powered by
The global family office expert
Uw vermogen heeft een veilige haven nodig
Wij ondersteunen u bij de selectie van een family office
Bent u tevreden met uw huidige vermogensbeheerder?
Wij assisteren u bij de selectie van een vermogensbeheerder
NL

The global family office expertheader

Wealth management

Een van de hoofdactiviteiten van een family office is het beheer van uw belegbaar vermogen. Meestal wordt in het kader van risicospreiding gebruik gemaakt van meerdere banken. De family office heeft de coördinatie met de (private) banken waar het vermogen van de familie wordt aangehouden en controleert het functioneren van die banken. En de family office rapporteert regelmatig het rendement van het vermogen dat bij de verschillende banken wordt aangehouden in één overzichtelijke week, maand- of kwartaalrapportage (geconsolideerde rapportage).

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Spreiding van uw vermogen

Hoe groter uw vermogen is, des te belangrijker is het om uw vermogen te spreiden over verschillende banken en verschillende jurisdicties om wederpartijrisico's te reduceren. Gedegen spreiding is een van de meest belangrijke (en eenvoudigste) instrumenten voor het behoud van uw vermogen (stop nooit al uw eieren in één mandje).

Echter, serieus aan spreiding doen is nog niet zo eenvoudig en kan een behoorlijke inspanning vergen: indien uw familie een belegbaar vermogen heeft van bijv. Euro 100 miljoen en dit vermogen over 10 verschillende (private) banken in 4 verschillende jurisdicties spreidt, zal het behoorlijk veel tijd vergen om dit vermogen zelf te beheren. Dit is dan ook de reden dat het beheer van de relatie met uw banken een van de belangrijkste opgaven is van een multi-family office.

Weinig onafhankelijk vermogensbeheerders bieden echte multi-family office diensten aan

De rol van de family office

Samen met de family office bepaalt u uw families risicoprofiel, beleggingshorizon en de te volgen beleggingsstrategie. De family office selecteert, controleert, coördineert en communiceert vervolgens namens de familie met de banken waar (een deel van) het familievermogen wordt aangehouden. En de family office geeft het vermogen dat wordt aangehouden bij de verschillende banken op dag-, maand- of kwartaalbasis weer in een geconsolideerde rapportage. In deze rapportage wordt o.a. het gerealiseerde rendement weergegeven in vergelijking met een vooraf vastgestelde benchmark.

Private Banking

De family office werkt over het algemeen samen met een aanzienlijk aantal private banken, die verspreid zijn over meerdere jurisdicties. Maar vaak prefereert een family office te werken met Zwitserse private banken vanwege het geboden service niveau, de aanwezige ervaring en expertise en de economische en politieke stabiliteit van Zwitserland.

Het beheer van uw vermogen

Een private bank kan vermogen op verschillende wijzen beheren. De twee meest voorkomende modellen zijn vermogensbeheer en beleggingsadvies:

  • Bij vermogensbeheer beheert de bank het vermogen volledig zelfstandig op basis van een vooraf overeengekomen risicoprofiel. De bank neemt in dit geval alle beleggingsbeslissingen voor de rekeninghouder.
  • In het geval van beleggingsadvies fungeert de bank als depotbank voor het vermogen en geeft op regelmatige basis advies tot aan- of verkoop van bepaalde beleggingsinstrumenten. De rekeninghouder, of de family office namens hem, neemt daarop de beleggingsbeslissingen zelf en is daardoor ook zelf verantwoordelijk voor het beleggingsresultaat.
De Matterhorn in Zwitserland

Soms verdeelt een multi-family office het vermogen over verschillende private banken en kiest het bij elke bank voor eenzelfde type vermogensbeheermandaat. Hierdoor kan de family office zeer goed de prestatie van de diverse banken met elkaar vergelijken. Regelmatig stelt een single-family office ook enkel de vermogensallocatie vast en wordt het vermogen vervolgens verdeeld over diverse private banken aan de hand van de aldaar voorhanden expertise. Sommige banken hebben over het algemeen een betere prestatie voor conservatieve mandaten, andere juist weer voor mandaten gericht op sterke groei. Ook bij het beleggingsadviesmodel kunnen dit soort verschillen optreden. Zo zijn er bijvoorbeeld banken met specifieke kennis in hedge funds.

Het feit dat een multi-family office samenwerkt met een aanzienlijk aantal banken voor een groot aantal cliënten, is een van de grote voordelen die een family office u biedt. De family office kan de prestaties van de banken bijzonder goed met elkaar vergelijken en u trekt daar voordeel uit.

Een family office kan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het het beheer van uw vermogen op zich nemen. In dit geval functioneren de gebruikte banken enkel als depotbank voor het vermogen.

Vaak heeft een family office ook specifieke kennis met betrekking tot investeren in hedge funds, alternatieve beleggingen, onroerend goed en private equity investeringen. Aangezien diversificatie bij een groot vermogen essentieel is, kan dit soort specifieke kennis van grote meerwaarde zijn voor uw familie.

De onafhankelijk vermogensbeheerder

Een onafhankelijk vermogensbeheerder werkt onafhankelijk van een private bank en gebruikt een (beperkt) aantal depotbanken, waardoor hij zijn cliënten vaak een iets breder pallet aan diensten kan aanbieden. In Zwitserland zijn onafhankelijk vermogensbeheerders vaak voormalig medewerkers van een bank die de cliënten die zij vroeger bij de bank adviseerden nu onafhankelijk adviseren. Het vermogen van deze cliënten blijft meestal bij de oorspronkelijke bank.

Genève, het financiële centrum aan het meer van Genève

Het komt regelmatig voor dat onafhankelijk vermogensbeheerders zichzelf aanbieden/profileren als een multi-family office, aangezien het gebruik van deze titel niet beschermd is, en aangeven over de capaciteiten te beschikken om allerlei family office diensten te kunnen aanbieden. De simpele reden hiervoor is dat er een groeiende vraag naar family office dienstverlening is van vermogende families.

De praktijk leert echter dat er maar een zeer beperkt aantal onafhankelijk vermogensbeheerders is dat over de kwaliteit en capaciteit beschikt om op een goed niveau family office diensten aan uw familie te kunnen aanbieden. Om u echt goed van dienst te kunnen zijn, dient een family office te beschikken over een multidisciplinair team.

Onafhankelijk vermogensbeheerders die in Zwitserland actief zijn, dienen te zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die zelfregulering waarborgt. De beroepsorganisatie staat op haar beurt weer onder toezicht van de Zwitserse financiële toezichthouder, de FINMA. Deze instantie is vergelijkbaar met De Nederlandsche Bank in Nederland. Indien een Zwitsers family office vermogensbeheer aanbiedt als een deel van haar dienstverlening aan cliënten, dient zij aangesloten te zijn bij een beroepsorganisatie die zelfregulering waarborgt.

Onze advisory services

Ons unieke evaluatieproces stelt ons in staat om u professioneel te adviseren met betrekking tot al uw family office gerelateerde vermogensbeheer vragen. Bent u zo vermogend dat het gebruik van een single- of multi-family office zin heeft, of is het in uw geval miscchien beter om met een onafhankelijke vermogensbeheerder samen te gaan werken? Welke gegevens dient een geconsolideerde vermogensrapportage allemaal te bevatten en past advies met betrekking tot strategische vermogensallocatie wellicht het beste bij u?

Wij kijken er naar uit al uw family office en vermogensbeheer behoeften met u te bespreken. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen met al uw vragen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/