powered by
The global family office expert
Wilt u een family office opzetten in Monaco...? Wij begeleiden u in de juiste richting
Wij helpen u bij het oprichten van uw single-family office in Monaco
Wat is de beste jurisdictie voor uw family office?
NL

The global family office expert

header

Family office in Monaco

Omdat er in Monaco al decennialang een groot aantal zeer vermogende families woont, is het automatisch over de loop der jaren ook de thuisbasis geworden van een aanzienlijk aantal single-family offices. Als reactie op deze ontwikkeling heeft de regering van Monaco in 2018 een regelgevend kader voor multi-family offices ingevoerd en ondersteunt zij tevens actief de oprichting van single-family offices in het Prinsdom.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

NieuwsbriefOnze Workshop

Inhoud:Monaco, een korte introductie

Monaco is de op een na kleinste staat ter wereld, net na Vaticaanstad. Het is slechts iets meer dan 2 vierkante kilometer groot en heeft minder dan 40.000 inwoners.

Het Prinsdom wordt al lange tijd bestuurd door de Grimaldi-familie. Zijne Doorluchtigheid Prins Albert II van Monaco is de huidige regerende vorst van Monaco. De Prins treedt op als staatshoofd. Hoewel Monaco een constitutionele monarchie is, heeft de Grimaldi-familie nog steeds aanzienlijke macht. Luchtfoto van Monaco

Gelegen aan de prachtige mediterrane kust, geniet Monaco van een zeer aangenaam klimaat en trekt het elk jaar nieuwe welgestelde inwoners aan, die naar het Prinsdom verhuizen vanwege de veiligheid, de stabiliteit en het aantrekkelijke fiscale regime. Het opzetten van een single-family office in Monaco kan goed deel uitmaken van de emigratiestrategie van een familie.


Monaco's (financiële) infrastructuur

De voertaal in Monaco is Frans maar aangezien er meer dan 100 verschillende nationaliteiten in Monaco woonachtig zijn, zijn Engels, Italiaans en andere talen ook heel gebruikelijk. De belangrijkste economische sectoren van Monaco zijn de hightechindustrie, het toerisme (met inbegrip van gokken), financiële dienstverlening en luxegoederen. Er is een aanzienlijk aantal (internationale) private banken in Monaco aanwezig en een toenemend aantal single-family offices vestigt zich in de jurisdictie.

Het opzetten van een family office in Monaco kan uitstekend met emigratie naar Monaco gecombineerd worden

Er is een nauwe samenwerking/verbinding tussen Monaco en Frankrijk in een groot aantal gebieden, maar Monaco maakt geen deel uit van Frankrijk. Monaco bevindt zich onder andere in een douane-unie met Frankrijk. Monaco heeft de Franse wetgeving voor de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) met slechts kleine wijzigingen overgenomen - het BTW-tarief in Monaco bedraagt 20%**. Monaco is ook met betrekking tot defensie afhankelijk van Frankrijk. Het prudentiële en regelgevende toezicht op het bankwezen in Monaco wordt uitgeoefend door de Franse financiële toezichthoudende autoriteit*.

Ook al is Monaco geen lid van de Europese Unie, toch is zijn officiële munteenheid de euro en maakt het via Frankrijk praktisch deel uit van het Schengengebied. De luchthaven die het dichtst bij Monaco ligt, is de internationale luchthaven van Nice, op ongeveer 30 kilometer afstand.

Monaco heft geen inkomstenbelasting of vermogensbelasting (al uw inkomen en vermogenswinsten zijn volledig vrijgesteld). Alleen Franse staatsburgers die naar Monaco verhuizen kunnen niet van dit voordeel profiteren (lees hier meer). Monaco heft alleen vennootschapsbelasting op industriële of commerciële activiteiten in Monaco indien ten minste 25% van de omzet afkomstig is van activiteiten die direct of indirect buiten Monaco worden uitgevoerd. En het heft vennootschapsbelasting op licentieactiviteiten met betrekking tot activa zoals merken en auteursrechten. Dit betekent in de praktijk dat single-family offices hun diensten vrij van vennootschapsbelasting kunnen verlenen**.

In Monaco is het voor single-family offices redelijk eenvoudig om medewerkers in dienst te nemen. In de praktijk betekent dit niet automatisch dat deze medewerkers ook in Monaco woonachtig zullen zijn, aangezien appartementen in Monaco vrij duur zijn. Uitzicht op Monte Carlo en de haven

Hoewel men zou verwachten dat men in Monaco met zeer hoge loonkosten te maken krijgt, biedt de nabijheid van Frankrijk en Italië in feite een pool van betaalbare werknemers. Dagelijks pendelen duizenden werknemers vanuit Frankrijk of het nabijgelegen Italië over de grens naar hun werk in Monaco. In tegenstelling tot in Frankrijk is de arbeidswetgeving in Monaco uiterst flexibel, waardoor uw single-family office team gemakkelijk kan worden uitgebreid of ingekrompen. Kantoorruimte kan bovendien tegen een redelijke prijs worden gehuurd.

Monaco heeft een robuust en onafhankelijk rechtssysteem. Er is een scheiding van onderzoek en vervolging in strafzaken, een tweeledige rechtbankstructuur en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Monaco is in 2007 toegetreden tot het "Verdrag van Den Haag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts". Voor Monaco is dit verdrag in 2008 in werking getreden. Uw single-family office kan hierdoor in Monaco zonder enige twijfel betrokken worden bij de truststructuren van uw familie.

*Bron: Monaco’s regering.
**Bron: The International Bureau of Fiscal Documentation. Laatst bijgewerkt: April 2020.


Family office licenties in Monaco

In 2016 hebben de Monegaskische autoriteiten wetgeving geïntroduceerd met betrekking tot family offices. Tot dat moment was de family office sector in zijn geheel niet gereguleerd. Bij de invoering van deze wetgeving hebben de autoriteiten besloten om single-family offices vrij te stellen van regelgeving en alleen multi-family offices te reguleren. Dit betekent dat het mogelijk is om uw single-family office in Monaco te vestigen zonder (het aanvragen van) een vergunning (lees hieronder meer).


Multi-family office licentie

Er zijn twee types multi-family office licenties in Monaco: één waarmee u diensten op het gebied van vermogensplanning en coördinatie van vermogen (vermogensadministratie) kunt aanbieden, en een andere waarmee u ook de financiële zaken van klanten kunt coördineren door middel van, onder andere, het doorgeven van orders voor financiële transacties. Beide licenties stellen u echter niet in staat om als onafhankelijk vermogensbeheerder op te treden. Met andere woorden, een multi-family office in Monaco mag geen beleggingsadvies geven en zelf geen financiële transacties uitvoeren. Dit verbod is ook de reden waarom in Monaco gevestigde banken en vermogensbeheerders geen family office diensten aan kunnen bieden. Familie op een jacht

De rol van een multi-family office in Monaco is om de belangen van haar klanten te beschermen. De multi-family office mag daarom alleen actief zijn in een toezichthoudende, controlerende en/of coördinerende rol. Een multi-family office in Monaco mag tevens geen enkele financiële compensatie ontvangen van iemand anders dan van de cliënten die het vertegenwoordigt. De multi-family office moet gepaste verzekeringsdekking hebben voor haar activiteiten en zich aan haar beroepsgeheim houden.

Wanneer u een multi-family office in Monaco wilt vestigen en exploiteren, moet u een administratieve toelatingsaanvraag indienen of, in het geval dat u ook orders voor financiële transacties gaat doorgeven, een licentie van de Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Dit is de financiële toezichthouder van Monaco. Zonder de vereiste toestemming mag u in Monaco geen multi-family office diensten aanbieden en mag u ook de term "multi-family office" of "MFO" niet gebruiken voor uw bedrijfsactiviteit.

Bron: Loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office..


Single-family office activiteit

Elke activiteit die in Monaco wordt gestart, moet door de overheid worden goedgekeurd. Dit is ook van toepassing op single-family offices, maar single-family office services zijn in Monaco in geen enkel ander opzicht gereguleerd. Interessant is dat deze uitzondering op de regelgeving enkel terug te vinden is in Monaco’s multi-family office wetgeving. In deze context moet tevens worden opgemerkt dat de regering van Monaco bijzonder openstaat voor de vestiging van single-family offices. Teamwork

Hoewel er geen absolute definitie van "familie" in de wet is opgenomen, wordt de term “familie” breed geïnterpreteerd zodat alle familieleden die afstammen van een gemeenschappelijke voorouder, inclusief hun echtgenoten, geacht worden eronder te vallen.

Het ontbreken van regelgeving voor single-family offices biedt families veel flexibiliteit bij de vormgeving van hun single-family office in Monaco. Verschillende vooraanstaande miljardairfamilies hebben hun family office reeds in Monaco gevestigd. Aangezien er geen licentieplicht is voor single-family offices, is het totale aantal in Monaco gevestigde single-family offices onbekend.

Omdat er in Monaco geen inkomstenbelasting wordt geheven, kunnen families het opzetten van een single-family office in Monaco goed combineren met een eventuele emigratie naar Monaco. Sommige families die naar Monaco verhuizen, maar reeds een family office hebben, kiezen ervoor om een tweede (meer op administratie gerichte) family office in Monaco op te richten, terwijl ze hun oorspronkelijke family office buiten Monaco houden.


Family office structuren in Monaco

Wanneer u een multi-family office in Monaco wilt beginnen, bent u verplicht een Société Anonyme Monégasque (een specifieke vennootschapsvorm in Monaco) op te richten.

In Monaco gaat in de meeste gevallen de voorkeur qua vennootschapsvorm voor een single-family office uit naar een Société Civile Particulière (SCP) of een Société Anonyme Monégasque (SAM). Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen deze twee vennootschapsvormen. Daarom is het bij het oprichten van een single-family office van belang om deskundige begeleiding te hebben van een lokaal advocatenkantoor in Monaco. Principiële stad Monaco

In het algemeen kan over deze twee types vennootschappen het volgende worden gezegd. Afhankelijk van welk type structuur uw voorkeur heeft, kan het oprichten van uw single-family office enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen. De SCP heeft altijd een civiele doelstelling, de SAM kan zowel een commerciële als een civiele doelstelling hebben.

Bedrijven met een civiele doelstelling zijn niet vennootschapsbelastingplichtig in Monaco. Een structuur met een civiele doelstelling wordt ook niet als BTW-entiteit beschouwd. Wanneer uw single-family office, in de vorm van een SAM, een commerciële doelstelling heeft, wordt deze aangemerkt als een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Uw single-family office wordt dan tevens als een BTW-entiteit beschouwd. Aangezien single-family offices normaal gesproken niet streven naar winstgevendheid, kan de af te dragen vennootschapsbelasting eventueel worden berekend op een "cost-plus"-basis.

Afhankelijk van de juridische structuur waarvoor u heeft gekozen, kan uw single-family office in Monaco uw familievermogen zelf rechtstreeks aanhouden, onderliggende activa zoals bedrijfsparticipaties en particuliere vermogensinstrumenten houden en beheren, enkel onafhankelijke entiteiten zoals trusts monitoren en controleren of onroerende goederen en bankrekeningen in het buitenland en in Monaco beheren. U vindt meer informatie over waar u op moet letten bij het opzetten van een single-family office op onze specifieke pagina over dat onderwerp.


Onze family office advisering

Deskundig advies

FOSS Family Office Advisory adviseert u over alle aspecten van het opzetten van een single-family office. Neem contact op met ons team voor uw vragen over het oprichten van een family office in Monaco, of wanneer u meer wilt weten over Monaco als bestemming om naartoe te verhuizen.

Een uitgebreid artikel van Jan van Bueren en Thomas Ming over "De selectie van de juiste family office jurisdictie" is te vinden in de 2e editie van het STEP Family Office Handbook, gepubliceerd in 2019.

Auteurs: &
© Copyright

Workshop - Een single-family office oprichten

Voor een beperkt aantal families organiseren wij een aantal keer per jaar een introductiedag over het single-family office-concept. Indien u als familie overweegt een single-family office op te zetten, en u graag meer zou willen weten over het single-family office-concept en de uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen, treft u hier meer informatie over de workshop aan.

Disclaimer:
Alle informatie op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in april 2020.

De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingstelsel en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als (juridisch en/of fiscaal) advies, of als het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Deze site is slechts bedoeld om een globaal overzicht te geven dat als uitgangspunt kan dienen bij het bepalen van de belangen van cliënten. De opinies hierin houden geen rekening met de persoonlijke omstandigheden, doelstellingen of behoeften van individuele cliënten. Lees onze volledige disclaimer hier.


Ook interessant om te lezen:


dmca/