powered by
The global family office expert
Welk gedachtengoed wilt u nalaten?
Onze experts navigeren u door de family office industrie
Hoe verantwoordelijk zijn uw kinderen?
Wij ondersteunen u bij de selectie van een passende family office oplossing
NL

The global family office expertheader

Testament

Het is bijzonder belangrijk voor vermogende personen om een testament op te stellen. Bij het opstellen hiervan kan een family office u ondersteuning verlenen.


Waarom moet u een testament opstellen?

Het is essentieel voor elke vermogende particulier dat hij zijn laatste wil heeft vastgelegd in een testament. In een testament kan u onder andere vastleggen welke personen uw vermogen erven, onder welke voorwaarden dit zal gebeuren en wie de executeur van de nalatenschap zal zijn.

Een testament is essentieel voor elke vermogende persoon

Met name in landen waar een hoog percentage aan successierecht wordt geheven, kan het opstellen van een goed geformuleerd testament tot een aanzienlijke besparing van successierecht leiden. Een testament biedt u tevens de mogelijkheid om af te wijken van het wettelijk erfrecht in uw huidige woonland of in uw land van herkomst. Daarbij moet wel aangegeven worden dat het over het algemeen niet mogelijk is om op legale wijze de wettelijk erfgenamen te onterven en (of daarmee) de legitieme portie te ontwijken.

De zorg voor uw kinderen

Ook vanwege andere redenen is het vermogende particulieren ten zeerste aan te bevelen om een testament op te stellen. Een testament is namelijk ook een belangrijk document voor iedereen die kinderen heeft. Valt uw vermogen bij vererving bijvoorbeeld in de huwelijksgemeenschap van uw kinderen wanneer zij trouwen (of al getrouwd zijn)? Wie neemt de zorg voor de minderjarige kinderen op zich indien de beide ouders tegelijkertijd komen te overlijden? En wie regelt de financiën voor uw kinderen in deze situatie? Een multi-family office kan u bij de beantwoording van die vragen behulpzaam zijn.

Niet elke family office zal echter goed genoeg uitgerust zijn om u te ondersteunen bij het opstellen van een testament. Het opstellen van dit document vereist bijzondere kennis en bovendien is dit thema sterk verbonden met de wetgeving in uw woonland en uw nationaliteit. Een family office zal daarom vaak een externe adviseur inschakelen voor deze dienst.

Onze dienstverlening

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u het belang van estate planning wilt bespreken, hoe we u kunnen ondersteunen bij de selectie van een family office oplossing, of enig ander vermogensplanning onderwerp. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/