powered by
The global family office expert
Verwezenlijkt U uw doelen door te emigreren naar Singapore?
Maak gebruik van de kennis en kunde van een vooraanstaand vermogensadviseur
Singapore is een aantrekkelijke jurisdictie voor ondernemende families
FOSS geeft onafhankelijk en onbevooroordeeld advies
NL

The global family office expertheader

Emigreren naar Singapore

De dichtbevolkte stadstaat Singapore wordt beschouwd als de veilige haven van Azië. Al vele jaren voelen welgestelde families, vanuit Azië en verder, zich aangetrokken tot deze metropool. Strategische gelegen tussen het Maleisisch schiereiland en Indonesië biedt het financiële centrum Singapore vermogende families een moderne infrastructuur, stabiliteit en zekerheid. Singapore heeft bovendien een buitengewoon aantrekkelijk territoriaal belastingregime, naast een solide netwerk van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. De geschiedenis van Singapore
 2. Regering & economie van Singapore
 3. Belastingen in Singapore
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Singapore
 5. De voordelen van wonen in Singapore
 6. Visa en verblijfsvergunningen
 7. Inwoner van Singapore worden
 8. Staatsburgerschap van Singapore
 9. Uw woonland verlaten en emigreren naar Singapore
 10. De stap daadwerkelijk zetten

De geschiedenis van Singapore

In 1819 vestigde de Engelsman Sir Stamford Raffles een Britse handelspost op het eiland dat nu bekend is als de jurisdictie Singapore. Met uitzondering van enkele jaren onder Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, stond Singapore tussen 1819 en 1965 steeds onder Brits bewind. Gedurende deze anderhalve eeuw maakte Singapore een uitzonderlijke groei door, zowel qua bevolking als in economisch opzicht.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de roep om onafhankelijkheid steeds krachtiger. Dit had uiteindelijk tot gevolg dat Singapore in 1959 een staat met zelfbestuur werd binnen het Gemenebest. Tussen 1963 en 1965 maakte het zelfs deel uit van Maleisië, na de fusie met de naastgelegen Federatie van Malakka. Dit korte huwelijk eindigde op 9 augustus 1965. Op deze dag werd ook de onafhankelijke Republiek Singapore – de officiële naam van Singapore - gevestigd. Het is nog steeds een lidstaat van het Britse Gemenebest.Skyline van Singapore


Regering & economie van Singapore

Singapore is een parlementaire democratie die georganiseerd is als republiek. De uitvoerende macht van Singapore is in handen van het kabinet, onder leiding van de premier (regeringsleider) en in beduidend mindere mate, ook van de president. De president van Singapore wordt direct door het volk gekozen. Hij benoemt een van de parlementsleden als premier. De premier geniet normaliter de steun van de meerderheid van het parlement.

Singapore telt ongeveer 5,5 miljoen inwoners en is een van de kleinste en meest dichtbevolkte jurisdicties ter wereld. Ongeveer 75% van de ingezetenen van Singapore zijn van Chinese afkomst. Er zijn vier officieel gesproken talen in Singapore: Engels, Chinees (Mandarijn), Maleis en Tamil.

De economie van Singapore

De economie van Singapore is historisch sterk verbonden met de haven van Singapore met zijn functie als belangrijk handelscentrum in Azië. De economie van Singapore is tevens een van de meest concurrerende en bedrijfsvriendelijke economieën, die geprezen wordt om het innovatieve karakter. Ook met betrekking tot integriteit staat Singapore in een positief daglicht - het wordt als een van de minst corrupte jurisdicties ter wereld beschouwd.

Singapore heeft een gediversificeerde markteconomie, waarin de nadruk ligt op financiële diensten, de kansspelindustrie, olieraffinage, internationale handel (de belastingvrije haven) en hi-tech technologie. Singapore heeft als munteenheid de Singapore Dollar (S$). Singapore heeft zijn eigen luchthaven, die als een van de grootste transportcentra van Zuidoost-Azië fungeert. Ook heeft het zijn eigen luchtvaartmaatschappij.

Singapore heeft als een van de weinige landen ter wereld een credit rating van AAA.Parlementsgebouw van Singapore


Belastingen in Singapore

 • Inkomstenbelasting: Personen die emigreren naar Singapore komen er snel achter dat Singapore een van de weinige jurisdicties is met een territoriaal belastingsysteem. Dit houdt in dat inwoners van Singapore enkel inkomstenbelasting hoeven te betalen over inkomsten die in Singapore opkomen of uit Singaporese bronnen afkomstig zijn. Inkomsten die buiten de jurisdictie opkomen; inkomsten afkomstig uit buitenlandse bronnen, zijn vrijgesteld van belastingheffing (met uitzondering van inkomsten uit partnerships).

  Singapore biedt een aantrekkelijk
  territoriaal belastingregime
  Het inkomstenbelastingtarief is progressief. Het maximale tarief is 22% vanaf een netto inkomen dat boven S$ 320.000 uitstijgt (ongeveer 240.000 US$). Vermogenswinsten zijn onbelast, tenzij die gekwalificeerd worden als bedrijfsinkomen.


 • Vermogensbelasting: Singapore heft geen vermogensbelasting.

 • Successie- en schenkingsrecht: Singapore heft geen successie- en schenkingsrecht.

 • Stamp duty (zegelrecht) en Btw: Singapore heft een zogeheten Goederen- en Dienstenbelasting (Goods and Services Tax, ofwel GST). Het standaardtarief voor de GST is 7%. Op de overdracht van vastgoed dient stamp duty betaald te worden.

 • Exitheffing: Voor wie Singapore verlaat en emigreert naar een andere jurisdictie, is er geen separate exitheffing verschuldigd. Wel moeten alle nog uitstaande belastingen in Singapore worden betaald, voorafgaand aan het verlaten van de jurisdictie.

Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Singapore

Er is geen bijzonder belastingregime voor buitenlanders die zich in Singapore vestigen. Singapores territoriale belastingsysteem is op zichzelf al bijzonder gunstig.


De voordelen van wonen in Singapore

Singapore staat erom bekend dat het een erg goed georganiseerd land is. De stad is bijzonder schoon, is erg groen en de criminele wetgeving is strikt. Er vindt een strenge handhaving van de rechtsorde plaats. Het resultaat is ernaar: er is zeer weinig criminaliteit, zeker in vergelijking met de aangrenzende jurisdicties.De Supertree Grove at Gardens by the Bay

Singapore ligt vlakbij de evenaar en geniet daardoor het hele jaar hoge temperaturen; overdag komt de temperatuur altijd rond of boven de 30 C° uit. Het is er vrij vochtig door het tropische regenwoudklimaat, met bijna dagelijks buien.

Hoewel bijna drie kwart van de bevolking van Chinese komaf is, is Singapore een ware smeltkroes van nationaliteiten, die allemaal in harmonie samenleven. Door dit internationale karakter - in combinatie met de Aziatische cultuur – voelen veel buitenlanders zicht aangetrokken tot Singapore.

De kwaliteit van de gezondheidszorg is erg hoog. Verder heeft het land uitstekende tweetalige en internationale scholen voor buitenlandse kinderen. Het onderwijs wordt standaard in het Engels gegeven. Leerlingen worden aangemoedigd een tweede taal te leren.

Vanwege het grote aantal buitenlanders dat naar Singapore emigreert en de feitelijk beperkte omvang van de jurisdictie, is er altijd enige druk op de huizenmarkt. Een oplossing die de regering van Singapore hiervoor heeft gevonden is het aanwinnen van land. De totale oppervlakte van Singapore is sinds de onafhankelijkheid met meer dan 20% uitgebreid.


Visa en verblijfsvergunningen

De eerste stap naar ingezetenschap van Singapore is toestemming krijgen om het land te bezoeken. Het is bijzonder verstandig een jurisdictie eerst een of meerdere malen te bezoeken voorafgaand aan het besluit er naar toe te emigreren.Vrachtschepen in de haven van Singapore

Wie naar Singapore reist, moet in het bezit zijn van een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is, en moet over voldoende middelen beschikken om in zijn/haar onderhoud te kunnen voorzien tijdens het verblijf. De terug- of doorreis moeten van tevoren geregeld zijn.

Vanuit de meeste jurisdicties kan men zonder visum naar Singapore reizen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor paspoorthouders uit de VS, Canada, Australië, Indonesië, Thailand, Maleisië en alle lidstaten van de Europese Unie. Het standaardverblijf zonder visum maakt een verblijf in Singapore mogelijk van maximaal 30 dagen. Staatsburgers afkomstig uit verscheidene jurisdicties is zelfs een verblijf van 90 dagen toegestaan.

Desondanks is er ook een aantal jurisdicties waarvan de ingezetenen vooraf een visum moeten aanvragen, om Singapore te mogen bezoeken. Het gaat dan onder andere om landen zoals China, India, landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Rusland. Afhankelijk van van welk land men staatsburger is, moet online een elektronisch visum worden aangevraagd, of een bezoek worden gebracht aan de dichtstbijzijnde Singaporese ambassade of consulaat.

Bezoekers van Singapore, mogen gedurende hun verblijf niet bedrijfsmatig actief zijn, hun beroep daar uitoefenen of een betaalde dienstverlening aanbieden.


Inwoner van Singapore worden

Welgestelde ondernemers hebben de mogelijkheid een permanente verblijfsvergunning voor Singapore te verkrijgen op basis van het Singapore Global Investor Programme (Singapores programma voor Investeerders vanuit de hele Wereld).

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

Er zijn tweebelangrijke voorwaarden van toepassing om een permanente verblijfsvergunning in Singapore aan te vragen op basis van het Singapore Global Investor Programme:

 1. Het investeren van ten minste S$ 2.500.000 in een nieuw bedrijf, of de uitbreiding van een bedrijf, in Singapore, of, als alternatief, van een vergelijkbaar bedrag in een beleggingsfonds dat verbonden is aan het Singapore Global Investor Programme;
 2. Het kunnen aantonen een gedegen zakelijke deskundigheid te bezitten en een achtergrond van succesvol ondernemerschap te hebben.
Nacht uitzicht van Supertree Grove at Gardens by the Bay

Gekoppeld aan de aanvraag van de hoofdaanvrager kunnen de echtgenoot en kinderen onder de 21 ook een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning indienen. In dit verband moet worden vermeld dat kinderen van het mannelijk geslacht verplicht zijn bij de Singaporean National Service te dienen om hun (militaire) dienstplicht te vervullen. Een mannelijke hoofdaanvrager is van deze verplichting vrijgesteld.

De aanvraagprocedure voor een permanente verblijfsvergunning in Singapore is relatief ingewikkeld. Het hele proces kan gemakkelijk zes tot acht maanden in beslag nemen. Aanvragers wordt dan ook aangeraden een plaatselijk adviseur of een private bank in de hand te nemen om hen hierin te begeleiden.

De voorwaarden (in detail):

 1. De investering. Een aanvrager heeft twee mogelijkheden:
  1. Hij/zij kan direct S$ 2.500.000 investeren in een nieuw bedrijf in Singapore, of in de uitbreiding van een bestaand bedrijf, of
  2. Hij/zij kan S$ 2.500.000 investeren in een Global Investor Programme beleggingsfonds (dit zijn goedgekeurde beleggingsfondsen die enkel beleggen in bedrijven die in Singapore zijn gevestigd).

 2. Bedrijfs- en ondernemersachtergrond. Aanvragers voor het Singapore Global Investor Programme dienen al minimaal sinds drie jaar lang succesvol ondernemer te zijn. Om dit aan te kunnen tonen, moet de aanvrager de drie meest recente door een accountant goedgekeurde jaarrekeningen van zijn/haar bedrijf kunnen overleggen. De accountant moet afkomstig zijn van een registeraccountantskantoor van hoge kwaliteit.Geroosterde eend geserveerd met gestoomde rijst

  De aanvrager moet ten minste 30% van de aandelen van het bedrijf in eigendom hebben en het bedrijf moet actief zijn in een bepaalde bedrijfstak. De lijst van deze bedrijfstakken wordt samengesteld door de regering van Singapore. De omzet van het bedrijf van de aanvrager moet het jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste S$ 50 miljoen bedragen. Tevens moet aangetoond worden dat het bedrijf over de laatste drie jaar een gemiddelde omzet van minimaal S$ 50 miljoen per jaar heeft gegenereerd.

  In het geval dat de aanvrager eigenaar is van meer dan één bedrijf, dan kunnen de omzetcijfers van die bedrijven worden geconsolideerd, indien ze ook allemaal op de bovengenoemde lijst van bedrijfstakken voorkomen. Indien de aanvrager actief is in de vastgoedsector, dan is de minimaal vereiste jaarlijkse omzet S$ 200 miljoen.

  In de beoordeling van de aanvraag voor de permanente verblijfsvergunning wordt de rol van de aanvrager in het bedrijf, de ontwikkeling van het bedrijf en de winstgevendheid van het bedrijf meegenomen.

Aanvullende voorwaarden voor aanvragers die S$ 2.500.000 investeren in een nieuw of bestaand bedrijf:

 1. Een gedetailleerd businessplan met betrekking tot de eerste vijf jaar moet worden ingediend. Hierin moet in ieder geval het verwachte aantal banen en de voorziene jaarlijks omzet worden opgenomen.
 2. De implementatie van het bedrijfsplan wordt gedurende al die jaren gemonitord; de aangegeven doelstelling voor het einde van het derde jaar dient daadwerkelijk te worden gehaald en het gehele businessplan moet binnen vijf jaar worden gerealiseerd.
 3. Wanneer geïnvesteerd wordt in een bestaand - in Singapore gevestigd - bedrijf, moet het bedrijf uiterlijk in het derde jaar vijf extra banen hebben gerealiseerd en een jaarlijks ‘extra’ totaal aan bedrijfsuitgaven van ten minste S$1 miljoen kunnen aantonen.
Panoramisch uitzicht op het centrum van Singapore

Met het voldoen aan bovenstaande voorwaarden en het verstrekken van de nodige ondersteunende documentatie, is men er nog niet. Er moeten tevens aanvraagleges van S$7.000 aan de Singaporese Raad voor Economische Ontwikkeling worden voldaan – deze zijn in het geval van een afwijzing niet terug te vorderen. Verder moet nog een aanzienlijk aantal formulieren en documenten worden ingediend:

 • Het verplichte aanvraagformulier moet worden ingevuld en op elektronische wijze ingediend via een upload;
  • Formulier A (persoonlijk profiel)
  • Formulier B (voorgesteld investeringsplan)
  • Formulier C (betalingsdetails),
 • Dezelfde formulieren moeten ook in origineel en voorzien van de nodige handtekeningen worden ingediend,
 • Het formulier "Terms and Conditions of the Global Investor Programme" (de Algemene voorwaarden van het Investeerdersprogramma) moet worden ondertekend en in origineel worden ingediend,
 • Het Wettelijk Declaratieformulier: ondertekening hiervan moet gebeuren onder toeziend oog van een notaris, of een Justice of Peace (vrederechter). Aanvragers uit landen die geen deel uitmaken van het Gemenebest dienen naar Singapore te komen om daar te ondertekenen onder toeziend oog van een Justice of Peace, een Commissioner for Oaths (commissaris voor eden) of een Singaporese rechter. Men kan er ook voor kiezen het document te tekenen onder toeziend oog van bevoegde medewerkers van de Singaporese ambassade in de thuisjurisdictie,
 • Verzoek om een inreisvisum voor Singapore voor alle familieleden waarvoor de aanvraag wordt ingediend (Formulier 4, in origineel en in kopie),
 • Notarieel gewaarmerkte kopieën van paspoort, geboorteakte, eventuele huwelijksakte of echtscheidingsakte – voor alle indieners van een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning,
 • Vijf pasfoto’s voor iedere aanvrager.

Documenten die niet in het Engels zijn opgesteld, moeten worden voorzien van een officiële Engelse vertaling die gewaarmerkt is door een notaris.

Singapore is een uitstekend alternatief voor succesvolle ondernemers

Als de Singaporese autoriteiten, na het beoordelen van de aanvraag, van mening zijn dat deze voldoet aan alle voorwaarden van het Global Investor Programme, dan zullen zij tot slot ook nog een gesprek organiseren met de aanvrager. Wanneer de aanvraag eenmaal volledig is goedgekeurd, zal een ‘in-beginsel-goedgekeurde’ permanente verblijfsvergunning worden uitgereikt aan de aanvrager. Deze is maar zes maanden geldig.

De aanvrager dient binnen de zes maanden dat de in-beginsel-goedgekeurde permanente verblijfsvergunning geldig is, de feitelijke investering te doen. Het bedrag van S$ 2.500.000 moet worden geïnvesteerd vanaf een rekening op naam van de aanvrager bij een in Singapore geregistreerde bank in Singapore. Bewijs van deze overschrijving en de aandeelbewijzen van het (nieuwe) bedrijf of beleggingsfonds dienen bij de Singaporese autoriteiten te worden ingediend. De Singaporese autoriteiten houden de aandelen gedurende vijf jaar in bewaring. Na het indienen hiervan zal de aanvrager de uiteindelijke goedkeuring voor permanent verblijf ontvangen.

Het is ook mogelijk een verblijfsvergunning in Singapore te verkrijgen wanneer men een baan vindt in Singapore. Deze mogelijkheid wordt in dit artikel echter niet besproken.KKeppel bay, luxe woonwijk in Singapore City

Verlenging van de permanente verblijfsvergunning

Wanneer een permanente verblijfsvergunning eenmaal is toegekend, ontvangt men tevens een vergunning, re-entry permit, om het land in en uit te reizen (een terugkeerverguning). Deze vergunning heeft een geldigheid van vijf jaar. Wanneer men niet in het bezit is van deze vergunning verliest men de status van permanent ingezetene zodra men het grondgebied van Singapore verlaat.

Na vijf jaar heeft men, onder bepaalde voorwaarden, het recht de terugkeerverguning voor een periode van drie of vijf jaar te verlengen. Een van de voorwaarden is dat aan alle eisen met betrekking tot de investeringen - in het bedrijf respectievelijk het beleggingsfonds - is voldaan.


Staatsburgerschap van Singapore

Iedereen die ouder is dan 21 jaar en de status van permanent ingezetene van Singapore heeft ontvangen, mag na twee jaar ingezetenschap in de jurisdictie, een aanvraag voor het staatsburgerschap van Singapore indienen. De echtgenoot en ongetrouwde kinderen onder de 21 kunnen deze aanvraag tegelijk met de hoofdaanvrager indienen.Bruisende nachtleven Singapore

Aanvragers dienen zich te realiseren dat Singapore slechts een enkelvoudige nationaliteit accepteert. Dit betekent dat wie Singaporees staatsburger wil worden, zijn/haar eigen nationaliteit(en) hiervoor moet opgeven.

Bovendien moet men zich realiseren dat een permanent ingezetene van het mannelijk geslacht de militaire dienstplicht in Singapore (National Service duty) moet vervullen, alvorens een aanvraag te kunnen indienen voor Singaporees staatsburgerschap. Dit geldt niet voor de mannelijke hoofdaanvrager, die is van deze verplichting vrijgesteld.

Een aanvraag voor staatsburgerschap moeten bij de Singaporean Immigration & Checkpoints Authority (de Singaporese autoriteit voor Immigratie) worden ingediend.


Uw woonland verlaten en emigreren naar Singapore

Wanneer men eenmaal in het bezit is van een permanente verblijfsvergunning, en daadwerkelijk geëmigreerd is naar Singapore, kan men met de re-entry permit vrij van en naar Singapore reizen, zonder dat men de permanente verblijfsvergunning in gevaar brengt. Dit betekent echter niet dat u ook automatisch als fiscaal ingezetene van Singapore wordt beschouwd.St John Island, Singapore

De basisregel is dat men als fiscaal ingezetene van Singapore wordt beschouwd wanneer men fysiek in Singapore aanwezig is gedurende ten minste 183 dagen per jaar. Bij wie niet de intentie heeft dit aantal dagen in Singapore door te brengen, en liever nog steeds een aanzienlijk deel van het jaar doorbrengt in zijn/haar ‘voormalige’ woonland, bestaat een aanzienlijke kans dat de belastingdienst van dat voormalige woonland oordeelt dat hij/zij helemaal niet is geëmigreerd naar Singapore. Het is daarom van groot belang dat vermogende families die naar Singapore emigreren hun verhuizing goed voorbereiden en er voor zorgen dat zij hun voormalige woonland ook daadwerkelijk verlaten.


De stap daadwerkelijk zetten

wegwijzerwegwijzer

Als u overweegt te emigreren naar Singapore, zorg er dan voor dat een lokale private bank, multi-family office of toegewijd fiscaal-juridisch adviseur u in het hele proces begeleidt. Als u meer informatie wenst over de voordelen en mogelijkheden van verhuizen naar Singapore, of over emigratie naar een andere jurisdictie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/