powered by
The global family office expert
Worden trusts erkend in uw woonland?
Breng de juiste family office aan boord
Niet elke family office kent zich uit met trusts
Geef uw family office doelstellingen de beste kapitein
NL

The global family office expertheader

De Angelsaksische Trust

Een trustkantoor of family office kan Trustee zijn of in de Trust van de familie een andere rol spelen. Een grote verscheidenheid aan bezittingen kan via een Trust worden gehouden en Trusts zijn een uitstekende structuur voor privacy doeleinden, belastingoptimalisering en ter bescherming van uw eigendom. Al generaties lang worden Trusts gebruikt om bezittingen van vermogende families te beschermen in periodes van economische neergang en politieke instabiliteit.

Vermogensadviseurs in Zwitserland adviseren regelmatig het gebruik van Trusts aan hun cliënten. Hoewel Zwitsers trustrecht niet bestaat, is het oprichten van een "Zwitserse Trust" in de praktijk mogelijk door gebruik te maken van een Zwitserse Trustee (een Trustee die in Zwitserland is gevestigd) die uw Trust in Zwitserland beheert en administreert.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Wat is een Trust?

Trusts zijn voor velen onder ons een bijzonder lastige structuur om te begrijpen, maar dit doet er niet aan af dat er geweldig mee gestructureerd kan worden, in het bijzonder voor internationaal verspreid wonende vermogende families. Trusts worden over de hele wereld veel door vermogende en bekende families gebruikt en door hun family offices geadviseerd om (een deel van het) vermogen af te scheiden.

Het beste kan een Trust worden beschreven als een (juridische) afspraak op basis waarvan de Trustee het juridische eigendom van vermogen verkrijgt met het oog erop dit vermogen te houden in het belang van anderen, de begunstigden. Het economische eigendom wordt daarbij geacht door de begunstigde(n) te worden gehouden. Trusts worden opgericht op basis van het trustrecht van Angelsaksische landen en vinden hun oorsprong ten tijde van de kruistochten. Alhoewel de Trust een Angelsaksische structuur is, kunnen een Trust en een Trustee in Zwitserland gevestigd zijn; een "Zwitserse Trust".

Basisprincipe van een Trust - splitsing van eigendom
Voor oprichting van de TrustNa oprichting van de Trust
Settlor:
Juridisch en economisch eigendom
Trustee:
Juridisch eigenaar

Begunstigde(n):
Economisch eigenaar

Wie speelt welke rol in een Trust

De persoon die het initiatief neemt tot het in het leven roepen van de Trust wordt de Settlor genoemd. De persoon of vennootschap die het vermogen beheert en er juridisch eigenaar van is, wordt Trustee genoemd. En single- of multi-family office fungeert vaak als de Trustee. De Trustee controleert en beheert het vermogen, maar de begunstigden zijn gerechtigd tot al(le) (inkomsten uit) het vermogen en tot alle winst gegenereerd met zaken die door de Trust worden gehouden. De Settlor kan door middel van de zogeheten Letter of Wishes aan de Trustee zijn wensen kenbaar maken betreffende het beheer van het vermogen, uitkeringen aan begunstigden en de activiteiten van de Trust.

Grafiek van een Trust

De Settlor benoemt vaak een Protector (beschermheer). Kortgezegd is een Protector een persoon die (de activiteiten van) de Trustee controleert namens de Settlor of bijvoorbeeld als adviseur kan optreden bij bepaalde beslissingen van de Trustee. Normaal gesproken is de als Protector aangestelde persoon iemand die de Settlor volledig vertrouwt. Een family office of (Zwitsers) trustkantoor kan Trustee zijn van de Trust van de familie of bijvoorbeeld de rol van Protector vervullen.

De Trust ter bescherming van vermogen en privacy

De meeste vermogende families gebruiken Trusts om bijvoorbeeld de aandelen te houden van de familieholding of om grote onroerend goed projecten op te zetten aangezien de structuur een geweldig instrument is om vermogen te beschermen. Indien Trusts op de juiste wijze en in de juiste jurisdictie worden opgericht, is de structuur uitstekend om de bezittingen van de familie te beschermen tegen welk gevaar dan ook in het woonland (of daarbuiten) aangezien het juridisch eigendom van de bezittingen wordt overgedragen aan de Trustee.

Bovendien kunnen Trusts in veel jurisdicties worden gebruikt voor compliant belastingoptimalisatie of het beschermen van de privacy. Een Truststructuur biedt veel privacy vanwege het feit dat Trusts (in de meeste jurisdicties nog) niet geregistreerd zijn in een publiek register, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bepaalde vennootschapsstructuren. Het bestaan van een Trust is derhalve zeer lastig te ontdekken. In veel landen is dit laatste van groot belang vanwege het feit dat de veiligheid van de familie hiervan afhankelijk kan zijn. Een family office adviseert dan ook vaak enkel al vanwege deze reden het oprichten van een Trust.

Hoeveel generaties zal uw vermogen in stand blijven?

De fiscale behandeling van een Trust

Trusts worden niet in elk land juridisch erkend (maar Zwitserland erkent Trusts en Trusts kunnen in Zwitserland beheerd worden). Als gevolg van een gebrek aan erkenning door belastingautoriteiten van landen waar civielrecht van toepassing is, is het soms onduidelijk hoe, of en wanneer de zaken die door Trusts worden gehouden belast worden. Het kan tevens onduidelijk zijn hoe, of en wanneer de uitkeringen die door de Trust worden gedaan belast worden bij de begunstigden. Daar staat tegenover dat het familievermogen soms generaties lang op legale wijze volledig onbelast kan zijn/blijven door het gebruik van een Truststructuur. Het is daarom bijzonder belangrijk dat professioneel (belasting)advies wordt ingewonnen voordat een buitenlandse of 'Zwitserse' Trust daadwerkelijk wordt opgericht.

Een aanzienlijk aantal multi-family offices in Zwitserland kan u ondersteunen bij het opzetten van een internationale of Zwitserse Trust en kan tevens Trustee services verlenen. Er is tevens een groot aantal trustkantoren in Zwitserland dat deze dienstverlening aanbiedt. De aangeboden service zal echter per provider verschillend zijn.

FOSS's services

Graag staan wij u te woord indien u vragen heeft over internationale of Zwitserse trusts, waar u op dient te letten bij de selectie van een multi-family office of trustkantoor of indien u algemene vragen heeft met betrekking tot uw vermogensplanning. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/