powered by
The global family office expert
Worden stichtingen erkend in uw woonland?
Niet elke family office kent zich uit met stichtingen
Breng de juiste family office aan boord
De bekroonde family office adviseur
NL

The global family office expertheader

Stichtingen

Een stichting kan worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan zaken te houden. Een stichting is een goede structuur voor het beschermen van vermogen en stichtingen worden zeer regelmatig gebruikt als alternatief voor het opstellen van een testament. Tevens worden stichtingen vaak opgezet voor filantropische doeleinden (bijv. Zwitserse stichting). Family offices gebruiken regelmatig stichtingen om het vermogen te structureren van families die woonachtig zijn in landen waar civielrecht van toepassing is.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


De diversiteit van stichtingen

Stichtingen worden in sommige jurisdicties familiestichting genoemd en in sommige jurisdicties privé-stichting. In Nederland is vooral het Stichting Administratiekantoor bekend en de op Curaçao op te richten Stichting Particulier Fonds. Stichtingen kunnen worden gebruikt voor hetzelfde doel als een trust (privacy, belastingoptimalisatie en ter bescherming van uw vermogen) en werden tot voor kort enkel opgericht in landen met een civiel rechtssysteem. Tegenwoordig is het echter ook in diverse landen met een Angelsaksisch rechtssysteem mogelijk om een stichting op te richten (o.a. Guernsey, Jersey).

In tegenstelling tot een trust is de stichting een rechtspersoon. De stichting wordt regelmatig gebruikt als een alternatief voor een testament en kan een grote variëteit aan zaken als eigenaar houden. Tevens worden stichtingen vaak gebruikt als rechtsvorm voor een goed doel (de Zwitserse stichting bijvoorbeeld). In dit geval heeft de stichting een filantropische doelstelling. Multi-family offices in Zwitserland richten ook regelmatig Zwiterse goede doelen stichtingen op.

Hoe functioneert een familiestichting?

Een stichting wordt volledig eigenaar van de zaken die in de stichting worden ingebracht. De stichting wordt bestuurd door het stichtingsbestuur of de stichtingsraad. Vaak is het de family office die de rol van stichtingsbestuur op zich neemt. De oprichter van de stichting (degene die het initiatief voor de stichting neemt) richt deze over het algemeen op met een specifieke doelstelling. De stichtingsorganen zijn strikt gebonden aan het bij de oprichting vastgestelde doel van de stichting.

De oprichter beslist wie de (potentiële) begunstigden van de stichting zijn en tot welke uitkering(en) zij gerechtigd zijn. Vaak wordt de intentie van de oprichter weergegeven in de bij-statuten/het regelement van de stichting. Het stichtingsbestuur is enkel gerechtigd uitkeringen te doen aan de begunstigden op basis van de bij-statuten/het regelement. De oprichter kan ook een beschermheer (of -vrouw) aanstellen om het stichtingsbestuur bij de uitvoering van zijn taak te controleren. Een van de services van een family office is het verlenen van ondersteuning bij het opzetten van een stichting.

Grafiek van een stichting

Het doel van een stichting

De doelstellingen van een stichting zijn in het merendeel van de gevallen bescherming van het vermogen van de familie, bescherming van de privacy en belastingoptimalisatie. Vaak wordt echter enkel een beleggingsportefeuille in de stichting ingebracht met de doelstelling om die te behouden voor de volgende generatie en om die buiten de risicosfeer te brengen van de rest van het familievermogen (beschermingsconstructie).

Hoeveel generaties zal uw vermogen in stand blijven?

Ook kan de stichting voor bepaalde familieleden waar de oprichter zich zorgen over maakt een bijzondere rol spelen en tevens voor echtgenoot en kinderen een veilige en stabiele bron van inkomen vormen. De oprichter kan zich het recht voorbehouden om de stichting te kunnen ontmantelen (dit kan wel leiden tot een verminderde beschermingsfunctie).

De fiscale behandeling van stichtingen

In een aanzienlijk aantal jurisdicties is het niet geheel duidelijk hoe vermogen dat door een familiestichting wordt gehouden of uit de structuur wordt uitgekeerd precies belast wordt. Tevens worden stichtingen niet erkend in elke jurisdictie. Het is daarom uitermate belangrijk om professioneel (belasting)advies in te winnen voordat deze structuur wordt opgericht. Een family office of trustkantoor kan assisteren met advisering betreffende het opzetten van een stichting en de keuze van een passende jurisdictie. Uw (multi-)family office kan ook deel uitmaken van het stichtingsbestuur of invulling geven aan de functie van beschermheer.

FOSS's services

Of u nu vragen heeft met betrekking tot (Zwitserse) stichtingen, family offices of vermogensplanning, neemt u contact met ons op. Wij kijken er naar uit u van dienst te zijn.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/