powered by
The global family office expert
Wil je een family office opzetten in de VAE? Wij begeleiden u in de juiste richting
Wij helpen u bij het oprichten van uw single-family office
Wat is de beste jurisdictie voor uw family office?
Global best practices toegepast in een Oosterse context
NL

The global family office expert

header

Family office in de VAE (Dubai of Abu Dhabi)

Met continue stijgende welvaart in het Midden-Oosten en over de hele wereld, kiest een toenemend aantal families ervoor hun single-family office te vestigen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De Emiraten Dubai en Abu Dhabi hebben op deze trend gereageerd door middel van het in het leven roepen van een aantal single-family office licenties.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 43 377 5056
foss@family-office-advisory.com

NieuwsbriefOnze Workshop

Inhoud:De VAE, een korte introductie

De VAE hebben zich de afgelopen decennia met succes gepositioneerd als een vooruitstrevend, innovatief, bedrijfsvriendelijk en open multicultureel land. Waar het in het verleden vooral afhankelijk was van de opbrengst van olie, biedt het nu een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in combinatie met het beste wat de wereld te bieden heeft op het gebied van luxe en lifestyle.

Jachthaven van de top

De VAE is een relatief jonge jurisdictie. Toen Groot-Brittannië tegen het einde van de jaren zestig besloot zich terug te trekken uit de Golfregio, besloten de heersende vorsten van Abu Dhabi en Dubai zich te verbinden. Op 2 december 1971 werd een federatie van zes emiraten gevormd. Deze werd de Verenigde Arabische Emiraten genoemd en Z.K.H. Sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, de heerser van Abu Dhabi, werd de eerste president. Een zevende emiraat trad enkele maanden later toe tot de Federatie.

Alle zeven emiraten worden grotendeels autonoom bestuurd. De Federatie wordt bestuurd door de Federale Hoge Raad (Federal Supreme Council, afgekort FSC) en de Federale Nationale Raad (Federal National Council, afgekort FNC). De Emir van Abu Dhabi is de president van de VAE en de Emir van Dubai is de vice-president en premier van de VAE*.

*Bron: https://www.government.ae


De (financiële) infrastructuur van de VAE

De hoofdstad en de op één na grootste stad van de VAE is Abu Dhabi, dat ook het centrum van de politieke, industriële en culturele activiteiten van het land is. Dubai is de grootste en bekendste stad van de Emiraten. Het emiraat Dubai wordt al bijna twee eeuwen geregeerd door de Al Maktoum familie. In de afgelopen decennia zijn financiële diensten, toerisme, entertainment en vrije tijd een belangrijk onderdeel van de economie van de VAE, en in het bijzonder van Dubai, geworden, net als de ontwikkeling van allerlei soorten vastgoed. Metro in Dubai

Het rechtsstelsel van de emiraten is ontleend aan het burgerlijk recht, waarbij sharia-principes van toepassing zijn in familiezaken en bij successie. De officiële munteenheid van de emiraten is de VAE-Dirham (AED) en de officiële taal is Arabisch, alhoewel Engels de belangrijkste zakelijke taal is die gesproken wordt.

In de VAE zijn drie verschillende effectenbeurzen gevestigd: Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities Exchange en NASDAQ Dubai. De meeste handel op deze beurzen is gerelateerd aan bedrijven die afkomstig zijn uit de VAE of andere landen in het Midden-Oosten. Tegenwoordig zijn er veel internationale (private) banken in de VAE gevestigd.

Over het algemeen is het juridisch niet mogelijk voor buitenlandse bedrijven/personen om een bedrijf in de VAE op te richten zonder samen te werken met een Emirati (ten minste 51% van de aandelen in het bedrijf moeten in handen zijn van een partner afkomstig uit de VAE).

Investeerders die afkomstig zijn uit een van de lidstaaten van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Gulf Cooperation Coucil) zijn van deze regel vrijgesteld. Er is ook een vrijstelling voor specifieke sectoren van de industrie die worden genoemd in de Wet op directe buitenlandse investering (Foreign Direct Investment Law). De oprichting van een single-family office komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

In de praktijk betekent dit dat de meeste families hun single-family office in een van de vrijhandelszones (Free Trade Zones, of Free Zones) van de VAE zullen vestigen. In die vrijhandelszones is 100% buitenlandse eigendom van een bedrijf toegestaan. Commerciële activiteiten vanuit bedrijven in de vrijhandelszone binnen het rechtsgebied van de VAE zelf (buiten de vrijhandelszone) zijn alleen mogelijk als er een Emirati-partner bij betrokken is, maar deze beperking is niet van toepassing op diensten die door een single-family office aan familieleden worden verleend. Burj Khalifa, Dubai

De meeste bedrijven in de VAE, met uitzondering van oliemaatschappijen en dochterondernemingen van buitenlandse banken, zijn niet onderworpen aan vennootschapsbelasting*. Dit betekent dat single-family offices in de VAE actief kunnen zijn, waar ze ook gevestigd zijn, zonder dat er vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. Aangezien de VAE in 2018 een BTW van 5% hebben ingevoerd, is het goed mogelijk dat deze over de geleverde diensten moet worden geheven. Single-family offices die in een vrijhandelszones zijn gevestigd, hebben het voordeel dat zij toegang hebben tot het uitgebreide verdragennetwerk van de VAE ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

De sterke economische ontwikkeling van de VAE over de laatste decennia heeft geleid tot een toename van emigratie naar de VAE van vermogende families en professionals. Daardoor is er een goede beschikbaarheid van (financiële) professionals die families en hun single-family offices kunnen aanstellen. Nieuw aangetrokken professionals uit het buitenland kunnen zich ook gemakkelijk in Dubai vestigen.

Door diverse grote internationale luchthavens en een zeer moderne infrastructuur zijn de VAE uitstekend bereikbaar en begaanbaar. De centrale ligging tussen Azië, Europa en Afrika maakt het voor veel vermogende families waarvan de familieleden over de hele wereld verspreid zijn een interessant jurisdictie om te overwegen.

*Bron: The International Bureau of Fiscal Documentation. laatst bijgewerkt: april 2020.


Family office licenties in de VAE

Vermogende families in het Midden-Oosten kozen vroeger meestal voor de oprichting van een single-family office buiten de regio, voornamelijk in Zwitserland en Londen. Nu het aantal vermogende families in het Midden-Oosten voortdurend toeneemt en de VAE zich steeds meer als regionaal financieel centrum ontwikkelen, kiezen steeds meer van deze families ervoor om hun single-family office in Dubai of Abu Dhabi te vestigen.

Als reactie op deze ontwikkeling en om deze verder te stimuleren, hebben de VAE in de loop der jaren een aantal single-family office licenties gelanceerd. In verschillende vrijhandelszones van de VAE is het nu mogelijk om een single-family office te vestigen en een single-family office licentie te verkrijgen. Met deze licenties kunnen families het volledige spectrum aan family office services uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn dagelijkse administratieve taken of complexere taken zoals vermogensstructurering, vermogensconsolidatie en successieplanning. Teamwork

Aangezien de VAE zich tegelijkertijd positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor internationale welgestelde families om naar toe te emigreren, kan de oprichting van een single-family office in de VAE ook deel uitmaken van de internationale residentiestrategie van uw familie. Hieronder gaan we dieper in op de diverse single-family office licenties in de VAE.

Family office licentie

Wanneer u de beslissing neemt om een specifieke single-family office entiteit in de VAE op te richten, kan een single-family office licentie worden verkregen in de volgende drie vrije vrijhandelszones:

 • Dubai International Financial Centre (DIFC)
 • Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
 • Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Hoewel de voorschriften en vereisten in elk van deze vrijhandelszones verschillend zijn, zijn ze in grote lijnen vergelijkbaar.

De volgende elementen kunnen worden onderscheiden

alle openen | alle sluiten

 • Regelgeving
  Elke vrijhandelszone heeft specifieke regelgeving opgesteld met betrekking tot de oprichting en exploitatie van een single-family office. U kunt met uw activiteit pas beginnen als uw aanvraag is goedgekeurd en u uw single-family office licentie heeft ontvangen.
 • Definitie van familie
  Er is een definitie van "familie" in de regelgeving. Over het algemeen zijn dit afstammelingen in de directe lijn van een gemeenschappelijke voorouder en echtgenoten. Uw family office kan alleen diensten verlenen aan leden van uw "familie".
 • Eigendomsstructuur
  Er zijn beperkingen met betrekking tot de eigendomsstructuur van uw family office. Uw family office kan eigendom zijn van een of meer van de leden van uw familie of indirect worden gehouden via een vermogensplanningsstructuur die eigendom is van uw familie(leden). Eigendom/aandelen van de single-family office kan/kunnen alleen worden overgedragen aan andere familieleden.
 • Dienstverlening
  Het scala aan diensten van uw single-family office is vastgesteld. Uw family office mag aan uw familie enkel de services aanbieden die gedefinieerd zijn in de regelgeving van de vrijhandelszone. Er zijn dus beperkingen aan wat uw family office mag doen. De services die zijn toegestaan kunnen ook worden verleend aan bedrijfsentiteiten die eigendom zijn van uw familie en aan persoonlijke vermogensstructuren die u bezit.
 • Aandelenkapitaal
  In sommige van de vrijhandelszones is een minimum aan aandelenkapitaal vereist voor uw family office structuur.
 • Belegbaar vermogen
  In sommige vrijhandelszones is een minimumbedrag aan vrij te beleggen activa vereist.
 • Bestuur
  Er zijn vereisten met betrekking tot het bestuur van uw family office structuur. Die hebben onder andere betrekking op het aantal bestuurders en de rol die de familieleden in het bestuur spelen. Uitgesloten zijn professionele functies die niet kunnen worden vervuld door de leden van de familie, tenzij zij naar behoren gekwalificeerd zijn voor een dergelijke rol.
 • Compliance & rapportage
  Uw single-family office moet een boekhouding voeren, deze jaarlijks bij de toezichthouder van de vrijhandelszone deponeren en tevens melding maken dat er geen materiële wijzigingen zijn in de activiteiten en omstandigheden van de family office. Uw single-family office wordt in de VAE beschouwd als een “Designated Non-Financial Business of Profession” (DNFBP) en moet als zodanig een Anti-Witwas (AML) raamwerk hebben.
 • Kosten
  U dient een eenmalige vergoeding te betalen voor de registratie en een jaarlijkse vergoeding aan het register van de vrijhandelszone.

Ondanks het feit dat uw family office in een vrijhandelszone gevestigd is, kan het uw familie die elders in de VAE woont, gewoon ondersteunen. In conflictsituaties hebben de in de DMCC, DIFC of ADGM vrijhandelszone gevestigde family offices toegang tot de speciale rechtbanken van DIFC of ADGM. particulier investeringskantoor

Op basis van uw persoonlijke situatie, de doelstellingen van uw familie en de bovenstaande criteria zal een gedegen analyse moeten worden gemaakt welke van de single-family office vrijhandelszones (DIFC, DMCC of ADGM) het beste geschikt is voor u en uw familie. Een lokale advocaat of een single-family office specialist zoals FOSS*, kan u daarbij ondersteunen.

Het is ook mogelijk om een single-family office op te richten in een aantal van de andere vrijhandelszones (of zelfs onshore in de VAE), maar in die vrijhandelszones zal uw family office niet in het bezit kunnen zijn van een licentie. Als gevolg hiervan kan de verscheidenheid aan diensten die uw family office aan uw familie kan verlenen eerder beperkt zijn, vooral op het gebied van financieel advies en investeringen (Opgemerkt dient te worden dat niet alle single-family offices een actieve rol vervullen bij beleggen. Sommige hebben alleen een toezichthoudende en controlerende rol).

*Voor zover toegestaan onder de relevante wet- en regelgeving.
Bron: DMCC, DIFC, ADGM


Family office structuren in de VAE

In het merendeel van de gevallen is de uitverkoren single-family office structuur in de VAE een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Net als alle andere structuren in de vrijhandelszones van de VAE wordt dit type entiteit vrij snel opgericht. Ook zal uw single-family office structuur, net als bijna alle andere bedrijven in de VAE, niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting.

Family office licenties in de UAE zijn een interessant alternatief voor internationale families

Uw single-family office structuur kan het familievermogen direct zelf aanhouden, inclusief onderliggende activa, zoals bedrijfsparticipaties, private equity-beleggingen en persoonlijke vermogensstructuren, of alleen toezicht en controle uitoefenen op op zichzelf staande entiteiten.

De VAE bieden een steeds groter wordende reeks interessante structuren om uw familie- en bedrijfsactiva aan te houden, zoals bijvoorbeeld ADGM- en DIFC-stichtingen. Deze stichtingen kunnen zowel door moslim- als niet-moslimfamilies worden gebruikt, onafhankelijk daarvan of die binnen of buiten de VAE woonachtig zijn. U vindt meer informatie over waar u op moet letten bij het opzetten van een single-family office op onze specifieke pagina over dat onderwerp.


Onze family office advisering

Deskundig advies

FOSS Family Office Advisory ondersteunt u bij het opzetten van uw single-family office. Neem contact op met ons team met uw vragen over het opzetten van een family office in de VAE, als u meer wilt weten over de VAE als een family office jurisdictie, of als een jurisdictie om naar te emigreren.

Een uitgebreid artikel van Jan van Bueren en Thomas Ming over "De selectie van de juiste family office jurisdictie" is te vinden in de 2e editie van het STEP Family Office Handbook, gepubliceerd in 2019.

Auteurs: &
© Copyright

Workshop - Een single-family office oprichten

Voor een beperkt aantal families organiseren wij een aantal keer per jaar een introductiedag over het single-family office-concept. Indien u als familie overweegt een single-family office op te zetten, en u graag meer zou willen weten over het single-family office-concept en de uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen, treft u hier meer informatie over de workshop aan.

Disclaimer:
Alle informatie op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in april 2020.

De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingstelsel en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als (juridisch en/of fiscaal) advies, of als het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Deze site is slechts bedoeld om een globaal overzicht te geven dat als uitgangspunt kan dienen bij het bepalen van de belangen van cliënten. De opinies hierin houden geen rekening met de persoonlijke omstandigheden, doelstellingen of behoeften van individuele cliënten. Lees onze volledige disclaimer hier.


Ook interessant om te lezen:


dmca/