powered by
The global family office expert
Welke multi-family office behoudt uw vermogen het beste?
Onze experts navigeren u door de family office industrie
Hoe verantwoordelijk zijn uw kinderen?
Wij ondersteunen u bij de selectie van een passende family office oplossing
NL

The global family office expertheader

Estate Planning

Het doel van estate planning is om uw vermogen over te laten gaan naar de volgende generatie conform uw wensen, fiscaal efficiënt en met zo min mogelijk complicaties. Een family office kan u ondersteunen bij het organiseren van de juiste estate planning.

Estate planning is een noodzaak voor elke vermogende persoon.


Waarom is estate planning noodzakelijk?

Estate planning is een onderdeel van het meeromvattende begrip vermogensplanning. Estate planning heeft als doel om uw vermogen zo (fiscaal) efficiënt mogelijk over te laten gaan naar de volgende generatie. Met estate planning probeert u tevens te voorkomen dat na uw overlijden:

  • onduidelijkheid ontstaat met betrekking tot wat welke erfgenaam gerechtigd is,
  • uw bankrekeningen worden geblokkeerd, of
  • erfgenamen en/of andere partijen uw nalatenschap misbruiken.

Wanneer vrij belegbaar vermogen in plaats van bedrijfsvermogen overgaat naar de volgende generatie dan zien we dat ouders erg bezorgd zijn dat hun kinderen (een groot deel van) het vermogen (wellicht onbezonnen) uitgeven in een relatief korte periode na hun overlijden. Tevens zijn ouders er erg bezorgd over dat aangetrouwde familie de beschikking krijgt over hun (hard verdiende) geld. Ook successierechten kunnen een flinke hap uit het vermogen nemen indien er vooraf niet goed gepland wordt.

Estate planning is daarom een noodzaak voor elke vermogende persoon en sommige family offices richten zich er sterk op. Dus; wanneer heeft u voor de laatste keer serieus aandacht besteed aan uw estate plan?

De basisbeginselen van estate planning

Estate planning begint al met het opstellen van de juiste huwelijkse voorwaarden wanneer u (of uw kind) gaat trouwen. Vermogen dat na het sluiten van het huwelijk geen deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap kan in het geval van een scheiding nooit eigendom worden van de voormalige echtgenoot (van uw kind), maar blijft in dit geval uw eigendom (of het eigendom van uw kind) en gaat in het geval van overlijden rechtstreeks over naar de volgende generatie.Wandelen met de familie op een bergrug

En hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat na uw overlijden uw kinderen boven hun stand gaan leven en uw hard verdiende geld in korte tijd uitgeven? Hiervoor zijn verschillende oplossingen, maar welke daarvan past nu precies het beste bij uw specifieke familiesituatie? U kunt een voogd of bewindvoerder aanstellen of het merendeel van uw vermogen inbrengen in een wealth planning structuur zoals een trust of stichting (of bijvoorbeeld een Stichting Administratie Kantoor gebruiken).

Misschien wilt u zelfs wel iets voor meerdere generaties regelen? Wanneer u een testament opstelt, heeft u de mogelijkheid om daarin bijvoorbeeld clausules op te nemen die voorkomen dat aangetrouwde familie ooit gerechtigd wordt tot uw nalatenschap. Een family office kan u bijzonder goed ondersteunen bij het organiseren van dit soort oplossingen. In de praktijk zien wij echter regelmatig dat vermogende families dit soort planning in het geheel niet, te laat of niet op de juiste wijze implementeert, dan wel vergeet elke paar jaar te controleren of de geïmplementeerde planning nog volstaat. De gevolgen hiervan kunnen zeer dramatisch zijn.

De legitieme portie

Een ander belangrijk onderwerp in estate planning is het wettelijk erfdeel ook wel bekend als de legitieme portie. Regels met betrekking tot het wettelijk erfdeel bestaan in de meeste civielrechtelijke landen en op basis van deze regels zijn uw kinderen (en soms ook uw huwelijkspartner) gerechtigd tot een deel van uw nalatenschap, zelfs als u anders zou beslissen in uw testament. Indien u deze situatie wilt voorkomen, vergt dat zeer complexe planning en in veel gevallen en jurisdicties is dit maar in beperkte mate mogelijk.

Successierecht besparen

Estate planning wordt door family offices ook geïmplementeerd om heffing van hoge successierechten over de nalatenschap van de familie te voorkomen. Successierecht wordt niet in alle landen in de wereld geheven, maar komt vooral in de westerse wereld in veel landen voor. In de meeste landen waar successierechten worden geheven, is er een terugkerende discussie over de vraag of successierecht eigenlijk wel een rechtvaardige belasting is. In sommige landen kan het maximaal te betalen successierecht 40% van het vermogen bedragen voor de echtgenoot en de directe afstammelingen. Voor niet-familieleden (derde partijen) kan het successierecht zelfs oplopen tot 50%-80% van het vermogen.

Zonder de juiste planning, gaat een groot vermogen in drie generaties verloren

Verschillend per jurisdictie

In diverse landen is het mogelijk zodanig fiscaal te structureren dat successierecht verminderd of voorkomen wordt en ook testamenten met specifieke formuleringen kunnen in sommige gevallen tot een reductie van successierecht leiden. In sommige landen komt het ook zeer regelmatig voor dat vermogende families emigreren om de heffing van successierecht te voorkomen. Indien leden van de familie in verschillende jurisdicties wonen, kan het echter ook voorkomen dat de nalatenschap (of delen ervan) belast wordt in meerdere landen (dubbele belasting). In het geval van grotere families kan dit niet alleen bijzonder duur uitpakken, maar vooral ook erg complex zijn.

Een family office dient u te ondersteunen bij de juiste planning van uw vermogen door (compliant) estate planning. Een multi-family office van hoge kwaliteit kijkt daarbij niet enkel naar de bestaande (vennootschappelijke) structuren, maar zal ook voor elk afzonderlijk lid van de familie naar zijn/haar privé-situatie kijken. Maar aangezien estate planning in een internationale context uiterst complex is, is niet elk family office in de mogelijkheid om u te ondersteunen bij deze essentiële planning.

Onze service

FOSS Family Office Advisory kan u assisteren bij het vinden en selecteren van de multi-family office die u de beste dienstverlening biedt bij estate planning. Wanneer u meer informatie wil krijgen over estate planning in een internationale context, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij kijken er naar uit u te assisteren.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/