powered by
Küresel aile ofisi uzmanı
İşinizdeki en büyük zorluk nedir?
Her aile ofisi uluslararası vergi planlaması konusunda sizi destekleyemeyebilir
Doğru aile ofisi çözümünü nasıl seçersiniz?
Uzmanlarımız aile ofisi endüstrisini incelemenize yardımcı oluyor
TR

Küresel aile ofisi uzmanıheader

Uluslararası Vergi Planlaması

Uluslararası vergi mevzuatının her yıl daha karmaşık hâle gelmesiyle, uluslararası iş sahipleri iş varlıklarını vergi verimliliği ile yapılandırma konusunda çok daha büyük zorluklarla karşılaşıyorlar.

Sınır ötesi, vergi verimliliği sağlayan ve vergiye uyumlu kurumsal yapılandırma özellikle varlıklı aileler için çok önemlidir, çünkü genelde uluslararası anlada aktif işlere sahiptirler. Sofistike bir aile ofisi, uyumlu kurumsal çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları planlaması konusunda size danışmanlık yapabilir.


Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması nedir?

Bir çifte vergilendirme anlaşması (vergi anlaşması da denir) iki ülke arasında yapılan (ikili) ve sınır ötesi yatırım ve faaliyet durumunda her iki ülkenin de elde edilecek geliri ne şekilde ve ne kadar vergilendireceğinin belirlenmesine yönelik bir anlaşmadır. Mesela yabancı bir ülkedeki bir holding şirkete dağıtılan gelir, çifte vergilendirme anlaşmasında ne kararlaştırıldığına göre, iki kez vergilendirilmez ve dâhil olan ülkelerin sadece birinde vergilendirilir. Aynı mantık sınır ötesinde oluşan ve oradan aktarılan faiz, telif ve sermaye kazanımları için de geçerlidir (maaş ve emekli maaşı gibi diğer gelir türlerini de kapsar).

Çoğu vergi anlaşmasında ülkeler, diğer ülkenin yatırımcılarına bazı vergi avantajlarını da sunarlar. Bunun basit bir örneği, çifte vergilendirme anlaşması yürürlükteyken azaltılmış ya da tamamen vazgeçilmiş temettü stopaj vergisidir.

Sıklıkla kullanılan ülkeler

Uluslararası düzlemde çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları planlaması için kullanılan bilindik ülkeler Avusturya, Kıbrıs, Hong Kong, Macaristan, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Singapur, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'tır. Bu ülkeler, çoğu ortalama üstünde kârlı pek çok çifte vergilendirme anlaşmaları imzalamışlardır. Ek olarak, bu ülkelerdeki yerel vergi kuralları varlıklı ailelerin varlıklarını vergiyle uyumlu ve vergi etkinliği çerçevesinde yapılandırmalarına imkân tanır. Yukarıda belirtilen ülkelerin çoğu aile holdingleri kurulması için de uygundur. Bir aile ofisi şirket içi bir vergi avukatına sahipse, hizmetlerinin bir parçası olarak ailenin mevcut kurum yapısını/yapılarını düzenli olarak kontrol ederler.

Uyum yapılandırması

Sofistike ve uyumlu çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları planlaması, işin kârlılığını optimize etme konusunda kilit rol oynar ve genelde varlık koruma yapılandırmasıyla bir aradadır. Çoğu durumda uluslararası kurumsal holding yapısının üstünde bir tröst veya aile vakfı bulursunuz. Ancak, çifte vergi anlaşması planlaması çok karmaşıktır ve gelecek yıllarda daha da karmaşık hâle gelecektir. Uluslararası bir kurum yapısı doğru yapılandırılmazsa ciddi sıkıntılar yaratabilir. Ekonomik mahiyet gelecek yıllarda uluslararası vergi planlamasında dev bir tartışma konusuna dönüşecek.

Özellikle varlık yönetimine odaklanan daha küçük aile ofisleri, çifte vergilendirme ayarlamalarına dayanan vergi planlaması sunma konusunda çok zorlanacaklardır. Çoğu çoklu aile ofisinin temeli, ki bu vergi planlamasından ziyade servet yönetimi anlamına gelir, sadece bir avuç ofisin vergi avukatları çalıştırmasıyla ilgilidir, bu da kurumsal ve/veya uluslararası vergi planlaması konusunda doğru bilgiye sahip çoklu aile ofisi bulmayı zorlaştırır.

İkili yatırım koruması anlaşmaları

İkili yatırım koruma anlaşmaları (İYA'lar) iki ülkeyi ilgilendiren ve diğer ülkedeki yatırımcıların yerel yatırımcılardan ayrı tutulmaması ve onlardan daha kötü muamele görmemesi konusunda anlaşılan anlaşmalardır. Dahası, yabancı yatırımcıların diğer ülkede gerçekleşen kârları ve kazançları kendi ülkelerine transfer etmesi konusunda da anlaşma sağlanmıştır. Politik veya finansal anlamda istikrarsız ülkelerde yatırım yapıldığı veya varlık bulundurulduğu takdirde, kamulaştırmayı önlemek adına aile yatırımlarını korumak için bir İYA gerekli olabilir. Bir İYA ihtilafların çözüm mekanizmasını da içerir.

İYA’lar ailenizin yatırımlarını koruma konusunda çok önemli olabilir

İdeal olarak, İYA'lar ve çifte vergilendirme anlaşmaları, uluslararası kurumsal (holding) yapı teşvik edildiğinde veya kurulduğunda aile ofisiyle birleştirilir. İsviçre çok sayıda ülkeyle İYA'lar imzalamıştır. Çok sayıda İYA imzaladıklarından, Hollanda ve İsveç de yatırım korumasına odaklanan hukuki yapılar için sıklıkla kullanıldılar. Bildiğimiz kadarıyla, müşterilerine danışmanlık sunarken İYA'ları da hesaba katan çok az sayıda aile ofisi var.

FOSS hakkında

Profesyonel bir çoklu aile ofisi seçme konusunda sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Ya da hizmetler sayfamızda veya sıklıkla sorulan sorular bölümümüzde tekli aile ofisi danışmanlık hizmetlerimizle ilgili daha fazlasını bulabilirsiniz. Size destek sunmaktan mutluluk duyacağız.

Yazar: , LLM, TEP
© Telif hakkı
Bu metin bir tercümedir. Emin olmadığınız bir husus olması hâlinde lütfen özgün İngilizce metni inceleyin.


Şunlar da ilginizi çekebilir:

dmca/