powered by
The global family office expert
Hoeveel kost een single-family office?
Welke diensten zouden wij moeten uitbesteden?
Wereldwijd opererende family office experts
Bent u vermogend genoeg voor een single-family office?
NL

The global family office expertheader

Single-family office kosten

Wat zijn de kosten van een single-family office? Hoeveel vermogen heb ik nodig om een family office op te zetten? Dergelijke vragen worden vaak gesteld, maar zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden.

In feite zijn de kosten van een single-family office niet voor alle families een bron van zorgen; sommige zetten er daadwerkelijk een op om kosten te besparen en onder controle te houden.

Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

NieuwsbriefOnze Workshop

Lees verder, of neem contact met ons op voor meer informatie over de oprichtings- en operationele kosten van een single-family office.

Content:

  1. Hoe vermogend moet ik zijn om een single-family office op te richten?
  2. Geen vaststaand minimumvermogen
  3. De exploitatiekosten van een single-family office
  4. Een family office om kosten te besparen
  5. De kosten van het opzetten van een family office
  6. Het in rekening brengen van kosten aan de familie
  7. Onze single-family office advisory services


Hoe vermogend moet ik zijn om een single-family office op te richten?

Deze vraag wordt vaak gesteld omdat families willen weten wat de kosten zijn die ermee gepaard gaan, maar is moeilijk om direct te beantwoorden. Je kunt het vergelijken met de vraag “hoeveel geld heb ik nodig om een auto te kopen”? De meeste mensen zouden op een dergelijke vraag reageren met tegenvragen: wat voor type auto, welk merk, waar heb je de auto voor nodig?

Uw family office is dat wat u wilt dat het is

Dat is ook hier precies het geval: er zijn zoveel verschillende soorten en stijlen single-family offices en aan elke type hangt een ander prijskaartje. Hoe groot en complex is uw vermogen? Wilt u een relatief eenvoudige single-family office of een zeer grote en uitgebreide organisatie? Uit hoeveel personen bestaat uw familie, hoeveel generaties zijn erbij betrokken? Welke en hoeveel diensten zullen er worden verleend? Wilt u de meeste activiteiten uitbesteden of wilt u alles in-house geregeld hebben? Bevinden de bezittingen van de familie zich op verschillende locaties? Hoeveel structuren beheert de familie?

Geen vaststaand minimumvermogen

In het verleden overwogen alleen miljardairs de oprichting van een single-family office. Tegenwoordig overwegen families met een vermogen van rond de 100 miljoen euro reeds deze stap.

Wij zijn niet van mening dat er zoiets bestaat als een vast minimumvermogen dat nodig is voor het opzetten van een single-family office. Wij raden echter aan dat een familie over ongeveer honderd miljoen euro aan vrij-belegbaar vermogen beschikt voordat zij de oprichting van een single-family office in overweging neemt.

De twee belangrijkste redenen voor deze drempel zijn:

Beheersing van de exploitatiekosten

Een family office biedt grote voordelen, maar wanneer de exploitatiekosten in zijn geheel niet in verhouding zijn met het gerealiseerde vermogensrendement, dan zal uw vermogen langzaamaan verdwijnen in plaats van dat het behouden blijft. In feite realiseert u dan het tegenovergestelde van waar u naar streeft.

Het is duidelijk dat des te vermogender een familie is/wordt, des te minder de kosten van een single-family office een barrière zullen vormen. Maar zelfs voor extreem vermogende families moeten de kosten nog steeds in verhouding zijn. Dit kan anders liggen als families van mening zijn dat zij niet goed genoeg bediend worden door hun bestaande vermogensbeheerders en daarom geen andere optie zien dan het opzetten van hun eigen family office

Hoewel het mogelijk is om er een op te zetten met een kleiner vermogen, worden single-family offices in de meeste gevallen opgezet door families met een totaal vermogen van enkele honderden miljoenen euro’s of meer. Het kan ook voorkomen dat de familie een vermogen bezit dat zeer complex is. Doordat het bijvoorbeeld bestaat uit een combinatie van operationele bedrijven, vastgoed, private equity en vrij-belegbaar vermogen. Of de familie wil zeer actief en ondernemend investeren.

De exploitatiekosten van een single-family office

Wanneer u de kosten van een (klein) team bestaande uit één of meer beleggingsspecialisten, een accountant, een juridisch of fiscaal adviseur en één of meer assistenten die uitsluitend voor u en uw familie werken in aanmerking neemt, dan is het duidelijk dat er een aanzienlijk bedrag nodig is om een single-family office te runnen. Een dergelijk team, dat u zelf zal moeten rekruteren (wat een uitdaging op zich is), is in de meeste gevallen het minimale dat u nodig heeft om een single-family office die meer dan alleen een administrateur is, draaiende te houden. Teamwerk

Voor de meeste family offices zijn de directe vergoeding die wordt betaald aan het personeel, en de daarmee samenhangende indirecte kosten, procentueel gezien de grootste kostenpost. Het gaat al gauw om 50-60% van de totale kosten van het kantoor. Personeel is echter ook de allerbelangrijkste component van de family office. Het zou daarom onverstandig zijn om op dat front proberen te besparen.

Als de kosten van de verschillende activiteiten afzonderlijk worden beschouwd, dan zijn investeringsgerelateerde kosten verreweg de grootste kostencomponent voor de meeste single-family offices. Deze kosten omvatten normaal gezien de kosten voor alle interne staf die zich bezighoudt met beleggen, beleggingen gerelateerde IT, extern vermogensbeheer en bewaarloon.

De beoogde totale jaarlijkse operationele kosten van een single-family office moeten normaal gezien liggen tussen 0,75% en 1,50% van het totale vermogen van de familie. Dit percentage zou de kosten van externe partijen, zoals advocaten, accountants, vermogensbeheerders en depotbanken moeten omvatten. Des te groter het vermogen van de familie, des te meer het percentage zich aan de onderkant van de bandbreedte kan bevinden, en omgekeerd.

Elke familie is uniek

Elke familie uniek en de situatie en de behoeften van elke familie zijn verschillend. Afhankelijk van de complexiteit of de eenvoud van uw vermogenssituatie, wat u en uw familie precies willen bereiken, welke diensten zullen worden uitbesteed en hoeveel generaties erbij betrokken zijn, kunnen de kosten aanzienlijk hoger (of juist lager) uitvallen. Prive-jet

Wanneer een family office zich bijvoorbeeld actief bezighoudt met beleggen in private equity, dan kunnen de beleggingsgerelateerde kosten snel 0.5% - 1% hoger uitvallen, wellicht zelfs nog hoger. Het verwachte rendement is echter ook hoger en het is juist dat evenwicht waar men zich op moet focussen.

Vergeet niet dat family offices zich ontwikkelen, net zoals families en hun familiebedrijven dat doen. Die ontwikkeling zal ook invloed hebben op het kostenniveau. U dient daarom de kosten van de family office over de jaren heen goed te bewaken.

Een gedetailleerder antwoord met betrekking tot de kosten van een single-family office is alleen mogelijk als de specifieke doelstellingen van de familie zijn vastgesteld en een initieel family office business plan is opgesteld.

Een family office om kosten te besparen

Niet alle families maken zich zorgen om de kosten van een single-family office. Iedere vermogende familie wordt geconfronteerd met aanzienlijke kosten voor het beheren en organiseren van hun bezittingen, behoeften en wensen. Vaak mist zij echter het inzicht in hoeveel zij eigenlijk daarvoor aan al hun adviseurs betalen.

De juiste single-family office opzet kan u veel geld besparen

Sommige families zetten daarom een single-family office op om de kosten van het beheer van hun bezit onder controle te krijgen en te verminderen. Een family office maakt het mogelijk een veel beter inzicht in de kosten te verkrijgen en lagere tarieven te onderhandelen (op institutionele wijze).

In de praktijk zien wij in een aanzienlijk aantal gevallen dat de kosten van de single-family office uiteindelijk lager uitvallen dan het totaal van de eerder betaalde verspreide kosten. Bovendien treedt er een verbetering op in het niveau van dienstverlening en risicobeheer.

De kosten van het opzetten van een family office

Het runnen van een single-family office is niet goedkoop, maar ook het opzetten ervan vereist een aanzienlijke aanloopinvestering, aangezien het een complex proces is. De kosten om er een op te zetten kunnen gemakkelijk >50% zijn van de gemiddeld verwachte jaarlijkse exploitatiekosten. De initiële kosten voor het opzetten van een family office dienen daarom nauwkeurig te worden begroot. Hiermee wordt voorkomen dat het project halverwege tot stilstand komt en familieleden al direct bij aanvang ontevreden zijn.

Het in rekening brengen van kosten aan de familie

Bij het analyseren van de kosten van een single-family office, dient u niet alleen rekening te houden met het totale jaarlijks verschuldigde bedrag, maar ook hoe deze kosten worden doorbelast aan en worden verdeeld onder de afzonderlijke leden van de familie. Dit onderwerp is net zo belangrijk als het vaststellen van de totale jaarlijkse family office kosten.

Vooral als er geen consensus is in de familie over de te leveren diensten, kan dit lastig zijn. Als de leden van de familie niet goed geïnformeerd zijn over de kosten van de family office en hoe deze aan hen zullen worden doorbelast, dan zal dit op termijn voor problemen en conflicten zorgen.

Onze single-family office advisory services

Deskundig advies

Het opzetten van een succesvolle single-family office gaat vooral over het vinden van de juiste balans tussen een effectieve operationele structuur, het juiste niveau van risicobeheer, en een passende family office governance.

FOSS Family Office Advisory ondersteunt families van over de hele wereld bij het opzetten van hun eigen single-family office op maat. Wij begeleiden u bij alle noodzakelijke stappen, waaronder het opstellen van een professioneel en realistisch family office business plan en het daarmee samenhangende family office budget.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of wilt dat wij u ondersteunen met onze 12 unieke single-family office modules. Onze begeleiding is op maat, praktisch en begrijpelijk en wordt volledig afgestemd op uw unieke familiesituatie.

Auteurs: &
© Copyright

Workshop - Een single-family office oprichten

Voor een beperkt aantal families organiseren wij een aantal keer per jaar een introductiedag over het single-family office-concept. Indien u als familie overweegt een single-family office op te zetten, en u graag meer zou willen weten over het single-family office-concept en de uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen, neem dan contact met ons op: workshop@family-office-advisory.com.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze worden toegekend op basis van geschiktheid. De workshop wordt alleen georganiseerd in het Engels.


Ook interessant om te lezen:

dmca/