powered by
The global family office expert
Is uw hele familie aan boord?
Weinig family offices hebben family governance expertise
Welke family office behoudt uw welvaart het beste?
Wij helpen u de juiste family office te selecteren
NL

The global family office expertheader

Family governance

Middels family governance wordt getracht een duurzame structuur vast te leggen voor familieleden en hun relatie tot het familiebedrijf. Family governance staat voor hoe in een familiebedrijf het bedrijf wordt bestuurd op het moment dat meerdere generaties bij het bedrijf betrokken raken of meerdere familieleden actief worden in de feitelijke bedrijfsuitvoering. Hoe worden in dat geval ondernemingsbesluiten genomen en op welke wijze wordt de te volgen strategie bepaald?

Een family office kan u ondersteunen bij het ontwikkelen en opzetten van de juiste family governance structuur.

Groeiende plant die in de handen wordt gedragen

Waar staat family governance voor?

Wat het begrip family governance precies betekent, is niet onmiddellijk duidelijk voor de meeste mensen. Family governance beschrijft het proces hoe een familiebedrijf wordt bestuurd op het moment dat meerdere familieleden (actief) bij het bedrijf betrokken raken of in het bedrijf zelf actief worden. Family governance is voor aan de beurs genoteerde bedrijven dan ook geen relevant thema. Maar voor een door een familie gehouden bedrijf (operationele firma) kan het voor de bedrijfscontinuïteit essentieel zijn om de juiste family governance uiterlijk geregeld te hebben, vlak vóór, of óp het moment dat de volgende generatie een rol in het bedrijf zal gaan spelen.

Family governance is geen thema indien u enig aandeelhouder bent en uw enig kind het bedrijf gaat overnemen (zie bedrijfsopvolging). Maar wanneer u de onderneming gezamenlijk met familieleden houdt en u allen een aantal kinderen heeft, dan kunt u zich voorstellen dat de volgende generatie eigenaren moeite zou kunnen hebben om één gezamenlijke strategie overeen te komen.

De complexiteit van het besturen van een groot familiebedrijf

Hoe meer familieleden bij de onderneming betrokken raken, hoe meer hun meningen kunnen verschillen en hoe groter de kans dat het moeilijk zal blijken consensus te bereiken als er niet een duidelijk beslissingsstructuur is vastgelegd. Hoe worden er beslissingen genomen als de familieleden het niet met elkaar eens zijn over de toekomstige bedrijfsstrategie? Hoe is de financiële compensatie voor familieleden die aandelen in het bedrijf houden, maar zelf niet in het bedrijf actief zijn? Hoe vindt de communicatie tussen familieleden plaats? Een multi-family office kan bij het voorkomen van deze potentiële bron van conflicten een belangrijke rol spelen.

Hoe vaak zit u bij elkaar om het familiebedrijf te bespreken?

Een goede communicatie tussen het bedrijf en de (niet-actieve) familieleden is ook van groot belang. Indien dit niet goed functioneert, kunnen het bedrijf en de resultaten verlamd raken. Tevens kan dit een negatieve uitwerking hebben op de persoonlijke relaties tussen de familieleden. Hoe reageert het bedrijf in het geval van tegenslag bij haar activiteiten? Dit alles kan nog een groter probleem worden indien een gedeelte van de aandelen van het bedrijf aan de beurs genoteerd is.

De hoofdcomponenten van family governance

Alhoewel er geen vaste regels zijn, zien we over het algemeen de volgende drie componenten terug:

  • Een familie charter; waarin de normen en waarden van de familie en de basiswaarden en doelstellingen van het bedrijf worden vastgelegd.
  • Een familieraad; een raad die alle familieleden vertegenwoordigt tegenover het bedrijf.
  • Regelmatige familiebijeenkomsten; jaarlijkse of tweejaarlijkse bijeenkomsten waarbij informatie over het bedrijf wordt gedeeld, met educatie van de jongere generatie, het delen van de strategie van het bedrijf, mogelijke wijzigingen in het aandeelhouderschap, etc.
De hoofdcomponenten van family governance

Family governance omvat alle bovengenoemde aspecten. De meeste eigenaren van een familiebedrijf vinden family governance een erg lastig onderwerp om aan te spreken en er zijn heel veel family offices die in het geheel geen kennis hebben op dit gebied. Als dit een belangrijk onderwerp voor u is, is het daarom te adviseren een multi-family office te selecteren die beschikt over de nodige kennis en expertise om u en uw familie te kunnen ondersteunen bij het opzetten van de vereiste family governance structuur. Wanneer u een single-family office opricht dient u ervoor te zorgen dat u adequate family office governance opstelt, in de vorm van een family office charter.

Meer informatie met betrekking tot familie governance treft u aan in IFC's Family Business Governance Handboek en in het 2012 Family Governance Report: Sources and Outcomes of Family Conflict van de Wharton Family Alliance.

Onze service

Heeft u vragen over het opzetten van een family governance structuur voor uw familie, het opstellen van een family office charter of de selectie van een geschikte multi-family office dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/