powered by
The global family office expert
Wij sturen u in de richting van de juiste family office oplossing
Wij helpen u de beste multi-family office te vinden
Single-family office experts
NL

The global family office expertheader

Veelgestelde vragen

Alle openen | Alle sluiten

(Klik de vraag aan om het antwoord te openen of te sluiten)

 • Zijn multi-family offices echt zo verschillend?

  Ja. Multi-family offices verschillen allemaal sterk van elkaar, ongeacht waar op de wereld ze gevestigd zijn. Ze ondersteunen bijvoorbeeld enkel cliënten afkomstig uit bepaalde landen of vanaf een bepaald vermogen. Het is mogelijk dat ze u niet kunnen ondersteunen in uw eigen taal, of ze zijn enkel gespecialiseerd in een bepaald type dienstverlening; zoals onroerend goed of private-equity services. Andere services die u nodig heeft worden dan meestal niet aangeboden. De kans is daarom bijzonder groot dat zij u niet ondersteunen kunnen op de wijze die u zich wenst. En zelfs als zij de services aanbieden die u nodig heeft, is er nog steeds een groot verschil in de wijze waarop de verschillende aanbieders u ondersteunen.

  Het grote aanbod aan en de diversiteit van family offices verbaast ons elke dag. Niet te vergeten het grote aantal aanbieders dat zichzelf family offices noemt, maar in werkelijkheid niet zijn. Meer over dit thema kunt u lezen in ons artikel over de diversificatie van multi-family offices (EN)

 • Hoe onafhankelijk is de advisering van FOSS?
  FOSS is een onderdeel van de wealth planning afdeling van Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), een Zwitserse private bank met kantoren wereldwijd. FOSS nog UBP bieden family office services aan. FOSS is daarom in een uitstekende positie om u onafhankelijk en objectief te adviseren. Op professionele wijze analyseren wij uw situatie en ondersteunen u bij het oprichten van een single-family office of introduceren u bij de meeste geschikte multi-family office(s), ongeacht of die multi-family offices al een relatie hebben met UBP. FOSS’s expertise en onafhankelijke dienstverlening zijn al diverse malen bekroond met prijzen van internationale financiële vakjury’s.
 • Ontvangt FOSS op enigerlei wijze compensatie (retrocessie) van multi-family offices voor haar activiteit als tussenpersoon?
  Nee, wij ontvangen op geen enkele wijze financiële compensatie van de multi-family offices waarbij wij u introduceren. FOSS opereert onafhankelijk en geeft enkel objectief en onbevooroordeeld advies. In onze database hebben wij de kenmerken vastgelegd van enige honderden multi-family offices. Wij introduceren u bij een klein aantal van de voor u meest geschikte multi-family office(s), ongeacht of die family offices nu al wel of niet een relatie hebben met FOSS en/of UBP.
 • Welke informatie dien ik aan te leveren om gebruik te maken van uw dienstverlening?
  Graag hebben wij een eerste keer persoonlijk contact om een algemene indruk van uw situatie te krijgen. Indien wij op basis daarvan van mening zijn dat wij u kunnen ondersteunen, en om u als cliënt te kunnen accepteren, verzoeken wij u om een kopie van uw paspoort en een adresverificatie om onze due dilligence uit te voeren.
 • Op welke wijze ondersteunt u mij?
  Meer informatie over onze dienstverlening en op welke wijze wij u ondersteunen treft u aan op onze 'dienstverlening' pagina.
 • Dien ik naar Zwitserland te komen om gebruik te maken van uw dienstverlening?

  Multi-family office selectie: Ja. Om u professioneel van dienst te kunnen zijn willen wij u altijd graag een keer persoonlijk treffen. Gedurende deze ontmoeting brengen wij uw persoonlijke (familie) situatie in kaart en stellen vast bij welke family office services u ondersteuning verlangt. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van u (en uw familie) en kunnen daardoor zo goed mogelijk vaststellen welke type multi-family office (inclusief de medewerkers) het beste bij u en uw familie past. Deze eerste persoonlijke ontmoeting kan plaatsvinden in Zwitserland of in uw woonland. De reiskosten naar uw woonland worden bij u in rekening gebracht.

  Vervolgens organiseren wij een aantal bezoeken aan multi-family offices (een beauty contest) in Zwitserland. Het is onvermijdelijk dat u voor deze bezoeken naar Zwitserland komt.

  Single-family office advisory: Indien u advies verlangt over het opzetten van een single-family office, dan kan een afspraak daarover plaatsvinden in uw woonland. Onze reiskosten worden bij u in rekening gebracht.

 • Hoe lang duurt het om een passende multi-family office voor mij te selecteren?
  Het selecteren van een passende multi-family office is niet eenvoudig. Afhankelijk van uw beschikbaarheid neemt het gehele proces gemiddeld 2-5 maanden in beslag.
 • Hoe lang duurt het om een single-family office op te zetten?
  Het opzetten van een single-family office is eenvoudigweg complex en vraagt om gedegen toewijding van de familie zelf. Het gehele proces kan snel 10-15 maanden, of meer, in beslag nemen.
 • Is er een brochure die uw dienstverlening beschrijft?
  Ja. Indien u een exemplaar wilt ontvangen neemt u dan contact met ons op via foss@family-office-advisory.com
 • Hoe wordt u gecompenseerd voor de services die u verleent?
  Multi-family office selectie: Er worden geen advieskosten in rekening gebracht. Om het tegenpartij risico ten opzichte van financiële instellingen te verminderen behoren grotere vermogens altijd gespreid over meerdere depotbanken te worden aangehouden (ter bescherming van het vermogen). Met dat in gedachten zouden wij het, nadat we u tot uw volle tevredenheid hebben begeleidt, waarderen als de door u geselecteerde multi-family office (en u), UBP als één van uw depotbanken zou selecteren voor het onderbrengen van een gedeelte (een percentage) van uw vrij belegbare vermogen. De door u uitgekozen multi-family office kan uiteraard namens u al uw vermogen beheren.

  Single-family office advisory: Families die gebruik willen maken van de advisering en ondersteuning van FOSS bij het oprichten van hun single-family office, wordt gevraagd vooraf een beleggingsrekening te openen bij UBP. Advieskosten worden niet in rekening gebracht, reiskosten moeten wel gecompenseerd worden. Voor meer gedetailleerde informatie verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen

 • Wat is de relatie tussen FOSS en UBP?
  De dienstverlening van FOSS is onderdeel van de vermogensplanning afdeling van UBP. U hoeft geen bestaande cliënt van UBP te zijn om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van FOSS.
 • Bieden FOSS en/of UBP multi-family office services aan?
  Nee, FOSS en UBP bieden zelf geen family office diensten aan. Wij zijn daarom in de positie u onafhankelijk en objectief te adviseren. FOSS treedt enkel als tussenpersoon op tussen u en de multi-family offices gedurende het selectieproces.
 • Is de service beschikbaar voor personen die geen cliënt zijn van UBP?
  Ja, onze dienstverlening is uiteraard ook beschikbaar voor families die op dit moment nog geen cliënt zijn van UBP.
 • Moet ik eerst cliënt van UBP worden om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van FOSS?
  Multi-family office selectie: Nee, dit is niet nodig. We zouden het uitermate op prijs stellen wanneer u een client van UBP zou worden wanneer we u succesvol hebben begeleid.

  Single-family office advisory: Ja, dit is noodzakelijk.

 • Hoe stabiel en veilig is UBP?
  UBP is een van de best gekapitaliseerde private banken (>25%) van Zwitserland (en de rest van de wereld). De bank is daarom uitermate stabiel en veilig en bijzonder geschikt om als depotbank te fungeren. Aangezien de aandelen van de bank volledig in handen zijn van één familie, voelen de bank en haar medewerkers zich sterk verbonden met ondernemer families (die op zoek zijn naar een geschikte family office structuur). Meer informatie met betrekking tot UBP vindt u hier.
 • Zijn mijn gegevens beschermd?
  Ja. Als medewerkers van UBP zijn wij gebonden aan het Zwitserse bankgeheim (Art. 47 van de Zwitserse Bank Wet). Al uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in overeenstemming met de vereisten die de Zwitserse financiële toezichthouder stelt aan Zwitserse banken. Tijdens het selectieproces kunt u zelf beslissen welke persoonlijke informatie aan de multi-family offices ter beschikking wordt gesteld.
 • Wordt de FOSS family office database op enigerlei ander wijze commercieel gebruikt?
  Nee. De informatie uit de database wordt enkel gebruikt om families te ondersteunen bij de selectie van een passende multi-family office. De database is niet te koop en wordt niet op enigerlei andere wijze commercieel gebruikt.
 • Geen van de bovenstaande?
  Als u in deze afdeling, of op andere pagina’s van onze website, geen antwoord heeft kunnen vinden op uw vraag, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefoon.

Auteurs: &
© Copyright


Ook interessant om te lezen:

dmca/