powered by
The global family office expert
Vermogensplanning wordt alsmaar ingewikkelder
Is uw internationale structuur compliant?
Breng de beste family office aan boord
Onze experts navigeren u door de family office industrie
NL

The global family office expertheader

Beleggingsfonds voor professionele partijen

Een beleggingsfonds voor professionele partijen (in sommige jurisdicties ook bekend als een gespecialiseerd beleggingsfonds) is een beleggingsinstelling die enkel open staat voor een beperkte groep van ervaren en/of vermogende beleggers. Een beleggingsfonds voor professionele partijen is een vermogensplanningstructuur die steeds vaker door family offices voor zeer vermogende families wordt gebruikt.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Wat is een beleggingsfonds voor professionele partijen?

Een beleggingsfonds voor professionele partijen is een beleggingsinstelling die niet kan worden aangeboden aan 'retail' beleggers (beleggers die een relatief laag investeerbaar vermogen hebben en/of wegens andere redenen niet kunnen/mogen investeren in dit type beleggingsfonds). Beleggen in dit type fonds staat enkel open voor bepaalde categorieën van goed geïnformeerde beleggers, zoals institutionele en professionele partijen, of bijvoorbeeld zeer vermogende personen of families.

Aangezien het de 'kleine' belegger niet is toegestaan te beleggen in een beleggingsfonds voor professionele partijen, zijn de van toepassing zijnde wettelijke vereisten over het algemeen minder streng dan voor beleggingsinstellingen die wel open staan voor retail cliënten. Hoe hoger het minimale bedrag dat beleggers moeten investeren, hoe minder wettelijke vereisten er van toepassing zijn. Hieraan ligt ten grondslag dat deze categorie beleggers geacht wordt over voldoende kennis en ervaring te beschikken om zelf de financiële risico's van dit type belegging te kunnen inschatten.

Jurisdicties en juridische vorm van beleggingsfondsen voor professionele partijen

Beleggingsfondsen voor professionele partijen treft men aan in verschillende jurisdicties. Enige van de bekendere jurisdicties om dit type vermogensplanningsstructuur op te zetten zijn Ierland, Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk, maar ze worden bijvoorbeeld ook aangeboden vanuit de Kanaaleilanden. In sommige jurisdicties zijn er verschillende typen fondsen beschikbaar (afhankelijk van het minimale bedrag dat beleggers dienen in te leggen en in welke mate ze gereguleerd zijn), in andere jurisdicties is er enkel één type beschikbaar.

In de meeste jurisdicties kunnen de oprichters zelf bepalen welke juridische entiteit gebruikt wordt om het beleggingsfonds op te richten. Het beleggingsfonds kan daarom juridisch worden vormgegeven als onder andere een;

Voorkeur voor de uiteindelijk te kiezen structuur is voornamelijk afhankelijk van de fiscale regelgeving in het woonland van de oprichters/beleggers, de (beleggings)doelstellingen van de beleggers en andere criteria.

Grafiek van een professioneel beleggersfonds

Het oprichten van een beleggingsfonds voor professionele partijen

Aangezien een beleggingsfonds voor professionele partijen een collectieve belleggingsinstelling is, is het van belang dat er in ieder geval meer dan één persoon investeert. In het geval van een familie is dit relatief eenvoudig geregeld: ofwel door een aantal van de familieleden separaat, danwel door het oprichten van een aantal (vennootschappelijke) structuren die allen conform de wens van de achterliggende investeerder(s) in hetzelfde beleggingsfonds investeren.

Om een beleggingsfonds voor professionele partijen op te richten, is het noodzakelijk om een oprichtingsverzoek in te dienen bij de financiële toezichthouder van de desbetreffende jurisdictie. Eventueel schrijft de regelgeving voor dat het opstellen van een (beperkte) prospectus ook noodzakelijk is. Afhankelijk van de jurisdictie waar de beleggingsinstelling wordt opgericht, duurt het hele oprichtingsproces in een standaard situatie tussen de 2 en 6 maanden.

Daar waar vermogende personen in het verleden vaak gefocust waren op zo goedkoop mogelijke oplossingen die snel en eenvoudig waren op te richten, zien we nu dat zeer vermogende families en hun family offices zich voornamelijk richten op duurzame structuren in gerenommeerde jurisdicties. Het feit dat een beleggingsfonds voor professionele partijen wettelijk gereguleerd is, wordt daarbij als een groot voordeel gezien.

Waarom een beleggingsfonds voor professionele partijen oprichten?

Flexibiliteit bij investeren, compliance, uitstel van belasting en privacy zijn voor vermogende families belangrijke elementen bij investeringsbeslissingen. Een beleggingsfonds voor professionele partijen combineert al die elementen in één structuur. Een family office richt over het algemeen een beleggingsfonds voor professionele partijen op voor één enkele familie. Afzonderlijke leden van de familie investeren in het fonds, of door familieleden gehouden en gecontrolleerde jurdische entiteiten doen dat namens hen.

Flexibiliteit bij investeren

Valletta bij nacht, Malta

Daar waar op retail cliënten gerichte beleggingsinstellingen gebonden zijn aan regels met betrekking tot diversificatie en financiering, is dit niet van toepassing voor beleggingsfondsen voor professionele partijen. Zo'n beleggingsfonds kan een zeer grote verscheidenheid aan beleggingen houden, zoals genoteerde of niet-genoteerde aandelen, private equity, alternatieve beleggingen en onroerend goed, al dan niet via één fonds of via verschillende sub-fondsen. In sommige jurisdicties is dit type fonds zelfs gerechtigd om de onderliggende investeringen te concentreren in één specifieke waarde.

Een groot voordeel van een beleggingsfonds voor professionele partijen is dat de family office namens u kan beslissen wie de beleggingen daadwerkelijk gaat beheren. Daardoor is het mogelijk, in tegenstelling tot bij een normaal beleggingsfonds, dat de family office de volledige controle behoudt over de beleggingsstrategie, of, onder bepaalde voorwaarden, zelf acteert als de manager van het fonds. Een beleggingsfonds voor professionele partijen biedt derhalve grote beleggingsflexibiliteit en kan daarom door de familie zelfs gebruikt worden als een soort van holdingstructuur.

Privacy

Een professioneel en zorgvuldig opgericht beleggingsfonds voor professionele partijen kan tevens de privacy van individuele beleggers tot op zekere hoogte beschermen.

Fiscale behandeling

Een van de grootste voordelen van een beleggingsfonds voor professionele partijen is dat de gerealiseerde beleggingsopbrengst in het merendeel van de gevallen geheel van vennootschapsbelasting vrijgesteld is in de jurisdictie waar het fonds opgericht is. Het in het beleggingsfonds gerealiseerde rendement is daardoor automatisch een netto rendement. In de meeste jurisdicties is het tevens mogelijk het rendement als dividend uit te keren zonder dat er dividendbelasting dient te worden ingehouden.

Het is een voordeel dat dit type beleggingsfonds gereguleerd is

Omdat dit type beleggingsinstellling, in de jurisdicties waar ze kan worden opgericht, geregistreerd staat bij en gereguleerd wordt door de financiële toezichthouder, wordt ze in veel andere landen beschouwd als een 'reguliere' beleggingsinstelling voor inkomstenbelasting doeleinden. Dit betekent dat in een aanzienlijk aantal jurisdicties het fonds voor beleggers uitstel van belasting tot gevolg zal hebben tot het moment dat het fonds de gerealiseerde winsten daadwerkelijk uitkeert aan de beleggers*. Zolang het gerealiseerde rendement opnieuw geïnvesteerd wordt binnen het beleggingsfonds wordt er (afhankelijk van woonplaats van de belegger) geen belasting geheven op het niveau van de individuele belegger.

FOSS's advisory services

Een family office dat gespecialiseerd is in vermogensplanning kan u, als een van de aangeboden family office services, ondersteunen bij de oprichting van een beleggingsfonds voor professionele partijen.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen voor ondersteuning bij het vinden van een geschikt family office structuur of voor vragen betreffend een beleggingsfonds voor professionele partijen (of andere vermogensplanningsstructuren).

* De fiscale behandeling van een beleggingsfonds voor professionele partijen verschilt van jurisdictie tot jurisdictie.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/