powered by
The global family office expert
Hoe vermogend moet je zijn voor een single-family office?
Bekroonde family office adviseurs
Hoe start je met het opzetten van een family office?
Schakel ons in als uw single-family office projectmanager
NL

The global family office expertheader

Een single-family office oprichten

Een toenemend aantal vermogende families overweegt om een single-family office op te richten. Het opzetten van een single-family office is in de praktijk niet zo eenvoudig. Waar begin je? Wat moet je organiseren? Hoe welvarend moet je eigenlijk zijn voordat je kunt gaan denken aan een family office? Moet je een family office businessplan opstellen? Is er een beste family office structuur? Is een multi-family office wellicht een betere oplossing voor de familie?

In de meeste jurisdicties kan het vinden van professionele begeleiding voor dit complexe onderwerp een uitdaging zijn en zelfs in de meest ontwikkelde jurisdicties kan het moeilijk zijn integraal advies in te winnen. Bij wijze van introductie over hoe dit aan te pakken, beschrijven wij hieronder in het kort ons adviesproces voor het opzetten van een single-family office: “12 stappen om een single-family office op te richten”. Als ware projectmanagers werken wij met u samen om de noodzakelijke modules te implementeren en ondersteunen wij u en uw familie bij het opzetten van uw eigen unieke family office.


Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

NieuwsbriefOnze Workshop

Lees verder, of neem contact met ons op voor meer informatie over de oprichting van een single-family office.

Inhoud:

 1. Elke family office is uniek (tot op zekere hoogte ...)
 2. 12 stappen voor het oprichten van een single-family office
 3. De eerste stap zetten
 4. Veelgemaakte fouten
 5. Onze single-family office advisory services


Elke family office is uniek (tot op zekere hoogte ...)

Elke familie is uniek en daarom zal elke single-family office ook uniek zijn. Echter, het proces dat een familie moet doorlopen bij het opzetten van een single-family office is niet uniek. In bijna alle single-family offices komen vergelijkbare elementen voor, aangezien vermogende families uiteindelijk allemaal te maken hebben met dezelfde uitdagingen.

Ons family office advies reflecteert wereldwijd toegepaste best practices

Families die overwegen een family office op te richten, moeten zich realiseren dat een single-family office een onderneming op zich is, die daarom als zodanig dient te worden opgezet en beheerd. Family offices die niet van meet af aan professioneel worden opgezet, functioneren na verloop van tijd vaak steeds minder goed.

Elke familie moet dezelfde strategische stappen overwegen en gezamenlijk besluiten nemen om tot de juiste op maat gesneden uitkomst te komen. In de praktijk is het ontbreken van een dergelijke gestructureerde benadering er vaak de oorzaak van dat dingen fout gaan. Het proces is daarom voor elke familie vrijwel identiek, maar het resultaat uniek. Het proces is goed vergelijkbaar met dat van de oprichting van een nieuw commercieel opererend familiebedrijf.

12 stappen voor het oprichten van een single-family office

Om te beginnen enkele wijze woorden voordat u het proces ingaat. Indien het niet uw doel is om een uitzonderlijk goede family office op te zetten, dan is het wellicht beter voor u om te blijven samenwerken met externe adviseurs of om gebruik te maken van de services van een multi-family office - wij kunnen u ook ondersteunen bij het selecteren van de multi-family office die het beste past bij uw specifieke situatie.

Uw eigen single-family office

FOSS Family Office Advisory heeft een compleet adviestraject ontwikkeld om families van over de hele wereld te ondersteunen bij de oprichting van een family office. Ons advies reflecteert wereldwijd toegepaste best practices. Het traject is opgedeeld in 12 aparte modules om een gestructureerde aanpak te waarborgen.

Hieronder vindt u een kort overzicht van deze 12 stappen:

Alle openen | Alle sluiten

 1. De family office doelstelling
  U kunt het beste beginnen met het opzetten van een single-family office door het opstellen van een single-family office handvest, ook wel aangeduid als een family office constitutie. Door middel van dit document bereiken alle betrokken familieleden overeenstemming over de doelstellingen van de family office en committeren zich daaraan.

  Een single-family office handvest kan deel uitmaken van de overkoepelende familie governance van de familie.

 2. De rol van de familie
  De mate van betrokkenheid van de familie(leden) bij, bijvoorbeeld, de leiderschapsstructuur van de single-family office is uitermate belangrijk en moet in een relatief vroeg stadium worden vastgesteld. Zal een van de familieleden actief betrokken zijn bij de operationele activiteit van de family office?
 3. De activa die de family office beheert
  Voor welke bezittingen van de familie draagt de family office de verantwoordelijkheid en voor welke niet? Welke bezittingen blijft de familie zelf beheren (zoals het familiebedrijf)?
 4. De diensten die de family office verleent
  Elke familie moet beslissen welke diensten de family office gaat verlenen. Hoewel de meeste single-family offices zich primair richten op beleggen, is dit zeker niet het geval voor alle single-family offices.
 5. De bestuursstructuur van de family office
  Elke single-family office heeft een leider nodig: de Chief Executive Officer (CEO) van de family office. Het selecteren en aanstellen van een single-family office CEO kan een uitdaging zijn. (Meer hierover treft u aan onder 'veelgemaakte fouten').
 6. Het family office business plan opstellen
  Er moet een single-family office ondernemingsplan worden opgesteld. Dit is nodig om structuur aan te brengen in het oprichtingsproces.
 7. Budget & kosten van een single-family office
  Het opzetten van een single-family office begint met pro forma budgettering. De family office moet na verloop van tijd van een pro forma budget doorgroeien naar een echte jaarlijkse begroting.
 8. Family office locatie
  STEP Family Office Handbook for Advisers
  Een analyse moet worden gemaakt om de meest geschikte jurisdictie te selecteren voor het oprichten en opereren van de family office. De locatie moet passen bij de persoonlijke situatie van de familieleden (de cliënten van de family office), maar dat is zeker niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden.
 9. De family office structuur
  De locatie van een single-family office en de juridische structuur zijn nauw met elkaar verbonden. De juridische structuur van de family office moet binnen de jurisdictie goed functioneren. Een belangrijk aspect om bij stil te staan is hoe de family office zal worden gefinancierd.
 10. Werving van personeel voor de family office
  Het aantrekken en behouden van medewerkers voor een family office is geen eenvoudige opgave. Staf vormt normaal gesproken de grootste kostenpost van de family office. Elke single-family office moet een analyse maken van het aantal medewerkers dat nodig is en de rol die zij vervullen in het verlenen van de family office services.
 11. (Operationele) infrastructuur
  Hoewel niet het spannendste onderwerp, zal er ook kantoorruimte en alles wat daarmee te maken heeft, zoals computers, moeten worden georganiseerd voor de family office. Ook dient te worden vastgesteld hoe de family office in de praktijk zal functioneren.
 12. IT, family office software & cyber security
  De technologische kant van een family office kan in dit tijdperk niet worden onderschat. Zonder de juiste IT-toepassingen functioneert een family office eenvoudigweg niet. Een keuze dient te worden gemaakt tussen ontwikkelen, aankopen of outsourcing.
Hoe zet je een single-family office op

Zowel controle als risicobeheer zijn enorm belangrijke aspecten van een family office. Omdat ze zo belangrijk zijn, beschouwen wij ze niet als afzonderlijke modules, maar zijn ze een geïntegreerd onderdeel van (bijna) al onze modules. Onderaan deze pagina treft u nog additionele informatie aan over hoe wij u ondersteunen.

PDF-versie


De eerste stap zetten

De eerste stap voor het ontwikkelen van een family office is moeilijk. Het proces waar een familie doorheen moet kan het beste worden vergeleken met simultaan schaken. Schaakbord

Net zoals een familiebedrijf zich door de jaren heen ontwikkelt, zo zou ook een family office door de tijd heen een bepaalde ontwikkeling moeten doormaken. U dient zich te realiseren en te accepteren dat het vrijwel onmogelijk is om in korte tijd een compleet uitgeruste en volledig operationele single-family office van de grond af aan op te richten. In plaats daarvan moet u een solide basis leggen en in de jaren daarna daarop blijven voortbouwen en verder uitbreiden.

Veelgemaakte fouten

In de praktijk ervaren wij dat families het behoorlijk lastig vinden het onderwerp vanuit een professioneel oogpunt te benaderen. Hieronder bespreken wij enkele van de regelmatig gemaakte fouten.

Een professioneel proces

In plaats van eerst de family office doelstelling te bepalen, een business plan te schrijven en een eerste set interne regels en pro forma budget op te stellen, zijn families geneigd het onderwerp en proces volledig ad hoc te benaderen. Geregeld blijft men van gedachten veranderen en het binnen de familie bespreken zonder daadwerkelijk de volgende stap te zetten. Een van de redenen hiervoor is dat families zich vaak anders gedragen wanneer het hun particuliere vermogen betreft in plaats van het familiebedrijf. Wegwijzer

Het is zeer riskant wanneer de familie het onderwerp op deze wijze blijft benaderen, en tegelijkertijd de family office een steeds complexere organisatie wordt doordat meerdere generaties in beeld komen. Een family office met een gebrek aan ‘governance’ zal niet goed functioneren.

Het oprichten van een family office is niet een ‘nice to have’, een hobby, iets wat u doet onder het motto: “Laten we dat eens proberen”. Een single-family office is een op zichzelf staande professionele onderneming, die zeer professioneel moet worden opgezet en geleid. Anders is het gedoemd te mislukken. Het oprichtingsproces is echter vrij complex. Het is daarom aan te raden u tijdens het proces te laten ondersteunen door een single-family office projectmanager, zoals FOSS.

Personeel in dienst nemen

Een andere veelgemaakte fout is het onmiddellijk aanstellen van een voormalig werknemer (de (ex-)bankier van de familie of een andere vertrouwde adviseur zoals uw advocaat) als de CEO of CIO van de family office en hem/haar de opdracht te geven de family office op te zetten. Hoewel er meestal een sterke vertrouwensband bestaat tussen deze persoon en de familie, is het een feit dat het deze persoon in de meeste gevallen ontbreekt aan ervaring in het opzetten en runnen van een single-family office. Aanwerving van personeel

Het niet op de juiste wijze organiseren van het recruitment- en aanstellingsproces voor deze cruciale rol(len) kan een vergissing blijken. U hoort ons niet zeggen dat u een dergelijke persoon niet kunt aanstellen, maar het is aan te raden om met meerdere kandidaten te spreken, en alle kandidaten grondig met elkaar te vergelijken en professioneel te beoordelen.

De kans dat u, als familie, de beste persoon voor de functie al kent (en u daarom geen andere kandidaten overweegt) is statistisch gezien zeer klein. Men zou zo nooit handelen met betrekking tot het recruitment- en aanstellingsproces voor belangrijke posities in het familiebedrijf, maar wij zien het vaak gebeuren wanneer een familie een single-family office opricht.

Verandering is de enige constante

Een single-family office is geen statische, maar een dynamische organisatie. Dit wordt vaak vergeten. Families ontwikkelen zich, en zodra een family office is opgezet moet deze meegroeien met, zich aanpassen aan en verder ontwikkelen in lijn met de persoonlijke situatie en behoeften van de familie(leden) en de voortdurend veranderende externe omstandigheden.

Ervoor zorgen dat de family office zich blijft aanpassen aan veranderingen en constant efficiënt blijft functioneren kan een enorme uitdaging zijn. Dit is in het bijzonder het geval wanneer er sprake is van een overgang naar, of een eerste betrokkenheid van, de volgende generatie. De family office staf en familieleden moeten regelmatig en zorgvuldig plannen om zorg te dragen voor constante transitie, anders bestaat het risico dat men de connectie met de volgende generatie verliest.

Onze single-family office advisory services

Deskundig advies

Wereldwijd is FOSS Family Office Advisory één van de weinige adviseurs die u op professionele wijze ondersteunt en coacht bij het opzetten van uw eigen single-family office of private investment office.

Wij hebben uitgebreide ‘modules’ ontwikkeld voor alle 12 hierboven beschreven stappen om u te ondersteunen en stap voor stap te begeleiden bij het oprichtingsproces van uw family office. Deze modules zijn ontwikkeld met een focus op praktische begeleiding en begrijpelijk advies en reflecteren wereldwijd toegepaste best practices. Als een ware projectmanager begeleiden wij u stap voor stap door het proces.

Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u overweegt een single-family office op te zetten, of indien u dat proces al bent gestart en daarbij problemen ondervindt. Het kan ook zo zijn dat u op problemen stuit bij een reeds bestaande family office.

Wat uw situatie ook is, wij staan klaar om u te helpen en bespreken graag uw persoonlijke situatie met u.

Auteurs: &
© Copyright

Workshop - Een single-family office oprichten

Voor een beperkt aantal families organiseren wij een aantal keer per jaar een introductiedag over het single-family office-concept. Indien u als familie overweegt een single-family office op te zetten, en u graag meer zou willen weten over het single-family office-concept en de uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen, neem dan contact met ons op: workshop@family-office-advisory.com.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze worden toegekend op basis van geschiktheid. De workshop wordt alleen georganiseerd in het Engels.


Ook interessant om te lezen:

dmca/