powered by
The global family office expert
Elke familie heeft unieke behoeften en waarden
Wat past het beste bij u...?
Een single- of een multi-family office?
Wij ondersteunen u bij de selectie van de juiste family office
Kies een multi-family office die past bij uw behoeften.
NL

The global family office expertheader

Waarom gebruikt men een Multi-Family Office?

De belangrijkste redenen voor families om een multi-family office in te schakelen zijn:

  • Het verkrijgen van meer controle,
  • de keuze voor een holistische, onafhankelijke benadering van vermogensbeheer, en
  • een behoefte aan ondersteuning van de familie in bredere zin.

Het feit dat de jaarlijkse kosten die door een multi-family office in rekening worden gebracht aanzienlijk lager zijn dan de kosten voor het draaiende houden van een eigen single-family office is ook niet onbelangrijk.

Het heeft zin een family office voor het beheer van uw vermogen te gebruiken zodra dit zo omvangrijk is geworden dat u het overzicht kwijt raakt. Het wordt te complex om het zelf te beheren, het kost teveel tijd of u beschikt eenvoudig niet over de capaciteit en/of de kennis om het zelf te beheren. Het beheer wordt ook gecompliceerder wanneer er meerdere generaties bij betrokken zijn.

De multi-family office wordt uw centrale aanspreekpunt, kan u ondersteunen in het omgaan met een breed scala aan financiële en andere problemen en kan de familie vertegenwoordigen in allerlei externe situaties.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie over multi-family offices.

Inhoud:

  1. Van private banking naar multi-family office dienstverlening
  2. De diverse taken van een family office
  3. De multi-family office als trusted advisor
  4. De kosten van een multi-family office
  5. Het besluit om gebruik te maken van een multi-family office
  6. Het gebruik van de titel 'family office' is niet beschermd
  7. Hoe wij u ondersteunen


Van private banking naar multi-family office dienstverlening

Gedurende de (vele) jaren dat u uw vermogen opbouwt, groeit ook uw behoefte aan ondersteuning bij het beheer van uw vermogen gestaag. Door deze ontwikkeling gebruiken de meeste families in eerste instantie één private bank, en gaan zij in de loop der tijd gebruik maken van meerdere private banken om het beleggingsrisico te spreiden. Uiteraard werkt dit anders als u plotseling vermogend wordt (na een lucratieve verkoop van het familiebedrijf, of als gevolg van een grote erfenis).

Naast banken wordt door vermogende families ook vaak gebruik gemaakt van andere financieel en juridisch adviseurs zoals advocaten, belastingadviseurs, trustees en accountants om het niet-vrij belegbare vermogen zoals het familiebedrijf, internationaal verspreid onroerend goed, privéjachten (in EN), privévliegtuigen, kunstcollecties en private equity te beheren of te structureren. Het werken met een groeiend aantal financiële en andere tussenpersonen zorgt echter ook voor een aanzienlijke toename van uw eigen administratieve werk aangezien dit een intensieve communicatie en coördinatie tussen de partijen inhoudt. Luxe aan het meer van Thun

Tijdwinst

Wanneer u een bepaald vermogen heeft opgebouwd, bent u een groot deel van uw tijd kwijt aan het beheren van dat vermogen, in plaats van ervan te genieten, en bent u steeds minder tevreden met het niveau van de aangeboden gefragmenteerde dienstverlening. Ook wordt het vaak steeds moeilijker om een gezamenlijke visie te ontwikkelen zodra er meerdere generaties betrokken raken.

Het inschakelen van een multi-family office stelt de familie in staat het aantal adviseurs waarmee zij samenwerkt aanzienlijk te verminderen, en het vermogen efficiënter te beheren. U hoeft niet langer zelf de dienstverlening van de verschillende private banken en andere professionele adviseurs te coördineren.

Verkrijgen van controle

Een multi-family office, die als centraal aanspreekpunt functioneert, kan uw wereldwijde financiële en juridische zaken stroomlijnen en coördineren en door deze dienstverlening uw levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Een multi-family office ondersteunt vermogende families bij het beheer en de organisatie van hun wereldwijde vermogen en functioneert als coördinator voor het merendeel van hun behoeften.

De family office heeft het overzicht en kan derhalve toezicht houden op alle activa en adviseurs, en de familie proactief benaderen ten aanzien van een breed spectrum aan onderwerpen. U herkrijgt de controle over het vermogen van de familie en vergroot uw kansen om dit vermogen te behouden voor de volgende generatie.

De diverse taken van een family office

Het is een wijdverbreid misverstand dat alle multi-family offices dezelfde diensten aanbieden. Multi-family offices bieden zelden een volledig spectrum aan diensten aan, omdat het zeer complex en relatief duur is om de daarvoor benodigde expertise in huis te hebben. De meeste bieden slechts een beperkt pallet aan diensten aan. De aangeboden dienstverlening is vaak op een of andere wijze gerelateerd aan de achtergrond van de oprichters van de family office. Het resultaat is dat het uitermate lastig is om een vergelijking te maken tussen de diensten die worden aangeboden onder het begrip family office dienstverlening.

Vermogensbeheer

De belangrijkste taken van een multi-family office omvatten het vaststellen van de strategische vermogensallocatie en het opzetten van de daarmee overeenkomende beleggingsstrategie, de coördinatie met private banken (poortwachtersrol) en de consolidatie van alle relevante financiële informatie in één overzichtelijk rapport. Sommige multi-family offices dragen ook zorg voor investeringen in private equity, vastgoed of andere directe beleggingen, en de daarmee gepaard gaande organisatie en coördinatie.

Deze opzet bespaart u bijzonder veel tijd en zorgt voor meer focus in uw beleggingsstrategie. Het kan tevens uw vermogens- en beleggingsrisico verminderen, omdat een financiële professional het compleet overzicht heeft over al uw activa. Het beheren van het risico dat een familie loopt is een belangrijke taak van een family office; welke private banken zijn bijvoorbeeld goed gekapitaliseerd en stabiel? In deze context merken wij graag op dat niet alle family offices de investeringsbeslissingen zelf nemen, sommige monitoren - coördineren en controleren - slechts.

Verwerven, vererven en verderven in drie generaties

Vermogensoverdracht aan de volgende generatie

Een multi-family office kan ook fungeren als een verbinding tussen familieleden of als een coach voor jongere generaties. Onderzoek heeft aangetoond dat veel vermogende families niet in staat zijn hun vermogen langer dan drie generaties te behouden. Vaak is een gebrek aan strategie in de familie (met betrekking tot fiscale, nalatenschaps- en opvolgingsplanning), of een gebrek aan communicatie tussen de familieleden de oorzaak hiervan.

Een multi-family office kan duurzame relaties opbouwen met alle leden van de familie en de jongere generatie erbij betrekken en financieel opleiden (niet alle multi-family offices bieden deze dienstverlening aan). Aangezien de family office een onafhankelijk derde is, is het voor leden van de familie vaak eenvoudiger en prettiger om te werken met de family office als tussenpersoon in plaats van rechtstreeks met elkaar. In de komende decennia zal een uitzonderlijk groot aantal grote vermogens overgaan naar de volgende generatie, en de betere multi-family offices kunnen een vitale rol spelen in de begeleiding van dit proces.Luxe huis aan het Lago Maggiore Meer

Vermogensplanning

Een goede multi-family office ondersteunt de familie vaak bij al haar behoeften op het gebied van vermogensplanning. De multi-family office heeft toegang tot een uitgebreid netwerk van externe specialisten en heeft een schat aan ervaring die het heeft opgebouwd in de dienstverlening aan andere vermogende families die tegen dezelfde zaken aanlopen.

Wat gebeurt er als de volgende generatie geen interesse heeft in het familiebedrijf? Hoe kunt u de verkoop van een groot bedrijf vanuit een fiscaal oogpunt het beste structureren? Welke stappen dient u te ondernemen als u overweegt onroerend goed te kopen in het buitenland, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland? Hoe dient u dat te structureren en welke partijen kunt u vertrouwen? Waar begint u indien u overweegt een privévliegtuig of een jacht aan te schaffen? Hoe verkrijgt u een tweede staatsburgerschap?

Dit zijn allemaal vermogensplanningskwesties waar een multi-familie office u bij kan helpen met de nodige ervaring en een netwerk van betrouwbare externe specialisten waar zij over kunnen beschikken. In dit kader is het ook ten zeerste aan te raden een multi-family office te selecteren die families bedient die vergelijkbaar zijn met uw familie, met vergelijkbare problemen, een vergelijkbare grootte van vermogen, afkomstig uit dezelfde regio of van dezelfde generatie.

Lifestyle management & ondersteuning van de familie

Een multi-family office kan ook de meer praktische behoeften van de familie als aandachtsgebied hebben. De familie ondersteunen door het verlenen van secretariële diensten, het beheer van lokaal en internationaal onroerend goed, ondersteuning bij het operationele beheer van jachten en vliegtuigen, uitzoeken naar welke buitenlandse privéscholen u uw kinderen kunt sturen, enz. Dit soort lifestyle management of conciërge services biedt veel comfort voor de leden van de familie.

De multi-family office als trusted advisor

Aangezien de meeste multi-family offices in private handen zijn, is er in vergelijking tot private banken een minder groot verloop van personeel. Na verloop van tijd ontstaat er vaak een bijzonder sterke band tussen de leden van de familie en de (medewerkers van de) family office. In veel gevallen wordt de multi-family office uiteindelijk de ‘trusted advisor’ van de familie.

Selecteer een multi-family office met vergelijkbare cliënten

Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de multi-family office niet alleen betrokken is bij het beheer van uw vrij-belegbare vermogen, maar ook bij al uw andere beslissingen in verband met investeringen en bezittingen. Vaak speelt de multi-family office ook een rol in de holding van de familie. Het begeleiden van de volgende generatie door middel van educatie en mentorschap kan ook een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van een dergelijke sterke relatie.

De kosten van een multi-family office

Een van de redenen dat families gebruik maken van een multi-family office zijn de te overziene kosten. Het oprichten en runnen van een single-family office is voor de meeste families eenvoudigweg te duur (lees meer over de kosten van een single-family office). Een multi-family office is daarom het beste alternatief voor die families die op zoek zijn naar een zeer persoonlijke holistische dienstverlening, maar geen single-family office willen opzetten, of zich die oplossing niet kunnen veroorloven.

De kosten voor de family office dienstverlening worden in sommige gevallen weer (deels) terugverdiend doordat de toezichthoudende activiteiten van de family office leiden tot het reduceren van onnodig hoge kosten voor vermogensbeheer. Meer informatie over de kosten van een multi-family office vindt u hier.

Het besluit om gebruik te maken van een multi-family office

Het besluit om gebruik te maken van een multi-family office in Zwitserland (of een ander land) neemt u normaliter slechts één keer in uw leven. Het selecteren van een geschikte multi-family office is daarom een zeer belangrijke beslissing. Maak een zorgvuldige keuze - de toekomst van uw familie, vermogen en voorspoed hangt ervan af. Aangezien dit normaal gesproken een eenmalige beslissing is, is de vraag hoe men zefstandig de juiste multi-family office vindt. Er is namelijk geen uniforme oplossing.

Elke multi-family office functioneert anders, heeft een andere filosofie, cultuur en communicatiestijl, biedt andere diensten aan, heeft ervaring in specifieke gebieden en heeft een bepaald professionaliteitsniveau. Het kiezen van de multi-family office die het beste in staat is om de specifieke diensten die uw familie nodig heeft te leveren is daarom van essentieel belang. Bedenk ook dat verschillende multi-family offices hetzelfde type dienstverlening op zeer uiteenlopende manieren kunnen invullen.

Het gebruik van de titel ‘family office’ is niet beschermd

Daarnaast is de term "family office" en de titel "familie officer" (in bijna alle rechtsgebieden (in EN) niet beschermd. Dit betekent dat iedereen, of elk bedrijf, deze term en titel kan gebruiken om “multi-family office diensten” aan te bieden, zonder enige specifieke kwalificatie of ervaring. Hoe zorgt u er dan voor dat u precies die dienstverlening van hoge kwaliteit krijgt die u nodig heeft? En weet u echt zeker wie u eigenlijk benadert voor het verlenen van deze diensten?single-family offices.business discussion

FOSS Family Office Advisory - Hoe wij u ondersteunen

business discussion

Hier komen wij in beeld met onze unieke multi-family office selectie service. Wij analyseren de specifieke situatie en behoeften van uw familie en brengen u in contact met de meest geschikte multi-family offices uit onze uitgebreide database.

Lees meer over onze dienstverlening en ons team, bekijk onze veelgestelde vragen of neem nu contact met ons op zodat wij u kunnen helpen bij het vinden van de juiste multi-family office oplossing in Zwitserland, of elders.

Auteurs: &
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/