niet de stad in wil per auto of te voet, is de Tube, het befaamde metrostelsel van Londen, een uitkomst. Londen biedt geweldige mogelijkheden tot winkelen, een bijzonder bruisend nachtleven en een zee aan culturele mogelijkheden, met musea, theaters, musicals, balletvoorstellingen en concerten van een ongeëvenaard niveau. In Londen vinden regelmatig toonaangevende sportevenementen plaats, waaronder Wimbledon, en Londen is thuisstad van beroemde voetbalclubs als Arsenal en Chelsea.

Onderwijs in Groot-Brittannië

De grote variëteit aan uitstekende privéscholen en universiteiten in en rondom Londen is een van de redenen waarom vermogende families ervoor kiezen naar Engeland te emigreren. Ook elders in het Verenigd Koninkrijk zijn zeer goed aangeschreven privéscholen te vinden en enkele van de beste universiteiten ter wereld, zoals de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Oxford. Ondanks het grote aantal kostscholen in het Verenigd Koninkrijk, prefereren veel buitenlandse ouders toch om dicht bij hun kinderen in de buurt te wonen en kiezen ze mede daarom voor emigratie naar Engeland.

Vastgoed

Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk is beschikbaar in verschillende prijsklassen. Over het algemeen is er voor ieder (budget) wel wat te vinden. In Londen ligt dat wat anders, omdat de vastgoedprijzen daar tot de hoogste ter wereld behoren. Sommige appartementen en huizen in Londen zijn in de laatste jaren zelfs verkocht voor meer dan 100 miljoen Pond. Een bescheiden appartement in het centrum van Londen kan al gauw een paar miljoen Pond kosten.Appartementengebouw in Notting Hill, Londen


Visa en verblijfsvergunningen

Ingezetenen van de EU, de EER en een beperkt aantal andere jurisdicties (waaronder de Verenigde Staten en Canada) kunnen vrij reizen naar het Verenigd Koninkrijk zonder vooraf een visum aan te hoeven vragen. Een geldig reisdocument (een paspoort of identiteitsbewijs) is voor paspoorthouders uit deze jurisdicties voldoende om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen.

Andere niet-EU-onderdanen hebben een geldig reisdocument nodig en moeten daarnaast tevens nagaan of een visum noodzakelijk is (dit is over het algemeen het geval). Wanneer een visum vereist is, dan moet dit wel geldig zijn gedurende het gehele verblijf in het Verenigd Koninkrijk. U dient over voldoende financiële middelen te beschikken om uzelf (en de van u afhankelijke personen) tijdens uw verblijf te onderhouden en uw terugreis te betalen en dit met de nodige documentatie aan te kunnen tonen. Afhankelijk van het doel van uw reis moeten mogelijk nog additionele documenten worden verstrekt.

Afhankelijk van het type visum dat u aanvraagt (er bestaan verschillende soorten visa voor het VK) zult u korter of langer in het Verenigd Koninkrijk kunnen verblijven. Vermogende niet-EU-ingezetenen die zich vast in het Verenigd Koninkrijk willen vestigen, kunnen een 'Tier 1' visum voor investeerders aanvragen, meer details hierover treft u hieronder aan.

Ingezetenschap in het Verenigd Koninkrijk – De fiscale ingezetenschapstest

Of u tijdens uw verblijf in het VK als fiscaal ingezetene moet worden beschouwd, wordt bepaald aan de hand van de Britse regels betreffende ingezetenschap, die op 6 april 2013 van kracht zijn geworden. Deze regels betreffende ingezetenschap (de residency test) zijn in feite criteria waaraan uw situatie wordt getoetst om vast te stellen of u als fiscaal ingezetene kan worden beschouwd. Voor personen die het Verenigd Koninkrijk verlaten gelden andere criteria dan voor personen die in het VK aankomen. Om vast te stellen of uw fiscaal ingezetene bent is niet alleen het aantal dagen van uw verblijf bepalend maar zijn ook andere banden (connecties) die u met het Verenigd Koninkrijk heeft van belang.Frans gebak

Banden zoals bijvoorbeeld familieleden die al woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk, de accommodatie waar u verblijft en een eventueel dienstverband (of werk) zijn bijzonder relevant in dat opzicht. Zij die voor de eerste keer arriveren in het Verenigd Koninkrijk kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfs al na een verblijf van maar zesenveertig dagen als fiscaal ingezetene worden beschouwd. Na een verblijf in het Verenigd Koninkrijk van meer dan 183 dagen in een belastingjaar, zal iemand altijd als fiscaal ingezetene worden beschouwd.

Wanneer u overweegt naar Engeland (Londen) te verhuizen, moet u nagaan vanaf wanneer u als fiscaal ingezetene in het Verenigd Koninkrijk beschouwd wordt volgens de aldaar geldende regels. Indien u wenst te profiteren van de non-domiciled regelgeving, zou het noodzakelijk kunnen zijn dat u uw vermogen herstructureert voordat u daadwerkelijk emigreert naar Engeland. De ervaring leert dat, aangezien men vrij snel als fiscaal ingezetene van het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd, mensen vaak te laat zijn met het (her)structureren van hun vermogen.


Ingezetene worden van het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk maakt deel uit van de EU en de EER waarbinnen er vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen is (dit geldt tevens voor Zwitserland). Staatsburgers uit deze jurisdicties zijn daarom vrij zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen zonder de noodzaak van een speciaal visum op voorhand.

Het 'Tier 1' visum voor investeerders

Vermogende families die willen emigreren naar Engeland - om bijvoorbeeld in Londen te gaan wonen – maar geen EU-, EER-, of Zwitserse staatsburgers zijn, kunnen dit doen door van tevoren het Britse Tier 1 visum voor investeerders aan te vragen.

De voorwaarden om dit visum aan te kunnen vragen, zijn:

 1. U moet minimaal 18 jaar zijn,
 2. U heeft een bedrag van GBP 2.000.000 beschikbaar, dat u wilt investeren in het Verenigd Koninkrijk,
 3. Een bankrekening in het Verenigd Koninkrijk openen/aanhouden,
 4. Het bedrag van GBP 2.000.000 investeren in (kwalificerende) Britse beleggingen.

Als u aan bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan is de aanvraagprocedure voor een Tier 1 visum voor investeerders relatief eenvoudig. We raden u desondanks aan om een lokale private bank en/of lokale adviseur in te schakelen om u bij dit proces te ondersteunen.Financial District of Londen en de Tower Bridge

De voorwaarden waar u aan moet voldoen (gedetailleerd):

 1. Leeftijd. U moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt wanneer u een aanvraag indient voor een Tier 1 visum voor investeerders. Personen die financieel van u afhankelijk zijn (echtgenoot of partner en kinderen jonger dan 18 jaar) mogen, onder bepaalde voorwaarden, mede gebruikmaken van dit visum.

 2. GBP 2.000.000. Om in aanmerking te komen voor het Tier 1 visum voor investeerders moet u ten minste GBP 2.000.000 aan kapitaal (vrij tot uw beschikking) aanhouden bij een financiële instelling op het moment van de aanvraag van het visum. Op het moment van de aanvraag mag dit bedrag nog zijn ondergebracht bij een buitenlandse financiële instelling.

 3. Bewijs van eigendom. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar bent van deze financiële middelen. Ook moet u informatie kunnen verstrekken over het exacte bedrag en bij welke financiële instelling u dit bedrag aanhoudt. De activa mogen van u of van uw echtgenoot of partner zijn. Als het bedrag minder dan drie maanden in uw bezit is, moet u nadere informatie verstrekken over de herkomst ervan. U dient het bedrag over te kunnen maken naar het Verenigd Koninkrijk en het om te wisselen naar Britse Ponden.

  Indien het geld verstrekt wordt door uw echtgenoot of partner, dan moet u aanvullende documentatie overleggen met betrekking tot deze relatie (de relatie dient al ten minste twee jaar te bestaan). Uw partner moet tevens schriftelijk verklaren dat de fondsen onder uw directe beheer vallen en een onafhankelijke juridisch adviseur moet deze verklaring schriftelijk bevestigen.

 4. Documenten. De volgende documentatie dient bij het aanvraagcentrum voor visa te worden ingediend:
  • Compleet ingevuld aanvraagformulier.
  • Een geldig paspoort.
  • Een pasfoto in kleur.
  • Afhankelijk van waar u vandaan komt dient u een tuberculoseonderzoek te ondergaan
  • Als u ingezetene bent van een jurisdictie waarvan u geen staatsburger bent, moet u kunnen aantonen dat u daar legaal verblijft (bijvoorbeeld met een visum of een verblijfsvergunning).
  • Reeds verlopen paspoorten.
  • Een bewijs van goed gedrag (uittreksel uit het strafregister) verstrekt door de autoriteiten van uw woonland, voor ieder land waar u meer dan twaalf maanden woonachtig was gedurende de tien jaar voorafgaand aan de visumaanvraag.
  • Uw vingerafdrukken zullen moeten worden afgenomen en u wordt gefotografeerd bij een VK-visumaanvraagcentrum.
  • Alle documenten moeten in origineel worden ingediend. Alle documenten die niet in het Engels of Welsh zijn opgesteld, moeten worden voorzien van een gewaarmerkte vertaling.
  • Financiële afhankelijkheid. Alle bovenstaande documenten/vereisten zijn ook van toepassing voor personen die financieel van de hoofdaanvrager afhankelijk zijn wanneer zij gebruik wensen te maken van het visum voor 'dependants'. Daarnaast moeten deze personen ook nog de volgende documenten (in origineel) verstrekken:
   • Bewijs van hun relatie tot de hoofdaanvrager: huwelijksakte, geboorteakte, enz.
   • Een kopie van het paspoort van de hoofdaanvrager waaruit het geldige verblijf in het Verenigd Koninkrijk blijkt, of het reeds verstrekte visum.
   • Bewijs dat de hoofdaanvrager over voldoende financiële middelen beschikt om de personen die van hem financieel afhankelijk zijn daadwerkelijk te kunnen onderhouden.
   • In geval van een minderjarige: een schriftelijk bevestiging van de ouders dat zij (financieel) zorgdragen voor hem/haar.

 5. Een bankrekening in het Verenigd Koninkrijk. U dient een bankrekening te openen bij een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde private bank. Wanneer u het bedrag van 2.000.000 Pond investeert, dienen deze VK-investeringen bij deze private bank te worden aangehouden.

 6. De investering. GBP 2.000.000 moet in zijn geheel worden geïnvesteerd in een portfolio welke u aanhoudt en die beheerd wordt door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde private bank. U dient het volledige bedrag uiterlijk binnen drie maanden na uw aankomst in het Verenigd Koninkrijk of na datum van goedkeuring van uw visum te hebben geïnvesteerd. Investeringen die in aanmerking komen zijn investeringen in staatsobligaties van het VK, aandelenkapitaal van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven of leningen verstrekt aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven (obligaties).

  Het is u niet toegestaan te investeren in bedrijven die zich hoofdzakelijk bezighouden met vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkeling of vastgoedbeheer. U kunt natuurlijk ook direct in in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven investeren, in plaats van een beleggingsportefeuille bij een private bank aan te houden. Het aanvankelijk geïnvesteerde kapitaal dient in de beleggingsportefeuille geïnvesteerd te blijven zo lang uw visum geldig is.

De kosten voor het aanvragen van een Tier 1 visum voor investeerders zijn GBP 1.500. Voor alle personen die financieel van de hoofdaanvrager afhankelijk zijn dient ook GBP 1.500 voldaan te worden. Als onderdeel van het proces dient tot slot ook nog een toeslag voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk voldaan te worden. De hoogte van dit bedrag hangt onder andere van uw leeftijd af – het bedrag kan hier berekend worden.London cabs

Geldigheid

Normaliter nemen de Britse autoriteiten na een maand een besluit over uw visumaanvraag. Wanneer eenmaal verstrekt, is een Tier 1 visum drie jaar en vier maanden geldig. Zo lang u de investering van GBP 2.000.000 behoudt, mag u, volgens de huidige regelgeving, uw Britse Niveau1-investeerdersvisum een onbeperkt aantal keer verlengen.

Wanneer u eenmaal een Tier 1 visum voor investeerders heeft verkregen, bent u niet verplicht om ook permanent ingezetene te worden in het VK. U kan het visum ook gebruiken om Engeland (regelmatig) te bezoeken zonder iedere keer een tijdelijk bezoekersvisum aan te hoeven vragen. In die situatie moet u het aantal dagen dat u in het Verenigd Koninkrijk doorbrengt en de overige connecties die u met de jurisdictie heeft goed in de gaten houden, om niet 'per ongeluk' belastingplichtig ingezetene van het VK te worden.

Vaste verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk

Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor het Tier 1 visum voor investeerders wordt een biometrische verblijfsvergunning verstrekt. Dit is slechts een tijdelijke verblijfsvergunning. Om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen voor het Verenigd Koninkrijk ('indefinite leave to remain') moet de hoofdaanvrager vijf jaar lang (voorafgaand aan de datum van aanvraag van een permanente verblijfsvergunning) ten minste 185 dagen per jaar in het Verenigd Koninkrijk zijn verbleven.

Wanneer een permanente verblijfsvergunning eenmaal is verleend, is het niet meer noodzakelijk de bovenstaand genoemde investeringen aan te houden voor het Tier 1 visum voor investeerders. Personen die financieel van de hoofdaanvrager afhankelijk zijn komen op hetzelfde moment in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

Al decennia lang vinden vermogende families hun weg naar een nieuw thuis in Engeland

Vaste verblijfsvergunning – de versnelde procedure

Voor vermogende families die zo spoedig mogelijk een permanente verblijfsvergunning in het VK willen verkrijgen, bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van een versnelde procedure. Als u GBP 10.000.000 of GBP 5.000.000 investeert bij de aanvraag van het Tier 1 visum in plaats van GBP 2.000.000, dan kan u al na een verblijf van twee respectievelijk drie jaar in het Verenigd Koninkrijk een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning indienen. Ook in dit geval moet de aanvrager gedurende die jaren ten minste 185 dagen per jaar in het Verenigd Koninkrijk zijn verbleven. De verkorte route is alleen beschikbaar voor de hoofdaanvrager/-investeerder.Twee vrouwen die winkelen


Het Brits staatsburgerschap

Vermogende buitenlandse families hebben na verloop van tijd uitstekende mogelijkheden een Brits paspoort te verkrijgen. De voorwaarden waar aan voldaan moet worden om het Britse staatsburgerschap aan te vragen, zijn:

 • U moet vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben doorgebracht, en
 • u moet ten minste twaalf maanden voor de aanvraag van het Britse staatsburgerschap al een permanente verblijfsvergunning (indefinite leave to remain) toekend hebben gekregen.

Overige belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Britse paspoort zijn dat u:

 • Niet meer dan 450 dagen buiten het Verenigd Koninkrijk heeft doorgebracht gedurende de laatste vijf jaar,
 • niet meer dan negentig dagen buiten het Verenigd Koninkrijk bent geweest gedurende de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de feitelijke aanvraag, en
 • geen zwaarwegend of recent strafblad heeft.

Om een Brits paspoort aan te vragen, hoeft u uw eigen nationaliteit niet op te geven. Het is dus mogelijk twee of meer nationaliteiten te hebben wanneer u eenmaal de Britse nationaliteit heeft verkregen. Een verzoek om Brits staatsburgerschap kan worden afgewezen.


Uw woonland verlaten en emigreren naar Londen

Hoewel emigreren naar Engeland voor veel vermogende families een aantrekkelijke optie is, moeten de bijzonderheden van de jurisdictie goed geanalyseerd worden alvorens de stap wordt genomen.

Voor de meeste families die afkomstig zijn uit jurisdicties waar Romeins recht van toepassing is, zorgt het onderscheid tussen ingezetenschap en domicilie voor verwarring. Belastingheffing op basis van ‘remittance’ klinkt eenvoudig, maar wanneer u de regels daadwerkelijk op uw eigen situatie moet toepassen, zijn fouten snel gemaakt. Ook moet u alert zijn op het feit dat u eventueel al als belastingplichtig ingezetene van het Verenigd Koninkrijk beschouwd kan worden, terwijl u nog niet eens in het bezit bent van een Tier 1 visum voor investeerders. Of andersom: dat u houder kunt zijn van een Tier 1 visum voor investeerders, zonder daarbij ook fiscaal ingezetene van het Verenigd Koninkrijk te zijn.Traditionele pub in Londen

Als u over een aanzienlijk vermogen beschikt en op de juiste wijze uw vermogen structureert alvorens u naar het Verenigd Koninkrijk verhuist, kan het Britse systeem van belastingheffing voor niet-gedomicilieerden bijzonder aantrekkelijk zijn. Wel is het goed in het achterhoofd te houden dat in een groot aantal verdragen ter voorkoming van dubbele belasting voorbehouden zijn gemaakt (door andere jurisdicties) ten aanzien van voormalig ingezetenen die gebruikmaken van het stelsel van belastingheffing voor niet-gedomicilieerden. Bij deze ingezetenen kan het vóórkomen dat zij niet wat betreft alle inkomsten die zij uit hun voormalige woonland ontvangen, kunnen profiteren van het systeem van belastingheffing voor niet-gedomicilieerden.


De stap daadwerkelijk zetten

wegwijzerwegwijzer

Als u overweegt te emigreren naar Engeland en/of een Tier 1 visum voor investeerders aan te vragen, laat u dan gedurende het gehele, vrij ingewikkelde, proces begeleiden door een lokale private bank, multi-family office of een gespecialiseerd juridisch adviseur. Mocht u de voordelen en mogelijkheden van emigratie in meer detail willen bespreken, neemt u dan contact met ons op. Wij ondersteunen u graag*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/