powered by
The global family office expert
Hoe is uw familievermogen gestructureerd?
Niet elke multi-family office kan u bij complexe structuren ondersteunen
Breng de beste family office aan boord
Onze experts navigeren u door de family office industrie
NL

The global family office expertheader

Structuren

Vermogen en structurering gaan hand in hand. Er zijn nagenoeg geen (zeer) vermogende families die niet een of meerdere wealth planning structuren gebruiken om hun vermogen te beschermen, te optimaliseren of te behouden.


Family offices zijn erg vaak op een of andere manier bij deze structuren betrokken. Een single- of multi-family office kan ze namens de familie opzetten, beheren of een rol in de structuur vervullen.

Tegenwoordig is een van de belangrijkere verantwoordelijkheden van een family office om ervoor zorg te dragen dat de structuren die de familie gebruikt juridisch en fiscaal-juridisch compliant zijn in het land waar de familie woonachtig is. Tevens is het erg belangrijk dat de structuur ook op de juiste wijze wordt beheerd en gebruikt. Indien dit niet het geval is bestaat de kans dat de (fiscale) autoriteiten de structuur als een schijnstructuur beschouwen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest voorkomende wealth planning structuren en de functies die deze structuren (kunnen) hebben voor vermogende families indien ze op een correcte wijze opgezet en gebruikt worden:


dmca/