powered by
The global family office expert
Wie navigeert u door een financiële storm?
In welke richting moet uw vermogen zich ontwikkelen?
Hoe belangrijk is de stabiliteit van een depotbank?
Ons enige belang, is uw belang
NL

The global family office expert

header

Private Banking

In een zich constant ontwikkelende wereld, is Zwitserland al decennia lang hét stabiele centrum voor private banking en wealth management. En alhoewel onze family office advisory services gericht zijnop family offices en niet op private banking, dienen we ook vast te stellen dat een multi-family office (of single-family office) niet voor idereen de juiste oplossing of service is.

Vragen?

Contacteer ons:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Het gebruik van een family office is enkel zinvol vanaf een bepaald bedrag aan vermogen en sommige personen willen eenvoudigweg het beheer van hun vermogen in eigen hand houden en prefereren daarom direct met een private bank te werken. Op deze pagina treft u een kort overzicht aan met betrekking tot de achtergrond van private banking services in Zwitserland en op welke aspecten van een private bank u dient te achten, indien u de voor u beste private bank wilt selecteren.

Inhoud:Een private bank selecteren

Met meer dan 100 in Zwitserland gevestigde private banken en een veelvoud daarvan buiten Zwitserland, vinden veel mensen het lastig de voor hen beste private bank te selecteren.

Geografische diversificatie is een noodzaak voor vermogensbehoud

Aangezien zaken als veiligheid, betrouwbaarheid en financiële stabiliteit (Tier 1) tegenwoordig minstens zo belangrijk zijn als het geboden serviceniveau, dient U niet enkel aan de service aandacht te besteden. U wilt goed opgeleide bankiers met veel ervaring en de bank dient gevestigd te zijn in een stabiele jurisdictie met een goede reputatie.


Wat is een private bank?

Een private bank biedt aan vermogende particulieren persoonlijk en kwalitatief hoogstaand beleggingsadvies en andere financiële diensten aan. Een private bank is ook vaak depotbank voor onafhankelijke vermogensbeheerders.

De historie van private banking in Zwitserland gaat vele honderden jaren terug. Private banking in Zwitserland heeft altijd het behoud, beheer en de groei van familievermogen als doelstelling gehad. Het woord 'private' in private banking heeft als oorsprong dat de banken in Zwitserland direct in handen waren van privé-personen of families (via een maatschapstructuur). Deze eigenaren stonden met hun privé-vermogen volledig borg voor de bij hun bank aangehouden tegoeden. Tegenwoordig is er nog maar een zeer kleine en selecte groep van dit soort 'echte' private banken overgebleven in Zwitserland. De meeste private banken hebben hun structuur gewijzigd naar een modernere vennootschappelijke structuur.

De meeste Zwitserse private banken accepteren enkel cliënten met een vermogen groter dan EUR 1'000'000. Particulieren met een vermogen tussen de EUR 250'000 en EUR 1'000'000 worden over het algemeen bediend door een aparte afdeling van de private bank voor 'welvarende' cliënten.

Zürich, centrum voor private banking in Zwitserland

Private banking services

De door Zwitserse private banken geboden dienstverlening is uniek in de hele wereld. De kwaliteit en diversiteit van de geboden beleggingsadvisering zijn ongeëvenaard waar dan ook in de wereld. De Zwitserse bankiers zijn hoog gekwalificeerd en hebben veel ervaring. Al eeuwenlang worden ervaring en de kennis van private banking van generatie op generatie overgedragen. Persoonlijke service staat hierbij centraal.

Wat een Zwitserse private bank onderscheidt van een private bank in uw eigen land is de ervaring met en kennis van investeringen en beleggingen van over de gehele wereld. Een Zwitserse private bank heeft niet enkel kennis van effecten die in uw eigen land op de effectenbeurs verhandeld worden, maar tevens van effecten die op alle andere beurzen wereldwijd verhandeld worden. Specialisten vanuit de gehele wereld zijn er werkzaam, elk van hen met zijn of haar eigen specifieke focus op een verschillende beleggingscategorie zoals hedge funds, aandelen, edelmetaal, valuta's, obligaties, etc.

In de meeste private banken kunnen cliënten tussen drie verschillende service modellen kiezen:

  • Discretionair vermogensbeheer: de private bank beheert zelfstandig uw vermogen op basis van een met u vooraf overeengekomen beleggingsprofiel / risicoprofiel,
  • Beleggingsadvies: de private bank voorziet u van informatie en advies met betrekking tot beleggingen, u maakt echter alle beleggingsbeslissingen zelf,
  • Execution only: de private bank voert enkel uw beleggingsorders uit, maar geeft u geen beleggingsadvies.

Zwitserland als stabiele jurisdictie voor private banking

Zwitserland is vermaard om haar private banking aanbod. Tegenwoordig kiezen cliënten voornamelijk voor Zwitserland als hun geprefereerde locatie voor private banking vanwege, geografische diversificatie, de veiligheid, betrouwbaarheid, financiële stabiliteit en het hoge niveau van geboden services.

Zwitserlands oorsprong gaat meer dan 700 jaar terug. Sinds 1848 is Zwitserland een onafhankelijke federatie en het politieke systeem in Zwitserlands is een zogenoemde ‘directe democratie’. Dit betekent dat de inwoners van Zwitserland een ongeëvenaarde invloed hebben op nagenoeg elke politieke beslissing.

De Matterhorn in Zwitserland

Zwitserland is nagenoeg niet negatief beïnvloed door de financiële crisis van 2008-2011. Als gevolg van het feit dat de Zwitserse overheid een relatief zeer laag bedrag aan schulden heeft, is het een van de zeer weinige landen in de wereld met een AAA kredietbeoordeling.

De Zwitserse economie, bekend vanwege innovatie en de kwaliteit van de geproduceerde producten, wordt beschouwd als een van de meest competitieve en vooruitstrevende in de wereld. Alle bovenstaande feiten dragen eraan bij dat Zwitserland wordt beschouwd als de 'veilige haven' van de wereld.


Uw vermogen veiligstellen in een private bank in het buitenland

Het resultaat van het onderbrengen van uw vermogen bij een Zwitserse private bank is niet alleen dat u uitstekende service ontvangt, maar ook dat u er uw vermogen mee veiligstelt.

Banken kunnen failliet gaan en zelfs de gehele financiële sector van een land kan tegenwoordig in de problemen komen. Tevens zijn er veel regio's in de wereld die financieel en/of politiek onstabiel zijn. Geografische diversificatie van uw beleggingsportefeuille is daarom noodzakelijk om een groot vermogen te behouden.

In bijna elke jurisdictie neemt uw (recht op) privacy ook steeds meer af. Sommige vermogende mensen prefereren eenvoudigweg hun vermogen privé te houden, maar er zijn ook veel mensen waarvan de persoonlijke veiligheid in het geding kan komen als hun vermogen publiek bekend wordt. In veel landen kan de veiligheid van de familie in het geding komen (bijvoorbeeld een verhoogd risico op ontvoering, beroving, afpersing) als het publiekelijk bekend wordt dat een familie vermogend is. De Zwitserse wetgeving met betrekking tot het bankgeheim en de bescherming van persoonlijke data (privacy) behoort tot de sterkste/beste wereldwijd.


Tier 1 Kapitaalratio

De Tier 1 Kapitaalratio is de beste indicatie voor de financiële stabiliteit van een private bank. Hoe hoger de Tier 1 Kapitaalratio is, des te veiliger en stabiel een bank is. Voor de financiële crisis vereisten de financieel toezichthouders een bijzonder lage (eencijferige) ratio van de banken. Naar aanleiding van de financiële crisis wordt tegenwoordig van banken verwacht dat de Tier 1 kapitaalratio minimaal 9% bedraagt. De Zwitserse financieel toezichthouder vereist van banken die in Zwitserland systeem relevant zijn meer dan het dubbele percentage. (UBP is een van de best gekapitaliseerde private banken ter wereld).


De beste private banken

In Zwitserland is er een zeer exclusieve club van best gekapitaliseerde private banken die een kapitaalratio hebben van rond de 25%. In het merendeel van de gevallen bieden deze private banken enkel private banking services aan. Deze private banken zijn de veiligste en stabielste ter wereld. Het zijn niet alleen privé-personen en Zwitserse family offices die graag met deze private banken werken, maar ook Zwitserse en buitenlandse onafhankelijke vermogensbeheerders selecteren vaak juist deze best gekapitaliseerde private banken als hun depotbank.

Wilt u meer weten over bankieren in Zwitserland? Neemt u dan contact met ons op.

Auteurs: &
© Copyright


Ook interessant om te lezen:


dmca/