powered by
The global family office expert
Vermogensplanning wordt alsmaar ingewikkelder
Niet elke multi-family office ondersteunt u bij private placement life insurance
Wij ondersteunen u bij de selectie van een passende family office oplossing
Onze kennis. Uw keuze
NL

The global family office expert

header

Private placement levensverzekering

Een family office kan u uitstekend ondersteunen bij het afsluiten van een private placement levensverzekering. Internationale levensverzekeringsstructuren worden steeds vaker door vermogende families gebruikt om vermogen te beschermen, voor vermogensplanning, fiscale optimalisering en/of als privacy structuur.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Inhoud:Wat is private placement life insurance

Wereldwijd is er een grote variëteit in het aanbod van levensverzekeringsproducten. Sommige van deze internationale levensverzekeringsproducten staan bekend als 'private placement life insurance' (PPLI). Door middel van dit product worden beleggingsportefeuilles in een verzekering gehouden in plaats van in een beleggingsdepot bij een bank. Normaliter is een dergelijk levensverzekeringsproduct een unit-linked verzekering, wat betekent dat de waarde van de uitkering van de verzekering afhankelijk is van het rendement van de beleggingen die gehouden worden in de polis. Dit soort polissen wordt regelmatig gebruikt door family offices om het vrij belegbare vermogen van zeer vermogende particulieren mee te structureren.

Binnen het wereldwijde spectrum aan levensverzekeringsproducten biedt private placement life insurance precies het tegenovergestelde van Universal Life Insurance (ULI). De overlijdensdekking van een PPLI polis is vastgesteld op het absolute minimum, daar waar dit bij een ULI polis juist extreem hoog is.


Hoe functioneert een private placement levensverzekerings-structuur?

  • Zonder dat er een levensverzekeringspolis wordt gebruikt, worden uw investeringen direct in een beleggingsportefeuille bij een private bank aangehouden en wordt u jaarlijks belast over het volledig gerealiseerde rendement. In het geval dat u overlijdt, maakt dit vermogen volledig deel uit van uw nalatenschap en vererft het volgens het van toepassing zijnde erfrecht.

  • Met het afsluiten van een private placement levensverzekeringspolis en het overboeken van de beleggingen (of het betalen van de premie aan de verzekeraar) wordt u polishouder. De levensverzekeringsmaatschappij opent een bankrekening voor uw specifieke polis bij een private bank.


    U selecteert gezamenlijk met de verzekeringsmaatschappij en uw multi-family office een risicoprofiel en de private bank beheert het vermogen op de bankrekening namens de levensverzekeringsmaatschappij of u benoemt de family office als beleggingsadviseur voor de in de polis gehouden beleggingen. Vanaf dat moment bent u niet langer direct begunstigde van het rendement op de gehouden beleggingen.

    U bent enkel nog indirect gerechtigd tot het rendement als begunstigde van de polis. De verzekeraar is nu de juridische eigenaar geworden van de beleggingen. De beleggingen worden niet langer gezien als uw beleggingen en als gevolg hiervan dient u enkel nog inkomstenbelasting te betalen als er een uitkering uit de levensverzekering plaatsvindt (uitstel van belasting)*. In een aanzienlijk aantal (voornamelijk Europese) landen zijn er daarnaast nog andere voordelen aan een levensverzekering verbonden zoals: vrijstelling van vermogensbelasting, effectief lagere inkomstenbelastingtarieven bij uitkering tijdens leven en vrijstelling van successierecht over de waarde van de polis bij overlijden.

    Om deze levensverzekeringspolis ook financieel aantrekkelijk te maken als vermogensplanningsinstrument, wordt de verzekeringsdekking bij overlijden zo laag mogelijk gehouden, wat resulteert in relatief lage jaarlijkse kosten voor de polis (verzekeringspremie). De private bank die door de verzekeringsmaatschappij wordt gebruikt om de beleggingen bij aan te houden (depotbank) is vaak dezelfde bank als waar u voorheen uw beleggingen aanhield. De beleggingen worden meestal door de vermogensbeheerafdeling van de bank beheerd en belegd op basis van het risicoprofiel dat u heeft uitgekozen bij de verzekeraar, of uw family office acteert als de vermogensbeheerder.

    * De fiscale behandeling van een levensverzekering is per land verschillend.
Grafiek van een levensverzekering

Een levensverzekering is een solide en compliant beschermingsconstructie

Indien de verzekeringspolis correct is opgezet (hetgeen inhoudt dat de polis (fiscaal)juridisch correct wordt opgezet en niet enkel als een omhulsel wordt gebruikt), wordt uw beleggingsdepot volledig afgezonderd van de rest van uw vermogen. Als gevolg daarvan biedt de structuur ook een aanzienlijke bescherming van uw vermogen (beschermingsconstructie). Gezien het feit dat de verzekeraar de juridisch eigenaar van de beleggingen is geworden en bij de bank als uiteindelijk gerechtigde tot het vermogen is vastgelegd, is uw privacy tevens gewaarborgd. De in de verzekering gehouden beleggingen gaan niet verloren in het geval van een faillissement van de verzekeraar en/of de bank aangezien het vermogen in de polis via een separaat bewaarbedrijf wordt gehouden**.


Niet alleen een mogelijkheid voor beleggingsportefeuilles

Het is niet alleen mogelijk om uw beleggingsportefeuille in een levensverzekeringsstructuur in te brengen. Ook onroerend goed, operationele vennootschappen en een grote diversiteit aan andere waardevolle zaken kunnen 'ondergebracht' worden in de structuur. Alhoewel de belangrijkste aanbieders van dit type verzekeringen gevestigd zijn in Ierland, Liechtenstein, Luxemburg en Singapore, kunnen de onderliggende beleggingen altijd aangehouden worden in een Zwitserse private bank.


Onze service

FOSS Family Office Advisory is een onderdeel van Union Bancaire Privée, UBP SA. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen bij het vinden van een family office oplossing die exact die diensten aanbiedt die u zoekt. Op uw verzoek zijn wij, als ervaren wealth planners, natuurlijk ook bereidt om uw specifieke vermogenssituatie en de daarmee samenhangende uitdagingen en mogelijkheden direct met u te bespreken. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

** Met uitzondering van in de polis aangehouden liquide middelen

Auteurs: &
© Copyright

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot verzekeringen is van algemene aard en moet niet worden opgevat als financieel, juridisch en/of fiscaal advies, het aanbieden van verzekeringsproducten, of als het aanbieden van financiële, juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer actueel zijn.


Ook interessant om te lezen:


dmca/