powered by
The global family office expert
Kunt u uw doelen verwezenlijken door emigratie naar Monaco?
Gebruik de kennis en kunde van een toonaangevende vermogensadviseur
Monaco is aantrekkelijk voor families uit de hele wereld
FOSS biedt u onafhankelijk en onbevooroordeeld advies
NL

The global family office expertheader

Wonen in Monaco

Emigreren naar Monaco, met haar populatie van amper 40.000 inwoners waaronder zo’n 8.500 Monegasken, is een waar voorrecht. Door de prachtige ligging aan de Middellandse Zee biedt het Prinsdom van Monaco een bijzonder aangenaam klimaat. Ieder jaar kiezen vele vermogende families er voor om naar Monaco te emigreren vanwege de zekerheid, stabiliteit en de zeer aantrekkelijke belastingvoorwaarden die Monaco in het vooruitzicht stelt.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. Monaco’s geschiedenis
 2. Monaco’s regering & economie
 3. Belastingen in Monaco
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Monaco
 5. De voordelen van wonen in Monaco
 6. Visum en verblijfsvergunning
 7. Inwoner van Monaco worden
 8. Monegaskisch staatsburgerschap
 9. Uw land verlaten om te gaan wonen in Monaco
 10. De stap daadwerkelijk zetten

Monaco's geschiedenis

Het Prinsdom Monaco wordt al meer dan 700 jaar (met kleine onderbrekingen) bestuurd door de Grimaldi-familie. Het was in 1419 dat Monaco haar status als volledige onafhankelijkheid staat verwierf. Honoré II van Monaco verklaarde zich rond 1612 Prins van Monaco – een titel die pas tientallen jaren later door de buurlanden werd erkend.

Over de eeuwen heen heeft Monaco altijd onder invloed gestaan van een van haar buurlanden, maar sinds 1860 is het, op de één of andere manier, onafgebroken geaffilieerd geweest aan het buurland Frankrijk. Monaco is de op één na kleinste staat van de wereld, direct na Vaticaanstad.


Monaco's bestuur & economie

Zijne Doorluchtigheid Prins Albert II van Monaco is de huidige regerende vorst van Monaco. Hij is de zoon van Rainer III, Prins van Monaco, en Grace Kelly, de Amerikaanse actrice.Stadshoofdstad van Monaco

Monaco is een constitutionele monarchie, waarbij de prins optreedt als staatshoofd. Monaco’s parlement bestaat uit 24 leden. Al is Monaco een constitutionele monarchie - de Grimaldi’s hebben nog altijd aanzienlijke macht.

Monaco, dat feitelijk een stadstaat is, is het meest dichtbevolkte land ter wereld, met ruim 18.000 inwoners per vierkante kilometer. De officiële taal is Frans, maar Engels, Italiaans en diverse andere talen zijn er ook zeer goed vertegenwoordigd ten gevolge van het aanzienlijke aantal buitenlanders dat in de loop der jaren naar Monaco geëmigreerd is. Een kwart van de bevolking is de traditionele taal, het Monegaskisch, nog machtig.

Monaco’s economie

High-tech industrie, toerisme (waaronder veel mensen die voor het casino komen), financiële diensten en luxe goederen zijn de belangrijkste economische sectoren van het Vorstendom.

Uitzicht op Monte-Carlo en haven in het Vorstendom Monaco

In het bedrijfsleven is over het algemeen veel oog voor milieu en duurzaamheid. Monaco is weliswaar geen lid van de Europese Unie, maar hanteert wel de Euro als officiële munteenheid. Het maakt via Frankrijk de facto deel uit van het Schengen-grondgebied.

Frankrijk en Monaco werken nauw samen / zijn nauw verbonden op tal van gebieden. Zo heeft Monaco een douane-unie met Frankrijk en is het voor haar defensie afhankelijk van Frankrijk. De Franse financiële toezichthoudende autoriteit verzorgt het prudentieel en reglementair toezicht op het Monegaskische bankwezen.

Monaco is als één van de weinige landen in de wereld volledig vrij van overheidsschulden.


Belastingen in Monaco

 • Inkomstenbelasting: Eén van de voornaamste kenmerken van Monaco is dat ingezetenen er geen inkomstenbelasting hoeven af te dragen. Deze fiscale ‘traditie’ is van kracht sinds 1869. Dat was het eerste jaar dat er door de Grimaldi’s zoveel inkomen gegenereerd werd door middel van het casino dat de toen regerende prins, Charles III, geen belasting meer hoefde te innen bij de ingezetenen van Monaco. Één van de gunstige neveneffecten van deze beslissing was dat vermogende families uit heel Europa zich aangetrokken voelden tot Monaco. Veel mensen realiseren zich niet dat het reeds zo lang geleden is dat vermogende particulieren begonnen met verhuizen naar Monaco.

  Monaco is volledig belastingvrij
  Mensen die vandaag de dag emigreren naar Monaco zijn nog altijd vrijgesteld van inkomstenbelasting (inkomsten en vermogenswinsten zijn volledig vrijgesteld). Enkel Franse staatsburgers die naar Monaco verhuizen kunnen dit voordeel niet genieten, omdat Frankrijk en Monaco hierover op 18 mei 1963 een bilaterale overeenkomst ondertekenden. Deze bepaalt dat natuurlijke personen met het Franse staatsburgerschap:

  • die hun woon- of verblijfplaats (ongeacht het land van vertrek) verruild hebben voor Monaco na 17 mei 1963; of
  • die niet kunnen aantonen in ieder geval in Monaco gewoond te hebben vanaf 13 oktober 1957,

  belast zullen worden in Frankrijk op basis van de Franse inkomstenbelasting, als ware hun woon- of verblijfplaats in Frankrijk.

  Het gevolg is dat Franse staatsburgers die emigreren naar Monaco toch belastbaar zijn in Frankrijk als zouden zij hun woonplaats in Frankrijk hebben (ook al verblijven of wonen ze daadwerkelijk in Monaco).

 • Vermogensbelasting: Monaco heft ook geen belasting op vermogen (wederom is dit niet van toepassing op Franse staatsburgers die emigreren naar Monaco).Het casino van Monaco


 • Successie- en schenkingsrechten: In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, heft Monaco wèl successie- en schenkingsrechten van families wonende in Monaco, echter deze zijn beperkt tot roerende en onroerende goederen gesitueerd binnen het Prinsdom (een zogeheten “situs belasting”). Het van toepassing zijnde belastingtarief hangt af van de relatie tussen de overledene en de begunstigde. Het van toepassing zijnde belastingtarief voor kinderen, echtgenoten en ouders is 0%. Feitelijk wordt in de meeste gevallen dus geen successierecht geheven.

 • Stamp duty (zegelrecht) en BTW: Op geregistreerde eigendommen dient stamp duty betaald te worden, oplopend tot 7,5%. Het BTW tarief dat gehanteerd wordt is 20%.

 • Exitheffingen: Monaco kent geen exitheffingen voor mensen die besluiten Monaco te verlaten om te emigreren naar een andere jurisdictie.

Bijzondere fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Monaco

Er is geen bijzonder belastingregime ten aanzien van buitenlanders die zich vestigen in Monaco.


De voordelen van wonen in Monaco

Inwoners van Monaco kunnen genieten van een uitzonderlijk goed klimaat. Gesitueerd temidden van de drie bekende plaatsen Portofino, Porto Cervo en St-Tropez, ligt Monaco op slechts 30 kilometer van het internationale vliegveld van Nice. Vanaf dit vliegveld zijn er directe verbindingen met meer dan 130 internationale bestemmingen.

Vermogende families verhuizen al sinds decennia naar Monaco

De kwaliteit van de gezondheidszorg, zekerheid voor ingezetenen en hun bezittingen evenals een multiculturele omgeving (120 verschillende nationaliteiten zijn in de loop der jaren geëmigreerd naar Monaco) hebben van Monaco één van de meest felbegeerde emigratiebestemmingen voor vermogende families gemaakt. Over de laatste decennia hebben zoveel vermogende families de stap gezet om naar Monaco te verhuizen, dat tegenwoordig haast een derde van de inwoners miljonair is.

Het culturele leven in Monaco is bruisend, met veel muziekevenementen en culturele trekpleisters (bijvoorbeeld het wereldbekende circus), alsook een sportieve agenda met evenementen van wereldklasse zoals de Formule 1 GP, Rolex Tennis Masters, Monte Carlo Rally, Jumping enz.

Scholen

Monaco heeft uitstekende tweetalige en internationale scholen voor buitenlandse kinderen. Het Monegaskische schoolsysteem is goedgekeurd door de Franse autoriteiten, wat betekent dat in Monaco geschoolde kinderen aansluitend terecht kunnen op universiteiten in Frankrijk (of elders). Monaco heeft ook een eigen universiteit: de Internationale Universiteit van Monaco.

Vastgoedprijzen liggen hoog, maar het feit dat je praktisch belastingvrij kan wonen in Monaco, compenseert dit nadeel ruimschoots voor de meeste inwoners. Daarnaast moet worden opgemerkt dat na financiële crises in het verleden de vastgoedprijzen zich altijd gemakkelijk hebben hersteld. Aangezien het aanbod altijd beperkt zal blijven, ligt het in de lijn der verwachting dat dit in de toekomst niet anders zal zijn.Port Hercule de Monaco's nachts


Visum en verblijfsvergunning

Een van de eerste stappen die men moet zetten als men wil emigreren naar Monaco is het daadwerkelijk bezoeken van Monaco. Voor onderdanen uit de EU of het Schengengebied (Zwitserland, Liechtenstein) is dit eenvoudig met een geldig reisdocument (d.w.z. paspoort en/of identiteitskaart). Niet-EU onderdanen dienen na te gaan of een (Schengen)visum noodzakelijk is. Wanneer voor Frankrijk een visum vereist is, zal dit voor Monaco ook zo zijn. Het benodigde visum kan worden verkregen via een Franse ambassade of een Frans consulaat.

Indien u langer dan drie maanden in Monaco wenst te verblijven, moet u een verblijfvergunning aanvragen bij de Monegaskische autoriteiten.


Inwoner van Monaco worden

De belangrijkste voorwaarden om ingezetene van Monaco te kunnen worden zijn:

 1. Een woning huren of kopen in Monaco,
 2. Een bewijs van goed gedrag kunnen leveren uit het originele woonland, en
 3. Een bankrekening openen bij een private bank in Monaco.

De aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning in Monaco is relatief eenvoudig, maar we raden u desondanks aan een lokale private bank en/of plaatselijke adviseur in de hand te nemen om u hierbij te begeleiden.Straatjes van Monaco

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, zijn (in detail):

 1. Vastgoed. Het staat de aanvrager vrij een woning te kopen of te huren. Wanneer een woning gehuurd wordt, dient dit voor tenminste 12 maanden te gebeuren. De woning dient voldoende groot te zijn voor u in uw specifieke (gezins)situatie. Het bewijs van aankoop (notariële eigendomsakte) of huurcontract (dat geregistreerd dient te zijn bij de Monegaskische belastingdienst) evenals een energierekening dienen te worden overgelegd bij de aanmeldingsprocedure.

 2. Administratieve documentatie. De volgende documenten dienen in ieder geval te worden overlegd:
  • Een geldig paspoort (ook voor uw kinderen (<16), indien van toepassing), inclusief een visum voor verblijf van langere duur wanneer dit van toepassing is in uw situatie;
  • Uw geboorteakte;
  • Uw trouwakte, dan wel echtscheidingsakte (indien van toepassing);
  • Een verklaring van goed gedrag (uittreksel uit het strafregister) verstrekt door de autoriteiten in uw (voormalige) woonland. Dit document moet de laatste vijf jaar van uw verblijf aldaar bevatten. Als u er nog geen vijf jaar hebt gewoond, dan dient u tevens een vergelijkbaar document vanuit de jurisdictie waarin u daarvoor woonde te overleggen;
  • Uw CV evenals algemene achtergrondinformatie betreffende uw persoon, inclusief de bron van uw vermogen;
  • Ziektekostenverzekering geldig in Monaco;
  • Een volledig ingevuld exemplaar van het officiële aanmeldingsformulier.

  Het originele exemplaar van de bovengenoemde documenten dient te worden ingediend, in de Franse, Engelse of Italiaanse taal. Dit betekent in veel gevallen dat u er zorg voor zult moeten dragen dat de documenten worden vertaald door een beëdigd vertaler.

 3. Bankrekening. U dient een dusdanig bedrag te storten op een rekening bij een lokale private bank, dat u aantoont in staat te zijn uzelf (en uw gezin) financieel te kunnen onderhouden. Deze private bank zal voor u een referentiebrief opstellen ter bevestiging, die u vervolgens kunt indienen bij de autoriteiten.

Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, dient u uw aanvraag te bespreken in een interview met de plaatselijke autoriteiten. Wanneer de autoriteiten uw aanvraag goedkeuren, zult u binnen zes weken een verblijfsvergunning ontvangen. Nadat u deze heeft ontvangen en daadwerkelijk naar Monaco verhuisd bent, zult u uw verblijfsvergunning een aantal keer moeten verlengen gedurende de eerste tien jaar van uw verblijf.

Het is ook mogelijk een verblijfsvergunning te krijgen wanneer u een bedrijf vestigt in Monaco. Deze mogelijkheid valt echter buiten het bereik van dit artikel.Jacht


Monegaskisch staatsburgerschap

Het Monegaskisch staatsburgerschap verkrijgen is niet eenvoudig. Er is geen speciaal staatsburgerschapsprogramma (zoals bijvoorbeeld een Monaco investor visa program of een Monaco citizenship by investment program) zoals gebruikelijk in sommige andere jurisdicties, en staatsburgerschap wordt normaal gesproken alleen toegekend aan mensen die na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar ten minste tien aaneengesloten jaren in Monaco hebben gewoond.

Om de Monegaskische nationaliteit te verkrijgen, dient men zijn eigen nationaliteit op te geven. Het is dus niet mogelijk een Monegaskisch paspoort als tweede paspoort te verkrijgen.Steegje in het pittoreske dorpje Grimaud, Frankrijk

Aanvraag staatsburgerschap

Het verzoek om Monegaskisch staatsburgerschap dient te worden gericht aan de Prins van Monaco. Hij zal hier zelfstandig over beslissen en tegen zijn beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het is hem tevens als enige toegestaan aanvragers vrij te stellen van bovengenoemde voorschriften. Dit betekent dat hij op eigen initiatief iemand het staatsburgerschap kan toekennen zonder dat deze persoon ten minste tien jaar in Monaco heeft gewoond.


Uw land verlaten om te gaan wonen in Monaco

Wanneer u eenmaal uw verblijfsvergunning heeft verkregen en daadwerkelijk verhuist naar Monaco, is het u toegestaan / bent u verplicht meer dan drie maanden per jaar in Monaco te verblijven.Monaco van bovenaf

Omdat een aanzienlijk aantal jurisdicties iemand als ingezetene beschouwt wanneer hij/zij er langer dan zes maanden verblijft, dienen mensen die verhuizen naar Monaco zeker te stellen dat zij hun voormalig woonland ook daadwerkelijk verlaten. Dit is vooral bij het emigreren naar Monaco van belang, aangezien Monaco geen inkomens- of vermogensbelasting heft en met zeer weinig landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft getekend.


De stap zetten

wegwijzerwegwijzer

Als u overweegt om te verhuizen naar Monaco, zorgt u er dan voor dat een lokale private bank, multi-family office of daarin gespecialiseerde jurist u in dat proces begeleidt. Als u meer wilt weten over de voordelen en mogelijkheden van internationale emigratie, neemt u dan contact op met ons. Wij ondersteunen u graag*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/