powered by
The global family office expert
Wat is uw doel?
Geen twee multi-family offices zijn gelijk
Wij helpen u de juiste multi-family office te vinden
Bekroonde dienstverlening
NL

The global family office expertheader

Wat is een Family Office?

Een family office kan een single-family office of een multi-family office zijn.

 • Een single-family office ondersteunt een enkele familie, en
 • een multi-family office ondersteunt meerdere families.

Op deze pagina lichten wij toe wat een multi-family office is en wat u als cliënt mag verwachten van een multi-family office. Een multi-family office kan zo groot zijn als nodig is en een willekeurig aantal families bedienen, variërend van een handvol families tot meer dan honderd families. Sommige family offices accepteren slechts cliënten vanaf een bepaald minimumvermogen, en andere bedienen elke familie die bereid en in staat is de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem nu contact met ons op voor meer informatie over multi-family offices.

Inhoud:

 1. De definitie van 'multi-family office'
 2. Multi-family office jurisdicties
 3. Multi-family offices beleggen of houden toezicht
 4. Hoe ondersteunt een family office u?
 5. Multi-family office categorieën
 6. Multi-family office personeel
 7. Het gebruik van de titel ‘family office’ is niet beschermd
 8. Wat is een single-family office?
 9. Onze multi-family office advisory services


De definitie van 'Multi-Family Office'

U zult in internationale financiële literatuur geen eenduidige definitie vinden van een family office. Er is een groot aantal definities: sommige zeer ruim en andere eenvoudig.

Volgens FOSS luidt de definitie van een multi-family office als volgt:

Een multi-family office is een in privébezit zijnde commerciële organisatie die vermogende families ondersteuning biedt bij het beheer en onderhoud van (een gedeelte van) hun gehele vermogen en de organisatie van hun niet financiële behoeften en wensen.

De FOSS-definitie is met opzet zeer ruim, aangezien niet alleen alle aanbieders van multi-family office diensten sterk van elkaar verschillen, maar ook omdat de meeste families verschillende ideeën en verwachtingen hebben van wat een family office eigenlijk is en welke diensten het zou moeten aanbieden.

Multi-Family Office jurisdicties

Een multi-family office is over het algemeen privaat eigendom (gehouden via een besloten vennootschap). Hoewel deze overal ter wereld kan worden opgezet, vindt u ze voornamelijk in Europa (hoofdzakelijk in Zwitserland en Londen) en de Verenigde Staten van Amerika. In de afgelopen jaren is ook in Hong Kong en Singapore (in EN) een toenemend aantal bedrijven begonnen met het verstrekken van deze diensten.

Een multi-family office kan u op veel verschillende manieren van dienst zijn, maar er zijn er slechts een paar die u al de diensten kunnen aanbieden waar u naar op zoek bent om uw vermogen veilig te stellen en te laten groeien. De sleutel tot succes en tevredenheid is daarom het vinden van de family office (in Zwitserland) die precies die diensten aanbiedt die u wilt en nodig heeft.

Multi-family offices beleggen of houden toezicht

Een professionele multi-family office biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer en ondersteuning van de familie, maar de kern dienstverlening van bijna alle aanbieders is beleggingsadvies. De aanbieders kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën - zij die namens hun cliënten beleggen en zij die toezicht houden op het vermogen van de familie.Personeel dat toezicht houdt op investeringen

Beleggen: De family office neemt, samen met de familie, beslissingen over de te volgen beleggingsstrategie, en is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze strategie.

Toezicht houden: Indien de multi-family office niet zelf de beleggingsstrategie uitvoert, dan wordt, samen met de familie, een strategische assetallocatie vastgesteld en wordt aan private banken, fondsbeheerders of onafhankelijke vermogensbeheerders een opdracht gegeven om dienovereenkomstig investeringen te doen. De family office ziet toe op een correcte uitvoering.

Krijg meer controle met behulp van een multi-family office

Voor families is het belangrijk om vanaf het begin vast te stellen aan welke van de twee types multi-family office zij de voorkeur geven. In de praktijk zien wij dat slechts ongeveer 10%-15% van de aanbieders het pure toezichthoudende model aanbiedt.

Hoe ondersteunt een family office u?

Diensten zoals vermogensplanning, boekhouding, vermogensbeheer (incl. geconsolideerde rapportage en performance rapportage), ondersteuning bij filantropie, begeleiding bij belasting- en juridisch advies, trustee services en risicobeheer kunnen deel uitmaken van het aanbod.Een family office kan ook behulpzaam zijn bij de organisatie van uw reizen, uw verzekeringsoplossingen coördineren, uw jacht managen, u helpen bij het investeren in private equity of bij het beheer van onroerend goed. Andere diensten kunnen worden toegevoegd op basis van uw persoonlijke wensen - waarbij in gedachten moet worden gehouden dat aan elke dienst uiteindelijk een prijskaartje hangt.

Family office overzicht

De diensten worden in eigen beheer aangeboden, of de family office werkt samen en coördineert met zorgvuldig geselecteerde externe partners. In dit verband dient u zich ervan bewust te zijn dat de wijze waarop diensten worden verleend (in-house of op basis van coördinatie en outsourcing) een aanzienlijk effect kan hebben op de daadwerkelijke kosten en de kwaliteit van de service, en op uw algehele beleving van de dienstverlening.

Lees meer over de verschillende diensten die worden aangeboden door een family office. Kompas

Dienstverlening op maat

Uiteindelijk bent u het die bepaalt hoe de multi-family office u en uw familie precies gaat ondersteunen. De family office kan uw vermogen zelfstandig investeren of enkel uw relatie met de private bank(en) beheren en controleren. Het gehele vermogen van de familie kan worden beheerd, of slechts een bepaald deel ervan, en de family office kan nu en in de toekomst zorgen voor uitkeringen aan leden van de familie.

Een family office kan ook de holdingstructuur van het familiebedrijf en uw particuliere investeringsstructuur beheren of ondersteuning verlenen bij het opzetten van vermogensbescherming of andere vermogensplanningsstructuren (zoals stichtingen of trusts). In de meeste gevallen behoren vermogensbeheer, vermogensplanning en het veiligstellen van uw vermogen voor de volgende generatie (risicobeheer) tot de kern van de dienstverlening.

Focus op een bepaald soort family office dienstverlening

Alhoewel multi-family offices bekend zijn voor het feit dat zij een breed scala aan diensten aanbieden, zien wij in de praktijk duidelijk dat de meeste zich richten op één of slechts een beperkt aantal specifieke diensten. Sommige aanbieders zijn, bijvoorbeeld, sterk in vermogensbeheer, sommige in filantropische dienstverlening en andere in het beheer van uw wereldwijde onroerend goed of in private equity investeringen. De focus komt meestal voort uit de (zakelijke) achtergrond van de oprichter(s) van de multi-family office. Het is daarom belangrijk dat u de juiste family office selecteert die exact die diensten en expertise aanbiedt die u zoekt en nodig heeft.

FOSS-service thumbnail

00:02:21


Multi-family office categorieën

Wanneer we dieper in het onderwerp duiken, kunnen multi-family offices onderverdeeld worden in drie subcategorieën (klik voor meer informatie):

Alle openen | Alle sluiten

 • De commerciële multi-family office

  De commerciële multi-family office is een family office waarvan de dienstverlening door de oprichters wordt aangeboden met het doel om zelf winst te maken. Het is de meest voorkomende vorm van een multi-family office. Dit type family office wordt soms ook aangeduid als 'multi-client family office'

  Naar schatting zijn 95% van de multi-family offices, waar deze ook zijn gevestigd, commerciële multi-family offices. Professionals, zoals voormalig bankiers, trustees of advocaten, zijn meestal degenen die een commerciële multi-family office opzetten. Zij streven naar een onafhankelijke en holistische aanpak van het beheer van uw vermogen en verlenen ondersteuning bij al uw andere behoeften en wensen. Hiervoor brengen zij een honorarium in rekening.

  In een commerciële multi-family office is er normaliter sprake van professionals met een verschillende opleidingsachtergrond en ervaring die samenwerken onder één dak. Omdat deze multi-family offices commercieel worden geëxploiteerd, richten zij zich meestal op dienstverlening aan een zo groot mogelijk aantal families.

  Zelfs wanneer een single-family office haar deuren heeft geopend voor andere families, waarbij die families een vergoeding voor de dienstverlening betalen, beschouwen wij dat als een commerciële multi-family office.

 • De private multi-family office

  De private multi-family office beheert het vermogen van enkel een beperkt aantal vermogende families. Deze is gezamenlijk door enkele families opgezet, of is in eerste instantie opgezet door één van de families en in een later stadium hebben andere families zich aangesloten om de vaste kosten te kunnen delen. Dit type multi-family office wordt ook wel aangeduid als een 'gesloten family office'

  Vergaderzaal in een private family office

  Het verschil tussen een private multi-family office en een commerciële multi-family office bestaat uit de operationele kosten. De private family office verleent diensten zonder winstoogmerk voor de eigenaar of het management/personeel.

  Om verschillende redenen komen private multi-family offices weinig voor. Om mee te beginnen, is het relatief moeilijk om andere gelijkgestemde families te vinden, met ongeveer hetzelfde vermogen, om gezamenlijk een dergelijke service op te zetten. Aangezien verschillende families verschillende behoeften hebben, kan het moeilijk zijn om te bepalen welke diensten zullen worden verleend en op welke wijze. Hoe moet de kosten worden verdeeld over de families, wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de activiteiten van de family office en hoe wordt die verantwoordelijkheid gecompenseerd?

  In de praktijk ziet men voornamelijk private beleggingsmaatschappijen die functioneren als een private multi-family office. Soms evolueert een single-family office in een private multi-family office. Het vinden van een private multi-family office is uiterst moeilijk, omdat deze vooral onder de radar opereren en, in de meeste gevallen, niet op zoek zijn naar extra families die zich bij hen willen aansluiten (dit gebeurt normaal alleen op uitnodiging).

 • De virtuele multi-family office

  De virtuele multi-family office bestaat uit een groep van onafhankelijke professionals die samenwerken alsof zij een multi-family office zijn. Het is een relatief nieuw concept en nog heel erg een niche service.

  In tegenstelling tot de commerciële multi-family office, zijn al deze professionals werkzaam in hun eigen onderneming, maar adviseren zij families op een gecoördineerde en holistische wijze, waarbij rekening wordt gehouden met de deskundigheid en input van de andere professionals. U zou een virtuele family office het beste kunnen vergelijken met een multi-family office dat al haar diensten uitbesteedt. Een virtuele family office werkt altijd op commerciële basis.

  Aanbieders van een professionele virtuele multi-family office zijn zeer schaars. Uw uitdaging zit hem daarom in het vinden van een dergelijke dienstverlener of dit type van geïntegreerde dienstverlening zelf bij elkaar te zoeken, zonder dat u uiteindelijk degene bent die alles zelf moet coördineren en integreren. Ook dient u rekening te houden met een langzamere responstijd, omdat het team niet onder één dak opereert.

  Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een virtuele multi-family office. De kosten zouden in principe lager moeten uitvallen omdat er weinig vaste kosten (voor personeel en faciliteiten) zijn, doordat de adviseurs hun eigen onderneming exploiteren en als onafhankelijke adviseurs ook diensten verlenen aan andere cliënten. Het team kan ook worden gevormd of worden aangepast aan de specifieke behoeften van de familie, wat zorgt voor flexibiliteit.Multi-family office staf

Een multi-family office team bestaat over het algemeen uit beleggingsexperts/specialisten en een aantal administratieve, fiscale en juridische deskundigen. Afhankelijk van de grootte, kunnen er enkele tot wel meer dan honderd personen bij een multi-family office werkzaam zijn. Het gemiddeld aantal medewerkers bij een Zwitserse multi-family office ligt tussen de tien en twintig personen. Normaal gesproken zal binnen het kantoor een klein toegewijd team permanent aan u toegewezen zijn. Dit team zal bepaalde interne en/of externe specialisten voor u inschakelen wanneer dit nodig is.Teamlid werkzaam bij een multi-family office

Het grote voordeel van een multi-family office is dat al deze verschillende disciplines onder één dak voor u aan het werk zijn, waardoor de lijnen kort zijn en het best mogelijke resultaat, in een zo kort mogelijke tijd, voor u wordt gerealiseerd. U profiteert ook rechtstreeks van de expertise die de staf heeft opgedaan bij het ondersteunen van andere families.

Het gebruik van de titel 'family office' is niet beschermd

Door het aantal zeer vermogende particulieren wereldwijd sterk toeneemt, groeit de vraag naar family office diensten dienovereenkomstig. Als gevolg daarvan zijn er vele partijen, zoals onafhankelijke vermogensbeheerders en voormalig bankiers, die (bijvoorbeeld op hun websites) vermelden dat zij een breed scala aan multi-family office diensten aanbieden, terwijl zij in de praktijk voornamelijk onafhankelijke vermogensbeheerdiensten aanbieden.

Iedereen kan zich zomaar een family office noemen

Doordat het gebruik van de term 'family office' of 'familie officer' als titel (in bijna alle rechtsgebieden) op geen enkele wijze is gereguleerd, kan bijna iedereen eenvoudig aangeven dat hij/zij family office diensten verleent. Er zijn ook talrijke multi-family offices die, doordat zij zijn verbonden met banken of andere financiële dienstverleners (die de aandeelhouders zijn), niet onafhankelijk zijn. Vermogende families moeten daarom het selectieproces voor een multi-family office zeer serieus nemen.

Wat is een single-family office?

In theorie kan alleen een single-family office u een persoonlijkere en nog meer op maat gesneden dienstverlening aanbieden dan een multi-family office. Echter,de enige mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van een single-family office is door er zelf een op te zetten. Bij het oprichten van een single-family office bent u zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van capabele medewerkers, en ligt het operationele risico volledig bij u. Een groot voordeel is dat u de volledige controle heeft over de family office, en deze precies die diensten gaat verlenen waar uw familie behoefte aan heeft. Lees meer over single-family offices.zakelijke discussie

Onze multi-family office advisory services

zakelijke discussie

Veel families ervaren financiële producten en financiële dienstverlening als complex. Aarzelt u daarom niet contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft met betrekking tot wat multi-family offices precies zijn, wat ze voor u en uw familie kunnen betekenen, de valkuilen bij het selecteren van een multi-family office en wanneer en vanaf welk vermogen het zin heeft om om een multi-family office in te schakelen.

Als een van de weinige adviseurs wereldwijd die gespecialiseerd zijn op dit gebied, ondersteunen wij u graag bij de selectie van een bestaande professionele multi-family office, en adviseren wij u ook graag over het opzetten van uw eigen single-family office.

Auteurs: &
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/